Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Học Trực Tuyến: Giao Tiếp Và Tương Tác

[English Caption Below]

📷Giới thiệu khóa học:

Học trực tuyến khác với việc học trên lớp vì nó đòi hỏi các kỹ năng khác nhau. Khóa học này sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng đó, chỉ cho bạn cách học và giao tiếp hiệu quả trong môi trường trực tuyến.

📷Nội dung khóa học:

 • Môi trường học tập: giới thiệu về VLEs (môi trường học tập ảo) và MOOCs (khóa học trực tuyến đại chúng mở)
 • Quá trình học tập và sự khác biệt giữa học tập trên lớp và học trực tuyến
 • Các kỹ năng để học trực tuyến hiệu quả
 • Tận dụng các cuộc thảo luận để hỗ trợ việc học trực tuyến
 • Tương tác trực tuyến: sử dụng wiki và các công cụ cộng tác khác

📷Bạn sẽ nhận được gì?

 • Đánh giá được mức độ tự tin hiện tại của bạn với việc học trực tuyến.
 • Tìm hiểu việc học trực tuyến có sẵn thông qua các công cụ tìm kiếm, kênh video và phương tiện truyền thông đại chúng.
 • Tìm hiểu các môi trường học tập trực tuyến chính thức như VLE và đóng góp vào cuộc thảo luận về trải nghiệm của bạn.
 • Tìm hiểu MOOC và xác định tầm quan trọng của hành trình học tập và xác định mục tiêu học tập cá nhân.
 • Suy ngẫm về các yếu tố giúp bạn học trực tuyến hiệu quả.
 • Xác định các tác động của việc không sử dụng giao tiếp trực tuyến một cách hiệu quả.
 • Đánh giá kiến ​​thức học tập của bạn qua video bằng các câu đố ngắn.
 • Tìm hiểu sơ yếu lí lịch trực tuyến và hiểu cách tận dụng tối đa các diễn đàn thảo luận học tập.
 • Tìm hiểu giá trị của việc hợp tác làm việc với những người khác trực tuyến bằng cách đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến.
 • Khám phá các công cụ như wiki, pinboards và báo cáo để cộng tác trực tuyến.
 • Đánh giá sự tự tin của bạn sau khóa học với việc học trực tuyến bằng cách tham gia vào bài kiểm tra kết thúc khóa học.

📷Đối tượng khóa học:

Khóa học này dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học và cao đẳng.

📷Thông tin khóa học

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 4 tuần đầu) hoặc $39 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)(LƯU Ý: Tại thời điểm Minh Châu chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Neil Morris & Carol Eston
 • Thời lượng: 2 tuần

📌Thông tin chi tiết và đăng ký: TẠI ĐÂY

________________________________

📷Course Introduction:

This course will help you to develop those skills, showing you how to learn and communicate effectively in an online environment.

📷What topics will you cover?

 • Learning environments: an introduction to VLEs and MOOCs
 • The learning journey and the differences between classroom-based and online learning
 • Techniques for learning effectively online
 • Using discussions to aid online learning
 • Collaborating online: using wikis and other collaborative tools

📷What will you achieve?

 • Assess your current level of confidence with learning online.
 • Explore the online learning that is available via search engines, video channels and social media.
 • Explore more formal online learning environments such as VLEs and contribute to the discussion regarding your experiences.
 • Explore MOOCs, and identify the importance of the learning journey and defining personal learning goals.
 • Reflect on the factors which help you to learn effectively online.
 • Identify the implications of not using online communications effectively.
 • Assess your knowledge of learning by video using short quizzes.
 • Explore online profiles and understand how to make the most of learning discussion forums.
 • Explore the value of working collaboratively with others online by contributing to online discussions.
 • Explore tools such as wikis, pinboards and reports to collaborate online.
 • Assess your post-course confidence with learning online by participating in the test which concludes the course.

📷Who is this course for?

This course is for students studying in the university and college

📷Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 4 weeks) or $39 (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Neil Morris & Carol Eston
 • Duration: 2 weeks

📌For more information and register: HERE

 

 

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=43286

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network