Tagged: iScholarship

Deadline: 30/11/2022

Cuộc Thi Ảnh: Coffeerary Home Corners 2022

 Coffeerary Home Corners 2022là cuộc thi ảnh dành cho các bạn yêu thích pha cà phê thủ công tại nhà, giới thiệu những góc cà phê đẹp tới mọi người. Mục đích cuộc thi ảnh...

Deadline: 20/11/2022

Dự Án Green Life Mở Đơn Tuyển Thành Viên

Green Life – Dự án bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn thông qua hoạt động đổi rác lấy quà, đồng thời truyền động lực sống xanh, xây dựng một môi...