Deadline: ASAP

Dự Án Sustainations Vietnam Tìm Kiếm Tình Nguyện Viên Lần 1 Năm 2023

SVN là từ viết tắt của Sustainations Vietnam. SVN tự hào là một trong những cộng đồng tiên phong trong việc theo đuổi lối sống bền vững tại chính đất nước quê hương. Đây chính là “ngôi nhà chung” để mọi người có thể tự do kết nối, chia sẻ, lan tỏa và hỗ trợ lẫn nhau những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững trong cuộc sống.

🏔️CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

1️⃣Tour Guide 

 • Bộ Phận: Project Operation
 • Báo cáo cho: Project Operation Manager
 • Thời gian làm việc: Bán Thời Gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm chính về vận hành tổ chức dự án, tour tại SNS.
 • Phối hợp tốt với các ban trong SNS để quá trình thực hiện dự án, sự kiện diễn ra thuận lợi.   

Nhiệm vụ chính

 • Hướng dẫn tập hợp đoàn tham quan, điểm danh khách hàng có mặt tại tour, đảm bảo an toàn cho cả đoàn.
 • Làm việc trực tiếp với bên thứ ba để sắp xếp nơi nghỉ ngơi, ăn uống của khách hàng tại điểm điểm tour đã chọn.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin tới khách hàng về các quy định tại nơi tham quan.
 • Theo dõi, giám sát lịch trình tour, đảm bảo khách hàng cảm thấy hài lòng.
 • Xử lý các tình huống một cách nhanh chóng linh hoạt trong quá trình tour diễn ra.
 • Chịu trách nhiệm quản lý các vật phẩm tour của SNS.
 • Quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng tham gia sự kiện.
 • Hoàn thành các công việc khác được yêu cầu.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo chương trình tour đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 • Đề xuất các ý tưởng thực hiện chương trình nhằm tăng cường hiệu quả của các dự án.
 • Làm việc trực tiếp và chịu sự quản lý chính từ Project Operation Manager.
 • Tham gia đầy đủ các buổi training chuyên sâu, họp định kỳ khi có yêu cầu.

Yêu cầu năng lực

 • Đang theo học, hoặc tốt nghiệp các ngành có liên quan tới tổ chức sự kiện, du lịch.
 • Có kiến thức và yêu thích bộ môn yoga là một lợi thế.
 • Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Có khả năng quan sát, chủ động trong công việc.
 • Cẩn thận, biết lắng nghe ý kiến, khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

2️⃣Tour Operations

 • Bộ Phận: Project Operation
 • Báo cáo cho: Project Operation Manager
 • Thời gian làm việc: Bán Thời Gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm về quy trình tổ chức dự án, sự kiện tại SNS.
 • Phối hợp tốt với các ban trong SNS để quá trình thực hiện dự án, sự kiện diễn ra thuận lợi.   

Nhiệm vụ chính

 • Tham gia trực tiếp vào các sự kiện, chương trình, tour do SNS tổ chức.
 • Chuẩn bị các vật phẩm cho sự kiện, chương trình, tour theo yêu cầu được phân phó.
 • Chịu trách nhiệm chăm sóc các khách hàng trước và sau sự kiện, tour tại SNS.
 • Chịu trách nhiệm quản lý các vật phẩm sự kiện, tour của SNS.
 • Quản lý và lưu trữ thông tin của các khách hàng tham gia.
 • Hoàn thành các công việc khác được yêu cầu.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo chiến dịch, chương trình đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 • Đề xuất các ý tưởng thực hiện chương trình nhằm tăng cường hiệu quả của các dự án.
 • Làm việc trực tiếp và chịu sự quản lý chính từ Project Operation Manager.
 • Tham gia đầy đủ các buổi training chuyên sâu, họp định kỳ khi có yêu cầu.

