Deadline: 21/10/2024

Học Bổng DAAD Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đức Nhóm Ngành STEM

DAAD đang cấp học bổng hỗ trợ trình độ chuyên môn và khả năng làm việc của các học giả trẻ và các chuyên gia tương lai từ các nước đang phát triển và mới nổi. Nó mang đến cơ hội tiếp tục sự nghiệp học tập và nghề nghiệp của họ trong các lĩnh vực STEM thúc đẩy đổi mới ở Đức với bằng Thạc sĩ về toán học, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

🌷THÔNG TIN CHUNG

 • Hạn đăng ký: 21/10/2024
 • Đối tượng: Sinh viên có thành tích cao từ các quốc gia đang phát triển và mới nổi muốn hoàn thành bằng Thạc sĩ về các môn STEM tại một trường đại học ở Đức.
 • Cấp học: Thạc Sĩ
 • Loại học bổng: Toàn phần

🌷QUYỀN LỢI

 • Thanh toán học bổng hàng tháng là 934 euro
 • Các khoản thanh toán cho bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và trách nhiệm cá nhân (xem thêm thông tin quan trọng dành cho người xin học bổng / phần F, điểm 4)
 • Phụ cấp đi đường
 • Trợ cấp học tập hàng năm là 460 euro
 • Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể đăng ký nhận các lợi ích bổ sung sau khi bắt đầu tài trợ:
  • Trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng
   • Trợ cấp hàng tháng cho các thành viên trong gia đình đi cùng.
   • Trong trường hợp bị khuyết tật hoặc bệnh mãn tính: khi nộp đơn, khoản trợ cấp có thể được cung cấp cho các chi phí bổ sung hợp lý phát sinh ở Đức do khuyết tật, cần thiết để thực hiện dự án ở Đức và không được bên thứ ba chi trả; liệu khoản trợ cấp sẽ được trả ở mức độ nào sẽ được xem xét và xác định trên cơ sở cá nhân (xem thông tin quan trọng dành cho người xin học bổng ở phần F, điểm 8)
   • Hoàn trả các khoản thanh toán bù đắp carbon cho du lịch hàng không
  • Để cho phép bạn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình, DAAD cung cấp các lợi ích sau khi đăng ký (chỉ trong thời gian tài trợ hơn sáu tháng):
   • Thanh toán học phí cho khóa học ngôn ngữ trực tuyến sau khi nhận được Thư trao học bổng
   • Nếu cần: khóa học tiếng Đức ở Đức trước khi bắt đầu dự án nghiên cứu; DAAD quyết định có tài trợ cho việc tham gia hay không và trong bao lâu tùy thuộc vào kỹ năng và dự án tiếng Đức.
   • Trợ cấp cho một khóa học tiếng Đức do cá nhân lựa chọn trong thời gian nhận học bổng
   • Hoàn trả phí cho bài kiểm tra TestDaF hoặc DSH mà bạn có thể thực hiện ở nước mình sau khi nhận được Thư trao giải hoặc ở Đức trong thời gian tài trợ.
   • Xin lưu ý rằng DAAD không bao gồm thông tin quan trọng về học phí dành cho người xin học bổng (phần F, điểm 7).

🌷ĐIỀU KIỆN

 • Bằng đại học của bạn không nên được cấp quá 6 năm tính đến hạn chót nộp đơn.
 • Đơn đăng ký của bạn không thể được xem xét nếu bạn đã cư trú ở Đức lâu hơn 15 tháng tính đến thời hạn nộp đơn.
 • Bạn phải chứng minh được thành tích học tập trên mức trung bình.
 • Khả năng ngôn ngữ:
  • Ngôn ngữ giảng dạy cho các chương trình học ở Đức là tiếng Đức. Trong các chương trình quốc tế, ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh hoặc tiếng Đức và tiếng Anh. Yêu cầu về ngôn ngữ được quy định trong yêu cầu đầu vào chương trình Thạc sĩ của các trường đại học. Vui lòng kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ cần thiết hay không.
  • Khi nộp đơn xin DAAD để xin học bổng, bạn phải cung cấp bằng chứng về trình độ thông thạo hiện tại của mình về ngôn ngữ giảng dạy (tiếng Đức, tiếng Anh hoặc tiếng Đức và tiếng Anh) trong chương trình học bạn đã chọn. Bạn phải đạt ít nhất cấp độ B1.
  • Nếu ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Đức thì các chứng chỉ sau thường đủ điều kiện: TestDaF, DSH, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD), Goethe-Zertifikat, Österreichisches Sprachdiplom, telc Deutsch và onSET Deutsch.
  • Nếu ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, bạn có thể nộp các chứng chỉ sau, ví dụ: Cambridge English, Cambridge Business, IELTS, ISE, TOEFL iBT, TOEFL Essentials, Toeic, PTE Academic và onSET English.
  • Trong phần ‘Thủ tục đăng ký’ trong ‘Tài liệu đăng ký’, hãy tìm hiểu xem quốc gia xuất xứ của bạn có cần chứng nhận cụ thể hay không.

