Deadline: All year round

Khoá Học Online Về Học Trực Tuyến: Nghiên Cứu Và Suy Ngẫm

[English Caption Below]

📷Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu một số công cụ mà có thể sử dụng để giúp bạn phản ánh quá trình học tập của mình; chẳng hạn như các bài kiểm tra, câu đố ngắn, nhật ký hay tạp chí trực tuyến. 

📷Nội dung khóa học:

 • Phản ánh trực tuyến: Tại sao suy ngẫm là quan trọng và các công cụ có sẵn
 • Chia sẻ trực tuyến: Khám phá các công cụ cho phép chia sẻ văn bản, hình ảnh và video
 • Sử dụng tài liệu trực tuyến để nghiên cứu về nhà viết kịch và diễn viên, William Shakespeare
 • Sản xuất nội dung video tuyệt vời bằng cách xem xét các yếu tố thiết yếu như mục đích, khán giả, chủ đề và chất lượng
 • Chia sẻ video và âm thanh: xem lại tác phẩm của một đối tượng

📷Bạn sẽ nhận được gì?

 • Đánh giá mức độ tự tin hiện tại của bạn khi phản ánh và chia sẻ trực tuyến.
 • Khám phá các công cụ có sẵn để chia sẻ văn bản, hình ảnh và video trực tuyến.
 • Thảo luận những lý do tại sao suy ngẫm về việc học lại quan trọng.
 • Thử nghiệm với các công cụ trực tuyến để ghi lại và phản ánh lại quá trình học tập của bạn.
 • Thử nghiệm và khám phá các công cụ trực tuyến để chia sẻ và cộng tác trực tuyến.
 • Áp dụng cách học của bạn từ tuần trước và tạo ra một video hoặc bài viết về tính hiệu quả.
 • Đánh giá video hoặc bài báo của một người cùng học với bạn.
 • Thảo luận và suy ngẫm về hoạt động của bạn trước khi kết thúc khóa học.
 • Đánh giá mức độ hiểu biết của bạn sau khóa học về việc phản ánh và chia sẻ trực tuyến bằng cách tham gia vào bài kiểm tra cuối khóa học.

📷Đối tượng khóa học:

Khóa học này dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học và cao đẳng

📷Thông tin khóa học

 • Hình thức khoá học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 4 tuần đầu) hoặc $39 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)(LƯU Ý: Tại thời điểm Minh Châu chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Neil Morris & Carol Eston
 • Thời lượng: 2 tuần

📌Thông tin chi tiết và đăng ký: TẠI ĐÂY

________________________________

📷Course Introduction:

In this course, you’ll be introduced to some of the tools you can use to help you reflect on your learning; such as short tests and quizzes or online logs and journals.

📷What topics will you cover?

 • Reflecting online: why it is important to reflect, and the tools available
 • Sharing online: exploration of tools to enable the sharing of text, images and video
 • Using online resources to research playwright and actor, William Shakespeare
 • Producing great video content by considering essential elements such as purpose, audience, subject, and quality
 • Sharing video and audio: reviewing the work of others

📷What will you achieve?

 • Assess your current level of confidence when reflecting and sharing online.
 • Explore the tools available to share text, images and video online.
 • Discuss the reasons why it is important to reflect on your learning.
 • Experiment with online tools to record and reflect on your learning.
 • Experiment with and explore online tools to share and collaborate online.
 • Apply your learning from the previous week and produce an effective video or text article.
 • Evaluate the video or text article of a fellow learner.
 • Discuss and reflect on your activity before finishing this course.
 • Assess your post-course understanding of reflecting and sharing online by participating in the end of course test.

📷Who is this course for?

This course is for students studying in the university and college

📷Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 4 weeks) or $39 (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Neil Morris & Carol Eston
 • Duration: 2 weeks

📌For more information and register: HERE

 

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42842

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network