Deadline: All year round

Khoá Học Online Hướng Dẫn Bài Writing IELTS Task 2 Từ Udemy

[English Caption Below]

📌 MÔ TẢ KHOÁ HỌC:

 • Phần 2 của Writting Task trong IELTS yêu cầu thí sinh viết về một bài luận theo hình thức cụ thể về các chủ đề điển hình như thuận lợi và bất lợi, ý kiến của riêng bạn, giải pháp của một vấn đề, v.v.v.
 • Trong khóa học này, các bạn sẽ được học cách để có thể nâng điểm của mình từ band 6.0 lên 7.5. Bằng cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp từ đơn giản đến phức tạp một cách hợp lý, bạn sẽ cải thiện được điểm số của mình trong ngữ pháp và độ chính xác khi viết bài. Các bạn cũng sẽ được học cách kiểm soát thời gian làm bài để tránh trường hợp không đủ thời gian hoàn thành bài.
 • Khóa học sẽ giúp bạn suy nghĩ như một giám định viên và áp dụng những suy nghĩ này vào bài thi. Thông qua khóa học, các bạn sẽ học được cách viết một đoạn mở đầu lẫn đoạn kết bài một cách chất lượng, viết bài một cách mạch lạc, gắn kết với nhau và kết nối các ý với nhau một cách rõ ràng, hợp lý. Từ đó, các bạn có thể viết ra một phần thân bài ghi điểm.
 • Các bạn cũng sẽ học được một khối lượng từ vựng trong khóa học này để sử dụng cho bài viết của chính mình.

📌ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC:

 • Những bạn đang có trình độ tiếng anh ở B1

📌 THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Thời lượng: 1h25p
 • Giảng viên: IELTS Made Easy
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Nền tảng: Udemy

📌 LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

______________________________________________________________________________

📌 COURSE DESCRIPTION:

 • Part 2 of the Writing Task in IELTS asks candidates to write an essay in a specific format on typical topics such as advantages and disadvantages, your own opinion, the solution of a problem, etc.
 • In this course, you will learn how to increase your score from band 6.0 to 7.5. By using grammar structures, from simple to complex, logically, you will improve your score in grammar and writing accuracy. You will also learn how to control the time to do the test to avoid not having enough time to complete the test.
 • The course will help you think like an examiner and apply these thoughts to the test. Through the course, you will learn how to write a quality introduction and conclusion, write a coherent essay, connect with each other and connect ideas together in a clear and logical way. . From there, you can write down a body of the scoring essay.
  You will also learn a lot of vocabulary in this course to use in your own writing.

📌COURSE PARTICIPANTS:

 • Those who have English level at B1

📌 COURSE INFORMATION:

 • Duration: 1h25p
 • Instructor: IELTS Made Easy
 • Language: English
 • Format: Online
 • Platform: Udemy

📌NOTE:  At the time shared this course for free. However, the platforms that offer the course are subject to change to pay at any time without notice. Thank you for your attention.

📌 REGISTER FOR COURSE: Here

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42674

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network