Deadline: 30/11/2022

Học Bổng Trường Đại Học New South Wales Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Học Kì 1 Năm 2023

UNSW cung cấp một loạt các học bổng và giải thưởng để hỗ trợ sinh viên quốc tế học các khóa học đại học và sau đại học bắt đầu học toàn thời gian tại UNSW. Một số học bổng sẽ cung cấp toàn bộ hoặc một phần học phí, trong khi những học bổng khác cung cấp một khoản phụ cấp để hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc học của sinh viên. Sinh viên muốn thực hiện nghiên cứu sau đại học nên liên hệ với Trường Nghiên cứu Sau đại học.

1. HỌC BỔNG YÊU CẦU ĐƠN ĐĂNG KÝ

📌INTERNATIONAL SCIENTIA COURSEWORK SCHOLARSHIP (PUCA1025):

 • GIÁ TRỊ:
  • Ưu đãi 1: Học bổng toàn phần học phí trả thẳng vào học phí trong thời gian tối thiểu của chương trình.
  • Ưu đãi 2: 20.000 đô la mỗi năm trả trực tiếp vào học phí trong thời gian tối thiểu của chương trình
 • ĐIỀU KIỆN: 
  • Bắt đầu nghiên cứu toàn thời gian trong chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học của UNSW (không bao gồm PG trực tuyến và UNSW Canberra) trong Học kỳ 1, 2023

📌DR VINCENT LO ASIA UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS (UGCA1606)

 • GIÁ TRỊ: $10.000 mỗi năm trong thời gian tối thiểu của chương trình (lên đến 5 năm)
 • ĐIỀU KIỆN: 
  • Trở thành sinh viên quốc tế đến từ Châu Á.
  • Bắt đầu học toàn thời gian trong chương trình cấp bằng đại học của UNSW (không bao gồm UNSW Canberra)

📌UNSW HONG KONG ALUMNI SCHOLARSHIP (UGCA1603)

 • GIÁ TRỊ:  $ 10.000 mỗi năm trong thời gian tối thiểu của chương trình
 • ĐIỀU KIỆN: 
  • Là một sinh viên quốc tế, cư trú tại Hồng Kông vào thời điểm nộp đơn
  • Bắt đầu học toàn thời gian trong chương trình cấp bằng đại học của UNSW (không bao gồm UNSW Canberra

📌UNSW LAW & JUSTICE INTERNATIONAL AWARD (PUCA1028)

 • GIÁ TRỊ: $ 10.000 trả trực tiếp cho học phí trong 1 năm
 • ĐIỀU KIỆN: Chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học về Luật của UNSW (các chương trình LLB, JD hoặc LLM)

📌UNSW BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL SCHOLARSHIP (PUCA1024)

 • GIÁ TRỊ:$ 5.000 mỗi năm trả trực tiếp vào học phí trong thời gian tối thiểu của chương trình
 • ĐIỀU KIỆN: Chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học của Trường Kinh doanh UNSW (đơn / kép) (không bao gồm bất kỳ chương trình nào do AGSM cung cấp)

📌UNSW BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL PATHWAYS AWARD (PUCA1023)

 • GIÁ TRỊ: 15.000 đô la trả trực tiếp cho học phí trong 1 năm
 • ĐIỀU KIỆN:
  • Phải có bằng cấp về lộ trình liên thông Đại học hoặc Thạc sĩ từ một tổ chức đối tác đã được phê duyệt; hoặc hoàn thành chương trình Nghiên cứu nền tảng của UNSW về Thương mại hoặc Quy trình tính toán thương mại trước khi bắt đầu nghiên cứu tại UNSW
  • Chương trình cấp bằng đại học (đơn / kép) hoặc sau đại học (Thạc sĩ) của Trường Kinh doanh UNSW (không bao gồm bất kỳ chương trình nào do AGSM cung cấp)

📌TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG
Phải nhận được đề nghị nhập học * vào một chương trình đủ điều kiện cho Học kỳ 1 2023 trước ngày 30 tháng 11 năm 2022.

