Deadline: 01/12/2022

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại East-West Center Đại Học Hawaii 2023

Chương trình Học bổng của Ngân hàng Phát triển Châu Á – Nhật Bản (ADB-JSP) cung cấp hỗ trợ cho việc học Thạc sĩ trong các lĩnh vực nghiên cứu đã được ADB-JSP phê duyệt tại Đại học Hawai’i tại Mānoa (UHM), và để tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, dân cư và Các chương trình phát triển lãnh đạo tại Trung tâm Đông Tây (EWC). Học bổng ADB-JSP được thành lập vào tháng 4 năm 1988 với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực nguồn nhân lực tại các nước thành viên đang phát triển của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Nó nhằm tạo cơ hội cho những công dân có trình độ tốt của các nước thành viên đang phát triển của ADB thực hiện các nghiên cứu sau đại học về kinh tế, quản lý, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến phát triển khác tại các cơ sở học thuật tham gia ở Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Sau khi hoàn thành chương trình học, các học giả sẽ trở về nước để áp dụng và chia sẻ kiến thức và kỹ năng mới của họ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

🌍YÊU CẦU:

• Là công dân và là cư dân hiện tại của một quốc gia thành viên đang phát triển của Ngân hàng Phát triển Châu Á và không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

• Có bằng cử nhân 4 năm hoặc tương đương với bằng Cử nhân 4 năm tại thời điểm nộp đơn. (Bằng cấp tương đương có thể là bằng Cử nhân 3 năm cộng với bằng Thạc sĩ 1 năm hoặc bằng cử nhân 2 năm cộng với bằng Thạc sĩ 2 năm. Điều này có thể được xem xét.)

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn toàn thời gian sau bằng đại học tại thời điểm nộp đơn.

• Trình độ tiếng Anh; điểm tối thiểu được chấp nhận là 550 đối với bài thi TOEFL trên giấy; 213 cho kỳ thi TOEFL trên máy tính; và 79-80 đối với TOEFL iBT trên internet; hoặc 6.5 cho kỳ thi IELTS. Kết quả phải được lấy từ một bài kiểm tra trong vòng hai năm qua.

• Sau đây là các chương trình cấp bằng Thạc sĩ đủ điều kiện được tài trợ bởi ADB-JSP tại Trung tâm Đông Tây. Các kỳ thi tiêu chuẩn bắt buộc đối với người nộp đơn được liệt kê bên cạnh mỗi chương trình cùng với tổ chức yêu cầu trong ngoặc đơn.

– Quản trị kinh doanh (MBA toàn cầu): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GMAT (chỉ UHM)

– Kinh tế (MA): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GRE (chỉ UHM)

– Địa lý (MA): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GRE (chỉ UHM)

– Quản lý Tài nguyên và Môi trường (MS): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GRE (chỉ UHM)

– Kỹ thuật Đại dương và Tài nguyên (MS): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GRE (chỉ UHM)

– Hải dương học (MS): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GRE (chỉ UHM)

– Nghiên cứu Quần đảo Thái Bình Dương (MA): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM)

– Hành chính công (MPA): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM)

– Xã hội học (MA): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GRE (chỉ UHM)

– Khoa học đất và thực vật nhiệt đới (MS): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM); GRE (chỉ UHM)

– Quy hoạch đô thị và khu vực (MURP): TOEFL hoặc IELTS (EWC và UHM)

🌍HỒ SƠ GỒM:

• Sơ yếu lý lịch hoặc sơ yếu lý lịch

• Bản sao quét bảng điểm chính thức của bạn cho mỗi cơ sở giáo dục đại học đã theo học

• Bản sao quét bằng cấp / chứng chỉ tốt nghiệp của bạn cho mỗi cơ sở giáo dục đại học nơi bạn nhận được bằng cấp

• Bản scan kết quả TOEFL / IELTS của bạn, nếu có trước ngày 1 tháng 12

• Ngoài việc nộp đơn xin học bổng ADB-JSP cho Trung tâm Đông Tây, một đơn riêng (bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ bắt buộc) phải được nộp cho Đại học Hawai‘i tại Mānoa để được nhập học vào chương trình Thạc sĩ.

🌍LINK ĐĂNG KÝ:TẠI ĐÂY

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=111805

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam