Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Các Kỹ Năng Nâng Cao Trong Microsoft Word 2013 Từ Alison

[English caption below] 

💥 Mô tả

Khóa học Microsoft Word 2013 Advanced sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về các kỹ năng nâng cao được sử dụng trong Microsoft Word. Bạn sẽ học cách cộng tác trên các tài liệu, thêm dấu hiệu và ghi chú; học cách đơn giản hóa và quản lý các tài liệu dài. Bạn cũng sẽ học cách lấy tài liệu và các biểu mẫu. 

Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy bắt đầu khóa học này ngay hôm nay và tìm hiểu về các công cụ, kỹ năng nâng cao được sử dụng trong Microsoft Word 2013.

💥 Lộ trình khóa học

 • Phần 1: Cộng tác trong tài liệu
 • Phần 2: Thêm dấu hiệu và ghi chú
 • Phần 3: Đơn giản hóa và quản lý các tài liệu dài
 • Phần 4: Bảo mật tài liệu
 • Phần 5: Các hình thức
 • Phần 6: Đánh giá khóa học

💥 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học

 • Trò chuyện với đồng đội của bạn để cộng tác trên một tài liệu
 • Giải thích cách thêm dấu tham chiếu và ghi chú
 • Mô tả cách sử dụng các thao tác với các biểu mẫu
 • Xác định cách bảo mật một tài liệu
 • Nhận biết cách đơn giản hóa một tài liệu dài

💥 Đối tượng

Khóa học dành cho học sinh sinh viên và những người đang muốn nâng cao kỹ năng sử dụng Microsoft Word 2013 của mình.

💥 Thông tin chi tiết

 • Người hướng dẫn: Workforce Academy Partnership.
 • Hình thức: 100% online.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Tổng Thời lượng: 10 – 15 tiếng.
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí.
 • Nền tảng: Alison.
 • Đánh giá: 5/5.

👉 Đăng ký tại đây: TẠI ĐÂY

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Thanh Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————–

💥 Description

This course Microsoft Word 2013 Advanced will give you an understanding of the advanced skills used in Microsoft Word. You will learn how to collaborate on documents and add cue marks and notes; learn to simplify and manage long documents. You also look at how to get a document and forms. 

So why wait? Let’s start this course today and learn about the advanced tools and skills used in Microsoft Word 2013.

💥 Syllabus

 • Part 1: Collaboration in documents
 • Part 2: Adding cue marks and notes
 • Part 3: Simplify and manage long documents
 • Part 4: Securing a document
 • Part 5: Forms
 • Part 6: Course evaluation

💥 What will you learn after the course

 • Chat with your teammates to collaborate on a document
 • Explain how to add cue marks and notes
 • Describe how to use and manipulate forms
 • Define how to secure a document
 • Recognize how to simplify a long document

💥 Who is this course for

The course is for students and those who want to improve their Microsoft Word 2013 skills.

💥 Details

 • Professor: Workforce Academy Partnership.
 • Study method: 100% online.
 • Language: English.
 • Total: 10 – 15 hours.
 • Course fee: Total free.
 • Platform: Alison.
 • Ranking: 5/5.

👉 APPLY IN: HERE

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=59536

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network