Yêu cầu năng lực

 • Đang theo học, hoặc tốt nghiệp các ngành có liên quan tới tổ chức sự kiện.
 • Có kiến thức về bộ môn yoga là một lợi thế.
 • Sử dụng tốt các phần mềm Excel, Powerpoint.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian tốt.
 • Khả năng xử lý tình huống tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Có khả năng quan sát, chủ động trong công việc.
 • Cẩn thận, biết lắng nghe ý kiến, khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

3️⃣Graphic Designer

 • Bộ Phận: Marketing
 • Báo cáo cho: Communication Manager
 • Thời gian làm việc: Bán thời gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh, phát triển về mặt thẩm mỹ, dự án cho các chiến dịch tại SNS.

Nhiệm vụ chính

 • Trực tiếp thiết kế hình ảnh phục vụ cho các chiến dịch, dự án tại SNS như ấn phẩm truyền thông online, ấn phẩm in ấn, merchandise…
 • Cùng triển khai ý tưởng về hình ảnh truyền thông sáng tạo cho các sự kiện, chiến dịch tại SNS.
 • Hỗ trợ, tham gia lên ý tưởng về mặt hình ảnh thuộc các hoạt động thuộc dự án của team. 
 • Quản lý và lưu trữ các ấn phẩm thiết kế của SNS.
 • Hoàn thành các công việc khác được yêu cầu.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo chiến dịch, chương trình đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 • Đề xuất concept, ý tưởng về mặt thẩm mỹ, hình ảnh nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các dự án.
 • Làm việc trực tiếp và chịu sự quản lý chính từ Communication Manager.
 • Tham gia đầy đủ các buổi training chuyên sâu, họp định kỳ khi có yêu cầu.

Yêu cầu năng lực

 • Đang theo học, hoặc tốt nghiệp các ngành có liên quan tới truyền thông đa phương tiện, đồ họa.
 • Có kinh nghiệm về thiết kế, chỉnh sửa video là điểm cộng.
 • Sử dụng được các phần mềm thiết kế (Photoshop, InDesign) và các công cụ để chỉnh sửa video.
 • Có khả năng thẩm mỹ, cảm nhận hình ảnh tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Có khả năng quan sát và tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.
 • Cẩn thận, biết lắng nghe ý kiến, khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

4️⃣Video Editor

 • Bộ Phận: Marketing
 • Báo cáo cho: Communication Manager
 • Thời gian làm việc: Bán thời gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm sáng tạo ra các video dựa theo các source clip được cung cấp, phát triển về mặt thẩm mỹ, dự án cho các chiến dịch tại SNS.

Nhiệm vụ chính

 • Trực tiếp dựng clip, lên ý tưởng phục vụ cho các chiến dịch, dự án tại SNS như ấn phẩm truyền thông online, video tuyên truyền,…
 • Hỗ trợ, tham gia lên ý tưởng về mặt hình ảnh thuộc các hoạt động thuộc dự án của team. 
 • Quản lý và lưu trữ các ấn phẩm video của SNS.
 • Hoàn thành các công việc khác được yêu cầu.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo chiến dịch, chương trình đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 • Đề xuất concept, ý tưởng về mặt thẩm mỹ, hình ảnh nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các dự án.
 • Làm việc trực tiếp và chịu sự quản lý chính từ Communication Manager.
 • Tham gia đầy đủ các buổi training chuyên sâu, họp định kỳ khi có yêu cầu.

Yêu cầu năng lực

 • Đang theo học, hoặc tốt nghiệp các ngành có liên quan tới truyền thông đa phương tiện, đồ họa.
 • Có kinh nghiệm về thiết kế, chỉnh sửa video là điểm cộng.
 • Sử dụng được các phần mềm dựng video.
 • Có khả năng thẩm mỹ, cảm nhận hình ảnh tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Có khả năng quan sát và tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.
 • Cẩn thận, biết lắng nghe ý kiến, khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

5️⃣Research and Development

 • Bộ Phận: Research and Development
 • Báo cáo cho: R&D Manager
 • Thời gian làm việc: Bán thời gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, lên ý tưởng sáng tạo cho các dự án, chiến dịch tại SNS. 
 • Tổng hợp và quản lý các dự án và báo cáo cho ban quản lý cấp cao.
 • Trình bày các dự án với khách hàng/đối tác.