📌ƯU ĐÃI NHẬP HỌC PHẢI LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU SAU:

Thư mời học đại học hoặc sau đại học (vô điều kiện)
Ưu đãi trọn gói tiếng Anh có điều kiện cho bậc đại học hoặc sau đại học (UEEC) – sinh viên phải đăng ký vào Học viện Ngôn ngữ UNSW và hoàn thành chương trình trước khi bắt đầu vào Học kỳ 1 năm 2023.
* Các ứng viên UAC International mong đợi một lời đề nghị sau khi ATAR phát hành vẫn có thể nộp đơn.

📌TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên:

 • Thành tích học tập
 • Kỹ năng lãnh đạo (trường học, nơi làm việc hoặc cộng đồng)
 • Các hoạt động ngoại khóa (thể thao, hoạt động văn hóa, tình nguyện / kinh nghiệm làm việc)
 • Lý do thực hiện các nghiên cứu tại UNSW

Sinh  phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ các tiêu chí trên trong đơn đăng ký trực tuyến của mình. Vui lòng tham khảo  Scholarship Application Supporting Documents để biết danh sách chi tiết các ví dụ.

2. HỌC BỔNG KHÔNG YÊU CẦU ĐƠN ĐĂNG KÝ

📌AUSTRALIA’S GLOBAL UNIVERSITY AWARD (PUCA1026)

 • GIÁ TRỊ:Ưu đãi: $ 10.000 cho 1 năm.
 • ĐIỀU KIỆN:
  • Khoản thanh toán sẽ được thực hiện đối với học phí trong học kỳ thứ hai của năm học đầu tiên của sinh viên
  • Là sinh viên Quốc tế bắt đầu học toàn thời gian trong khuôn viên trường trong chương trình khóa học Đại học hoặc Sau đại học của UNSW (không bao gồm PG trực tuyến và UNSW Canberra) trong Học kỳ 1 năm 2023.

📌UNSW GLOBAL ACADEMIC AWARD (PUCA1027)

 • GIÁ TRỊ:Ưu đãi: $ 10.000 cho 1 năm.
 • ĐIỀU KIỆN:
  • Khoản thanh toán sẽ được thực hiện đối với học phí trong học kỳ thứ hai của năm học đầu tiên của sinh viên
  • Phải hoàn thành chương trình Nghiên cứu Dự bị Toàn cầu của UNSW (ở Sydney hoặc ngoài khơi)
  • Trở thành sinh viên Quốc tế bắt đầu học toàn thời gian trong khuôn viên trường Đại học UNSW (không bao gồm UNSW Canberra) trong Học kỳ 1, 2023

📌UNSW ARTS, DESIGN & ARCHITECTURE GLOBAL ACADEMIC SCHOLARSHIP (UGCA1820)

 • GIÁ TRỊ:10.000 đô la một năm được trả như một khoản phụ cấp trong thời gian tối thiểu của chương trình
 • ĐIỀU KIỆN:
  • Phải hoàn thành chương trình Nghiên cứu Dự bị Toàn cầu của UNSW (ở Sydney hoặc ngoài khơi).
   Trở thành sinh viên Quốc tế bắt đầu học toàn thời gian trong chương trình khóa học Đại học của UNSW (không bao gồm UNSW Canberra) trong Học kỳ 1, 2023.

📌UNSW ARTS, DESIGN & ARCHITECTURE INTERNATIONAL ARTICULATION SCHOLARSHIP (UGCA1819)

 • GIÁ TRỊ: 10.000 đô la một năm được trả như một khoản phụ cấp trong thời gian tối thiểu của chương trình
 • ĐIỀU KIỆN:
  • Phải thực hiện chứng chỉ liên thông đại học từ một tổ chức đối tác của Khoa Nghệ thuật, Thiết kế & Kiến trúc đã được phê duyệt.
  • Trở thành sinh viên Quốc tế bắt đầu học toàn thời gian trong chương trình cấp bằng đại học của UNSW do Khoa Nghệ thuật, Thiết kế & Kiến trúc cung cấp trong Học kỳ 1 năm 2023.

📌 LỰA CHỌN 

 • Học sinh đủ điều kiện sẽ được đánh giá trên cơ sở về Thành tích học tập

📌 HẠN ỨNG TUYỂN: 30/11/2022

📌ỨNG TUYỂNTẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=125191

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất