Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Tiếng Trung Level 1

(English below)

 

Tiếng Trung đang nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ hàng đầu để học, và làm việc. Học tiếng Trung sẽ giúp bạn mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới.

 

NHỮNG GÌ BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC

  • Từ vựng và cụm từ tiếng Trung cơ bản cho cuộc sống hàng ngày
  • Bốn thanh điệu trong tiếng Trung và tầm quan trọng của chúng
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp cần thiết và thiết thực nhất
  • Phát triển kỹ năng tiếng Trung của bạn trong môi trường học tập cũng như môi trường làm việc.
  • Thúc đẩy sự tự tin của bạn để có thể giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng và bạn bè bằng tiếng Trung

 

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

  • Nhà cung cấp khóa học: Mandarin X
  • Chủ đề: Học ngôn ngữ
  • Thời lượng: 6 tuần; 4-10 giờ mỗi tuần

ĐĂNG KÝ: https://www.edx.org/course/mandarin-chinese-level-1

______________________________________

Mandarin Chinese Free Online Course Level 1

 

Mandarin Chinese is rapidly becoming one of the top languages to learn, especially for business. Learning Chinese will help your company or organization break into the biggest market on the planet. Being able to properly and correctly introduce yourself in Chinese will help you open the door to a whole new world.

 

WHAT YOU WILL LEARN:

-Basic spoken Mandarin phrases and vocabulary for everyday life

-The importance of proper “tones” in Mandarin

-Essential and most practical communication skills

-Develop your Chinese language skills in a business environment

-Build your confidence to communicate effectively with colleagues, clients and friends in Chinese

 

INFORMATION ABOUT THE COURSE

-Institution: Mandarin X

-Subject: Language Learning

-Duration: 6 Weeks

-Effort: 4-10 hours per week

Apply here: https://www.edx.org/course/mandarin-chinese-level-1

You may also like...