Nhiệm vụ chính

 • Nghiên cứu thị trường, nắm bắt được xu hướng.
 • Cùng triển khai ý tưởng về hình ảnh truyền thông sáng tạo cho các sự kiện, chiến dịch của SNS.
 • Làm việc với các team thiết kế, truyền thông để đưa ra được các kế hoạch phù hợp theo từng dự án.
 • Tham gia lên ý tưởng sáng tạo về nội dung chương trình, concept thuộc các hoạt động dự án tại SNS. 
 • Quản lý và sắp xếp các dự án, chiến dịch tại SNS.
 • Hoàn thành các công việc khác được yêu cầu.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo chiến dịch, chương trình đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 • Đề xuất kịch bản, ý tưởng sáng tạo, concept thẩm mỹ cho từng dự án.
 • Làm việc trực tiếp và chịu sự quản lý chính từ R&D Manager.
 • Tham gia đầy đủ các buổi training chuyên sâu, họp định kỳ khi có yêu cầu.

Yêu cầu năng lực

 • Đang theo học, hoặc tốt nghiệp các ngành có liên quan tới truyền thông, marketing, kinh tế, sự kiện.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án trước đây là điểm cộng.
 • Có tư duy phản biện, tiếp nhận thông tin tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Có kỹ năng thuyết trình tốt.
 • Có khả năng quan sát và tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.
 • Cẩn thận, biết lắng nghe ý kiến, khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

6️⃣External Relations Assistant

 • Bộ Phận: External Relations
 • Báo cáo cho: ER Manager
 • Thời gian làm việc: Bán Thời Gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm mở rộng quan hệ đối tác của SNS.
 • Hỗ trợ công tác quản lý hoạt động và thông tin liên quan đến đối tác của SNS.

Nhiệm vụ chính

 • Định hướng, xây dựng hình ảnh đối ngoại của Sustainations.
 • Thiết lập, kết nối, duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt với các đối tác có chiến lược.
 • Đề xuất những phương án hợp tác chiến lược giữa Sustainations và các bên đối tác.
 • Tổ chức, lên kế hoạch cho các chương trình đối ngoại, gặp gỡ khách hàng, báo chí ….
 • Tìm kiếm, vận động nguồn lực tài trợ phục vụ cho các chương trình, dự án và các hoạt động nội bộ.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu các bộ phận cung cấp đúng thông tin nhằm đảm bảo các thông tin nhận được là chính xác trước khi đưa đến cho đối tác.
 • Đề xuất các ý tưởng về cách thức kết nối đối tác.
 • Tự chủ động hoàn toàn các vấn đề liên quan đến đối tác.
 • Cập nhật tình hình liên tục với team R&D và trao đổi với team Operation để kết hợp và phát triển của dự án từ bên Đối tác
 • Đảm nhiệm vai trò B2B của SNS, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác bên trong Liên minh SNS và cả bên ngoài.
 • Đại diện SNS tham gia các sự kiện giao lưu Doanh nghiệp theo chỉ đạo.

Yêu cầu năng lực

 • Tự tin, giao tiếp tốt, phản ứng nhanh.
 • Có khả năng quản lý thời gian.
 • Khả năng Multi-Tasking.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực trong việc quản lý thông tin.
 • Thông thạo Tiếng Anh.
 • Đang hoặc đã học các chuyên ngành Đối Ngoại, Quan hệ Công Chúng và Truyền thông.
 • Quản lý rủi ro và xử lý tình huống tốt.

