Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Các Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

[English Caption Below]

🌺 Mô tả khóa học

Giao tiếp là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của con người. Đó là cách một người thể hiện kiến ​​thức, cảm xúc và kỹ năng. Tony Robbins cho rằng “Giao tiếp là sức mạnh. Những người đã nắm vững hiệu quả sử dụng của giao tiếp có thể thay đổi trải nghiệm của chính họ về thế giới và trải nghiệm của thế giới về chúng. Mọi hành vi và cảm xúc đều thể hiện con người họ là ai thông qua 1 số hoạt động giao tiếp”.

Giao tiếp làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên sâu sắc và gắn bó hơn với những người khác, đồng thời làm tăng khả năng giải quyết vấn đề, hình thành một nhóm hiệu quả và có được khả năng đưa ra quyết định. Giao tiếp cho phép chúng ta truyền đạt ngay cả những thông điệp khó hoặc tiêu cực mà không tạo ra xung đột hay phá hủy lòng tin. Thông qua việc giao tiếp hiệu quả, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cảm xúc và ý định, chúng ta có thể biết cách truyền tải thông điệp của mình để nó được hiểu và đón nhận. Đó chính là cách bạn nghe và hiểu thông điệp, hiểu được ý nghĩa đầy đủ và cũng là cách bạn cảm thấy được lắng nghe và hiểu.

👥 Khóa học này dành cho ai?

Những ai muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình

🌺 Yêu cầu: kỹ năng ngôn ngữ

🌺 Nội dung khóa học

Khóa học gồm các nội dung sau:

 • Xác định và hiểu giao tiếp
 • Các hình thức giao tiếp
 • Quá trình truyền thông
 • Các rào cản trong quá trình giao tiếp
 • Vượt qua các rào cản trong quá trình giao tiếp
 • Ưu điểm của giao tiếp hiệu quả

🌺 Bạn sẽ học được gì?

Khóa học “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả” có thể giúp bạn nâng cao sự nghiệp và giúp duy trì các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, mang lại cho bạn danh tiếng và địa vị.

🌺 Thông tin khóa học

 • Người hướng dẫn: Poonam Ashok Patil
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 59 phút
 • Học phí: Miễn phí
 • Đánh giá: 4.2/5
 • Nền tảng: Udemy

⭐ Link khóa học: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

____________________________________________

🌺 Description

Communication is an important aspect in human life. It is the way one expresses ones knowledge, emotions and skills. Tony Robbins says “Communication is the power. Those who have mastered its effective use can change their own experience of the world and world’s experience of them. All behavior and feelings find their original roots in some form of communication.”

It helps us to deepen our relationship and bond with the others and increase our capabilities to solve problems, form an effective team and gain the ability to make decisions. It allows us to communicate even difficult or negative messages without creating conflict or destroying trust. Through effective communication we could better understand the emotions and intentions, we are able to know how to convey our message so that it is well understood and received. It is also the way how you listen and comprehend the message and understand the full meaning and also to make other people feel heard and understood.

👥 Who this course is for: anyone who wants to improve communication skills

🌺 Requirements: language skill

🌺 Course content

Inside the course there is:

 • Define and understand communication
 • Types of communication
 • The communication process
 • Barriers in a communication process
 • Overcoming barriers in a communication process
 • Advantages of effective communication

🌺 What you’ll learn

Effective Communication Skills can enhance the career and helps to maintain good relationships in the society which gives you reputation and status.

🌺 Course information

 • Instructor: Poonam Ashok Patil
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 59 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Ratings: 4.2/5
 • Platform: Udemy

⭐ Link: HERE

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=43264

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network