Deadline: All year round

Khóa học Online Miễn Phí Về Xây Dựng Nhận Thức Bản Thân

[English Caption Below]

Mô tả khóa học

Những nhà lãnh đạo vĩ đại chỉ là những người bình thường với những kỹ năng phù hợp được sử dụng vào đúng thời điểm. Tuy nhiên, để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Điều này có nghĩa là thừa nhận và nắm lấy những điểm mạnh của bạn. Nó cũng có nghĩa là hiểu và học cách quản lý điểm yếu của bạn. Làm thế nào để bạn có thể biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Nhân cách cốt lõi của bạn là gì? Bạn đưa ra quyết định như thế nào? Phong cách ra quyết định của bạn là gì? Làm sao để bạn có thể biết chính xác?

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xác định điểm mạnh hiện tại và cơ hội phát triển của mình. Bạn có thể tự tin đặt ra các mục tiêu cho sự phát triển của bản thân. Bạn sẽ học các phương pháp cốt lõi để làm thế nào để chuyển từ mục tiêu sang hành động.

Bạn sẽ học được gì?

 • Tại sao các nhà lãnh đạo vĩ đại luôn tự nhận thức về bản thân?
 • Những gì bạn có thể thay đổi và không thể thay đổi về bản thân cũng như nhận thức của những người khác.
 • Nhận thức về bản thân là gì?
 • Giá trị của sự tự nhận thức về cá nhân và nghề nghiệp
 • Mức độ nhận thức về bản thân của bạn 
 • Làm thế nào để nâng cao nhận thức về bản thân để tham gia vào sự phát triển cá nhân
 • Trình độ kỹ năng quản lý hiện tại của bạn?
 • Phong cách ra quyết định của bạn là gì?
 • Cách sử dụng tốt nhất trong phong cách ra quyết định 
 • Giá trị của kỹ năng quản lý
 • Đặt mục tiêu SMART để phát triển các kỹ năng quản lý

Nội dung khóa học

 • Tuần 1: Chìa khóa để tạo ra sự thay đổi: Nhận thức về bản thân
 • Tuần 2: Tất cả về bạn: Suy nghĩ và thay đổi
 • Tuần 3: Bạn với tư cách là người quản lý/lãnh đạo: Cơ sở của bạn là gì?
 • Tuần 4: Đặt mục tiêu và lập kế hoạch
 • Tuần 5: Những ý tưởng lớn và xác thực

Thông tin khóa học

 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 5 tuần (2-3 giờ/tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Giảng viên hướng dẫn: Jocelyn S.Davis
 • Học phí: Miễn phí (trong vòng 1 tháng kể từ ngày đăng ký hoặc nâng cấp với 199$ để nhận chứng nhận và quyền truy cập không giới hạn)

🎯Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

————————————————————————————————————————————————————————-

Description

Great leaders are just ordinary people with the right skills at the right time. To become a great leader, however, you have to know yourself well. This means acknowledging and embracing your strengths. It also means understanding and learning to manage your weaknesses. It’s tougher than that sounds. How do you know what your strengths and weaknesses are? What are your core personality attributes? How do you make decisions? What’s your decision-making style? How do you know? How do you know accurately?

In this course, you will learn how to identify your current strengths and growth opportunities. You can confidently set goals for your own growth. You will learn key methods for how to move from goal to action.

What will you learn?

 • Why are great leaders self-aware?
 • What you can change and what you can’t about yourself and others
 • What is self-awareness?
 • Value of self-awareness personally and professionally
 • What is your level of self-awareness?
 • How to improve self-awareness to engage in personal development
 • what is your current level of management skills
 • what is your decision-making style
 • what is the best use of your decision-making style
 • value of management skills
 • set SMART goals for development of management skills

Course content

 • Week 1: The key to making change: self-awareness
 • Week 2: All about you: Thinking and changing
 • Week 3: You as a manager/leader: What’s your baseline?
 • Week 4: Setting goals and making plans
 • Week 5: The big ideas and segue

Course information

 • Platform: edX
 • Duration: 5 weeks (2-3 hours/week)
 • Language: English
 • Format: Online
 • Instructor: Jocelyn S.Davis
 • Tuition fee: Free (within 1 month of registration or upgrade 199$ for certificate and unlimited access)

🎯Apply in: HERE

📌NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=54033

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network