7️⃣Internal Development Assistant

 • Bộ Phận: Internal Development
 • Báo cáo cho: Internal Development Manager
 • Thời gian làm việc: Bán Thời Gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm quản lý các hồ sơ liên quan tới đối tác của SNS.
 • Hỗ trợ trưởng nhân sự về các công việc liên quan như nhân sự, hành chính văn phòng,…

Nhiệm vụ chính

 • Hỗ trợ quản lý các công việc của bộ phận bao gồm tuyển dụng, phát triển nội bộ,…
 • Báo cáo các tiến độ đầu mục công việc cho trưởng bộ phận.
 • Sắp xếp lịch họp và tổng hợp thông tin cho trưởng bộ phận.
 • Hoàn thành các công việc khác được yêu cầu.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu các bộ phận cung cấp đúng thông tin nhằm đảm bảo các thông tin nhận được là chính xác.
 • Đề xuất các ý tưởng về hoạt động cho nội bộ.
 • Làm việc trực tiếp và chịu sự quản lý chính từ Internal Development Manager.
 • Tham gia đầy đủ các buổi training chuyên sâu, họp định kỳ khi có yêu cầu.

Yêu cầu năng lực

 • Đang theo học, hoặc tốt nghiệp các ngành có liên quan tới nhân sự, quản trị kinh doanh.
 • Có kinh nghiệm là một điểm cộng.
 • Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian tốt.
 • Trung thực, cẩn thận trong công việc. 
 • Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

8️⃣Sale

 • Bộ Phận: Marketing
 • Báo cáo cho: Communication Manager
 • Thời gian làm việc: Bán thời gian

Mục tiêu công việc

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc tìm đối tác, khách hàng và quản lý các đơn hàng cho SNS
 • Chăm sóc khách hàng, đảm bảo khách luôn vui lòng.  

Nhiệm vụ chính

 • Giới thiệu, cung cấp các thông tin về đặc tính của sản phẩm đến khách hàng. 
 • Thuyết phục khách hàng mua hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.
 • Hỗ trợ khảo sát thị trường, nắm bắt xu hướng.
 • Hỗ trợ quản lý và lưu trữ thông tin của các khách hàng.
 • Hoàn thành các công việc khác được yêu cầu.

Quyền hạn và trách nhiệm

 • Yêu cầu sự hỗ trợ của các bộ phận khác nhằm đảm bảo doanh số.
 • Đề xuất các ý tưởng, chương trình khuyến mãi nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. 
 • Làm việc trực tiếp và chịu sự quản lý chính từ Communication Manager.
 • Tham gia đầy đủ các buổi training chuyên sâu, họp định kỳ khi có yêu cầu.

Yêu cầu năng lực

 • Đang theo học, hoặc tốt nghiệp các ngành có liên quan tới kinh tế, quản trị kinh doanh.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, biết ngoại ngữ là một lợi thế
 • Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Có khả năng quan sát và tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.
 • Cẩn thận, biết lắng nghe ý kiến, khả năng làm việc tốt dưới áp lực.

🏔️QUYỀN LỢI

 • Một cơ hội tuyệt vời để nâng cao kỹ năng, tự khám phá và phát triển bản thân mình.
 • Được trau dồi các kỹ năng mềm, làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.
 • Được tham gia hoạt động du lịch, bổ trợ cải thiện kỹ năng liên quan trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp của các bạn sau này 
 • Cơ hội làm việc với các đối tác lớn và đối tác nước ngoài. Mở rộng networking của bản thân.
 • Trở thành một phần tạo nên các chiến dịch mang tầm ảnh hưởng đến cộng đồng.
 • Trau dồi, tích lũy những kinh nghiệm ở Tổ chức Phi Chính Phủ.
 • Trở thành thành viên của đại gia đình Sustainations Vietnam với những người anh em luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong tương lai.

🏔️ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

 • Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Lạt.

🏔️CÁCH THỨC VÀ HẠN ĐĂNG KÝ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/du-an-sustainations-vietnam-tim-kiem-tinh-nguyen-vien-lan-1-nam-2023-s20292.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134165

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất