Khóa Học Miễn Phí Về Digital Marketing Từ Đại Học RMIT

NO DEADLINE 

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ VỀ DIGITAL MARKETING TỪ ĐẠI HỌC RMIT

🌟 GIỚI THIỆU:

▫️ “Tiếp thị kỹ thuật số để thành công” là khóa học do Đại học RMIT cung cấp. Đây là khóa học giới thiệu cho bạn thế giới tiếp thị kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng và vai trò của nó trong việc thúc đẩy nhận thức và bán hàng cho các doanh nghiệp trực tuyến. Khóa học này nhắm mục tiêu đến những người học có doanh nghiệp trực tuyến nhỏ hoặc đang xem xét thiết lập một doanh nghiệp trực tuyến nhỏ và muốn hiểu các nguyên tắc của tiếp thị kỹ thuật số.

▫️Tiếp thị qua email là một trong những giải pháp thuận lợi nhất để kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Điều này trở nên dễ dàng hơn cho bạn nếu bạn tham gia một trong các khóa học trực tuyến về tiếp thị qua email. Nếu bạn muốn thành công với Email Marketing, thì các khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu các nguyên tắc và chiến lược phù hợp để xây dựng các chiến dịch Email Marketing.

🌟GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: 

▫️Nhà cung cấp : Đại học RMIT 

▫️Chủ đề : Kinh doanh & Quản lý 

▫️Thời gian : 4 tuần 

▫️Ngày bắt đầu : Ngày được thông báo

🌟 QUYỀN LỢI:

▫️Đánh giá doanh nghiệp của bạn so với các đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để xác định các loại công nghệ kỹ thuật số hiệu quả nhất.

▫️Khám phá các yếu tố hỗ trợ chiến lược kỹ thuật số bằng cách phân biệt giữa các loại công cụ tiếp thị kỹ thuật số khác nhau và tác động của chúng đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến.

▫️Phát triển kế hoạch kỹ thuật số bằng cách chọn các công cụ tiếp thị kỹ thuật số thích hợp nhất phù hợp với tầm nhìn kinh doanh và chiến lược kỹ thuật số.

▫️Cải thiện phạm vi tiếp cận tổng thể cho đối tượng mục tiêu của bạn bằng cách thử nghiệm và xem xét hiệu quả của các công cụ tiếp thị kỹ thuật số.

🌟CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

▫️Đăng ký ngay tại: https://www.futurelearn.com/courses/online-business-success-digital-marketing

▫️NO DEADLINE

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...