Deadline: 15/01/2021 

[HN] Tổ Chức Sách Chuyền Tay Tìm Kiếm Tình Nguyện Viên 2021

♻️ Sách Chuyền Tay là Tổ chức Cho Mượn Sách Miễn phí có hệ thống quản lý tốt nhất tại Việt Nam. Với kết quả hoạt động ấn tượng từ tháng 12 năm 2016, Sách Chuyền Tay vinh dự phục vụ mỗi ngày tại Đường Sách TP.HCM, vận hành Xe Buýt Sách và phục vụ gần 8.000 lượt mượn sách. Số sách dự án quản lý đạt gần 11.000 và tiếp tục tăng.

 

🔗 Link hình ảnh Tổ chức: http://bit.ly/SCT_Our_Team

🔗 Link hồ sơ truyền thông: http://bit.ly/SCT-BaoChi

 

🔻Yêu cầu chung:

  • Công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi, khuyến khích đa dạng giới.
  • Đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
  • Tham gia tối thiểu 80% thời gian quy định: 6 tháng.
  • Họp cải tiến 1 lần/tháng.

🔻Thời gian: 10 tiếng/tuần

 

🔻Mô tả công việc:

  • Trực Hub sách: 4 tiếng/tuần (theo lịch đăng ký cố định) 

          – Giám sát mọi hoạt động ở Hub trong ca trực.

          – Hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm, mượn sách, trả sách.

          – Giới thiệu tổ chức với các bạn đọc tham quan, nhà báo.

          – Phối hợp với ban điều hành của Tổ chức khi có sự kiện.

  • Công việc khác theo sự phân công: 6 tiếng/tuần

 

🔻Quy trình:

– Vòng 1: Đăng ký ứng tuyển và Hoàn thành bài Test năng lực

– Vòng 2: Phỏng vấn tuyển dụng

🔻Thời gian Training: 1 tháng

 

🔔Deadline: 23h59’ ngày 15.01.2021

 

🔻Link: http://bit.ly/scthn-recruitment 

🔻Thông tin chi tiết: http://bit.ly/thong-tin-tnv-HN

🔻Liên hệ: https://www.facebook.com/sct.hanoi/ 

 

You may also like...