Deadline: 27/02/2021

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Của Chính Phủ Ý

Học bổng được trao cho các khóa học Master’s Degree (Laurea Magistrale hoặc Master’s Degree) tại các Học viện Giáo dục Đại học của Ý – các học viện hoặc tổ chức thuộc sở hữu nhà nước được phê duyệt hợp pháp bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đối tác của chương trình “Đầu tư tài năng của bạn vào Ý”.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

• Ứng viên phải có chứng chỉ học tập thích hợp (bằng Cử nhân) để tham gia vào chương trình cấp bằng thạc sĩ đã chọn (Laurea Magistrale hoặc Master Universitario).

• Sinh viên hiện đang học tại trường đại học Ý và những người đã lấy bằng đại học Ý không đủ điều kiện tham gia.

• Chỉ những sinh viên đã nộp đơn đăng ký MỘT trong các khóa học sau đại học (Laurea Magistrale hoặc Master’s) có trong chương trình mới có thể đăng ký học bổng Chính phủ Ý.

• Các ứng viên phải sinh vào hoặc sau ngày 1/1/1994, ngoại trừ các học bổng duy nhất được gia hạn.

• Chứng chỉ tiếng Anh. Ứng viên phải có ít nhất chứng chỉ cấp độ B2 trong • Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Tiêu chuẩn Châu Âu (CEFR).

• Ứng viên đã có bằng Cử nhân tiếng Anh có thể đăng ký chứng chỉ từ trường đại học của mình, nêu rõ rằng tiếng Anh là phương tiện giảng dạy tại trường đại học / khóa học / khoa đó. Chứng chỉ này có thể được coi là bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh.

• Giấy chứng nhận về trình độ tiếng Ý là không bắt buộc nhưng sẽ được xem xét trong quá trình tuyển chọn.

QUYỀN LỢI:

•Trợ cấp 900 EURO mỗi quý.

• Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế.

• Các ứng viên đã được trao học bổng theo chương trình ‘Invest Your Talent in Italy’ không phải đóng học phí, ngoại trừ phí khu vực ‘Diritto Allo Studio’, thuế đóng dấu, bất kỳ chi phí nào liên quan đến bảo hiểm tai nạn và trách nhiệm dân sự, chính sách bảo hiểm y tế.

🧧 THÔNG TIN CHI TIẾT:

•Thông tin chi tiết: https://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/progetto.asp?fbclid=IwAR0l65YpAbM6AxVv7_IYmDZHImqt36ZChCMmNBr0YxnQoKDy9OawFkQZ4sA

•Deadline: 27/02/2021.

You may also like...