Deadline: All year round

Khoá Học Online Về Các Yếu Tố Nền Tảng Của Văn Hóa Nhật Bản Trong Truyện Kể Genji

[English Caption Below]

📌 MÔ TẢ KHOÁ HỌC: 

 • Khám phá cuốn tiểu thuyết cổ nhất thế giới được viết vào thế kỷ thứ mười một và phát triển quan điểm để hiểu văn học cổ điển Nhật Bản và nền tảng của văn hóa Nhật Bản. Truyện Genji (Genji Monogatari) là một truyện dài được sáng tác ở Nhật Bản vào đầu thế kỷ XI. Nó mô tả các mối quan hệ vừa hòa thuận vừa bất hòa giữa một số lượng lớn đàn ông và phụ nữ trong triều đình Heian. Những điều này xoay quanh nhiều cuộc tình của nhân vật chính, Shining Genji (Hikaru Genji).
 • Khóa học này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về Truyện kể Genji với các tài liệu tham khảo trực quan phong phú để giải thích cuộc sống cung đình hàng ngày, cách cư xử và phong tục, và khả năng thẩm mỹ, cũng như thành phố (Kyoto), xã hội và hệ thống mà giới quý tộc Nhật Bản đã phát triển một ngàn năm trước. Kết quả là, học sinh sẽ hiểu chính xác và tinh vi về thế giới của câu chuyện. Hơn nữa, với Truyện kể Genji và lịch sử tiếp nhận của nó là điểm mấu chốt, cấu trúc khóa học sẽ cho phép người tham gia tiếp cận với nền tảng của văn hóa Nhật Bản và tâm linh của nó đã được truyền lại từ thời cổ đại.
📌  NỘI DUNG KHOÁ HỌC:
 • Giới thiệu về Truyện kể Genji , và ngôn ngữ độc đáo của nó, bao gồm cả chất thơ được tìm thấy trong suốt quyển sách
 • Phong cách sống, cách cư xử và phong tục tập quán và sự nhạy cảm thẩm mỹ của giới quý tộc thời Heian (794-1185) (với nhiều tài liệu tham khảo trực quan)
 • Thành phố thời Heian, không gian, xã hội và thể chế
 • Sự tiếp nhận Truyện Genji và sự phát triển của “Văn hóa Genji”

📌 THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Được cung cấp bởi:  WasedaX
 • Khóa học kéo dài trong: 4 tuần
 • Thời lượng: 4-5 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Cấp độ: Trung cấp
 • Nền tảng: edX
 • Người hướng dẫn: Hidenori Jinno

📌 LƯU Ý:  Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

__________________________________________________________________________________

📌 COURSE DESCRIPTION:

 • Explore the world’s oldest novel written in the eleventh century and develop a perspective to understand classical Japanese literature and the foundations of Japanese culture. The Tale of Genji  ( Genji Monogatari ) is a long story written in Japan in the early eleventh century. It depicts the relations of both harmony and discord between a large number of men and women in the Heian court. These revolve around the many love affairs of the main character, Shining Genji (Hikaru Genji).
 • This course will provide an overview of The Tale of Genji with rich visual references to explain daily court life, manners and customs, and aesthetic possibilities, as well as aesthetic possibilities. city ​​(Kyoto), society and system that the Japanese nobility developed a thousand years ago. As a result, students will have an accurate and sophisticated understanding of the world of the story. Furthermore, with the Tale of Genji and its reception history as key points, the course structure will allow participants to access the background of Japanese culture and its spirituality that has been passed down since ancient times. ancient.

📌 COURSE CONTENT:

 • An introduction to the StoryGenji and its unique language, including poetry, is found throughout
 • Lifestyle, manners and customs and aesthetic sensibilities of the Heian nobility (794-1185) (with many visual references)
 • Heian period city, space, society and institutions
 • Reception of Genji Talesand the development of “Genji Culture”

📌 COURSE INFORMATION:

 • Provided by:  WasedaX
 • The course lasts for 4 weeks
 • Duration: 4-5 hours/week
 • English language
 • Level: Intermediate
 • Platform: edX
 • Instructor: Hidenori Jinno

📌 NOTE:   At the time shared this course for free. However, the platforms that offer the course are subject to change to pay at any time without notice. Thank you for your attention.

📌 REGISTER FOR COURSE: Here

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42649

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network