🌷THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

 • Mẫu đơn đăng ký trực tuyến
 • Sơ yếu lý lịch đầy đủ ở dạng bảng (tối đa 3 trang)
 • Thư động viên, 1 – 3 trang: trình bày về lý do học tập và cá nhân cho dự án học tập dự kiến ​​ở Đức. Ngoài ra, vui lòng đọc thông tin quan trọng của chúng tôi dành cho người xin học bổng / Phần B, Điểm 1. Tải thư động viên trong mục ‘dự án/động lực học tập’ lên cổng DAAD.
 • Thư nhập học vào chương trình học tại trường đại học chủ quản ở Đức. Nếu bạn chưa nhận được thông báo nhập học tại thời điểm nộp đơn, bạn phải gửi thông báo này trước khi thời gian tài trợ bắt đầu.
 • Mẫu ‘Thông tin về các chương trình thạc sĩ ưa thích của bạn’, được điền đầy đủ hợp lệ (bạn có thể nhập tối đa 5 chương trình Thạc sĩ). Xin lưu ý rằng DAAD không xem xét và chính thức loại trừ các chương trình Thạc sĩ tính học phí. Tải biểu mẫu lên trong ‘hồ sơ khóa học’ trong cổng DAAD.
 • Tổng quan hiện tại về điểm/ bảng điểm với từng điểm riêng lẻ (sẽ được tải lên trong mục ‘Bảng điểm/thành tích học tập’ trên cổng DAAD)
 • Tất cả các chứng chỉ bằng đại học đã đạt được, cho biết (các) điểm cuối cùng và bảng điểm với từng điểm cho tất cả các năm học; nếu bạn chưa có chứng chỉ bằng cấp, bạn phải nộp nó chậm nhất là trước khi bắt đầu nhận học bổng. Trong trường hợp này, thay vào đó hãy tải tài liệu tạm thời lên cổng thông tin. Vui lòng tải lên (các) chứng chỉ của bạn hoặc tài liệu sơ bộ trong phần ‘chứng chỉ bằng đại học’ trong cổng DAAD.
 • Chứng chỉ ngôn ngữ giảng dạy của chương trình học đã chọn (không quá 2 năm), ít nhất là cấp độ B1. Vui lòng tham khảo ‘Yêu cầu đăng ký’ để tìm hiểu những chứng chỉ nào thường có thể được nộp. Vui lòng gửi chứng chỉ qua cổng DAAD trong ‘chứng chỉ ngôn ngữ’, ngay cả khi trường đại học không yêu cầu bằng chứng về kỹ năng ngôn ngữ.
 • Một thư giới thiệu hỗ trợ gần đây (theo mẫu DAAD) từ một giáo viên đại học cung cấp thông tin về trình độ chuyên môn của bạn.
 • Hộ chiếu/chứng minh nhân dân và trang dữ liệu cá nhân của hộ chiếu/chứng minh nhân dân và, nếu có, các tài liệu khác có chứa thông tin về danh tính và tình trạng cư trú hiện tại của bạn. Đối với người tị nạn: Thẻ ID người tị nạn và đăng ký UNHCR/bằng chứng chính thức về tình trạng tị nạn.
 • Các tài liệu khác mà bạn nghĩ có thể liên quan đến đơn đăng ký của bạn (ví dụ: giấy chứng nhận việc làm, bằng chứng tham gia hoạt động ngoại khóa)
 • Yêu cầu điểm trung bình ít nhất là “tốt” (= GPA là 6,5)
 • Nếu bạn gửi tài liệu bằng ngôn ngữ quốc gia của mình, vui lòng đính kèm bản dịch tiếng Đức hoặc tiếng Anh.
 • Đơn đăng ký được thực hiện trực tuyến thông qua cổng DAAD.
 • Xin lưu ý rằng quyền truy cập vào cổng ứng dụng chỉ xuất hiện trong khi thời gian đăng ký hiện tại đang chạy. Sau khi hết thời hạn nộp đơn, cổng thông tin cho chương trình này sẽ không khả dụng cho đến kỳ đăng ký tiếp theo.

🌷ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

🌷THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-daad-toan-phan-bac-thac-si-tai-duc-nhom-nganh-stem-s24921.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=146746

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER