[Online] Môi Trường Doanh Nghiệp Toàn Cầu: Sự Phát Triển Và Động Lực Thúc Đẩy.

⭐ No deadline.

🍃 Những thập kỷ gần đây nhiều doanh nghiệp và các nghiên cứu đã chứng kiến được ​​sự toàn cầu hóa của môi trường doanh nghiệp. Sự phát triển này đã mang lại những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp nhưng đồng thời lại làm phức tạp hóa lên các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn học những thực tế đang thay đổi làm biến đổi các công ty như thế nào.

Bạn sẽ có cơ hội: 

  • Học về sự toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó đến môi trường doanh nghiệp.
  • Biết được các tác động đối với môi trường doanh nghiệp toàn cầu và sự nổi lên của BRICS.
  • Xác định các thị trường mới nổi tiềm năng trong tương lai.
  • Kết nối với các chuyên gia trên toàn cầu, tranh luận về những thách thức mà các công ty sẽ phải đối mặt.

📌Thông tin: 

-Tài trợ khóa học: Đại học Coventry.

-Thời gian: 3 tiếng/ tuần, trong vòng 2 tuần.

-Giáo viên hướng dẫn: Rita Goyal.

-Nền tảng: FutureLearn.

⭐ No deadline.

💎Lợi ích: 

  • Xác định các thành phần của môi trường kinh doanh trong mối quan hệ với một công ty toàn cầu.
  • Thảo luận về tác động của các vấn đề hiện tại đối với môi trường trong khu vực, quốc gia và quốc tế.
  • So sánh sự tác động đến kinh tế của quốc gia và khu vực
  • Khám phá sự chênh lệch giữa các khu vực trong bối cảnh cụ thể.

🌈Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/business-environment 

 

 

You may also like...