Deadline: All year round

Khóa Học Online Về 500 Từ Vựng Tiếng Anh Phổ Biến

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

500 Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh là một khóa học miễn phí dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Bạn sẽ học được năm trăm từ vựng giúp bạn có một nền tảng tốt trong hành trình trở thành một người giao tiếp thông thạo và tự tin với tiếng Anh khi viết và nói. Khóa học nói tiếng Anh này giới thiệu cho bạn một số từ, câu chuyện và bài tập tiếng Anh thông dụng dựa trên các từ đó để nâng cao hiểu biết.

 ⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

 • Xác định từng từ vựng được dạy trong các bài học
 • Nhớ lại một từ vựng từ một định nghĩa đã cho
 • Phân loại một từ vựng thành dạng ngữ pháp chính xác phù hợp với ngữ cảnh mà nó được sử dụng
 • Nhận biết khi một từ được sử dụng sai trong một câu
 • Chọn và sử dụng các từ thích hợp khi xây dựng câu

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ cơ bản

⚡️Thông tin khóa học:

 • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Hình thức: trực tuyến
 • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
 • Nền tảng: Alison

⚡️Đăng kí ngay: Tại đây

⚡️Introduction:

500 Common Words in the English Language is a free course for beginners in English. You will learn five hundred vocabulary words that will give you a good foundation in your journey to becoming a fluent and confident communicator in English, whether in writing or speaking. This English speaking course is structured to introduce you to some common English words, stories, and exercises based on the words to foster understanding.

⚡️What you will learn:

 • Define each vocabulary word taught in the lessons
 • Recall a vocabulary word from a given definition
 • Classify a vocabulary word into its correct grammatical form based on the context it is used
 • Recognize when a word is used incorrectly in a sentence
 • Select and use appropriate words when constructing sentences

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: introductory level

⚡️Course Information

 • Instructed by: Advance Learning
 • Language: English
 • Format: online
 • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: Alison

⚡️Apply in: here

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42892

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network