Deadline: All year round

Chương Trình Học Bổng Từ Đại Học Auburn Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế 2024

Tọa lạc tại thủ đô sôi động của bang Alabama, Đại học Auburn ở Montgomery là một trường đại học đang phát triển nhanh chóng

🪄 THÔNG TIN HỌC BỔNG

 • Trình độ: Đại học, Sau Đại học
 • Trường: Đại học Auburn ở Montgomery
 • Quốc gia: Hoa Kỳ
 • Thời hạn đăng ký: Mở quanh năm

🪄 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

 • Học bổng Warhawk đại học quốc tế: 
  • Giá trị: $4.000/năm ($2.000 cho mỗi học kỳ của học kỳ mùa thu và mùa xuân)
 • Học bổng AUM bậc đại học quốc tế:
  • Giá trị: $2.000 một năm ($1.000 cho mỗi học kỳ của học kỳ mùa thu và mùa xuân)
 • Học bổng Warhawk tốt nghiệp quốc tế:
  • Giá trị: $4.000 một năm ($2.000 cho mỗi học kỳ của học kỳ mùa thu và mùa xuân)
 • Học bổng AUM sau đại học quốc tế:
  • Giá trị: $2.000 một năm ($1.000 cho mỗi học kỳ của học kỳ mùa thu và mùa xuân)
 • Học bổng tập trung sau đại học quốc tế:
  • Giá trị: lên tới 10.000 USD tùy thời lượng của chương trình

🪄 TIÊU CHÍ ỨNG TUYỂN

 • Ngôn ngữ bắt buộc:  Tiếng Anh.
 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia trên thế giới
 • Học bổng Warhawk đại học quốc tế: 
  • Sinh viên năm nhất:
   • Điểm trung bình GPA trung học là 3.0 theo thang điểm 4.00 hoặc một trong các điểm kiểm tra ngôn ngữ sau:
   • TOEFL IBT 76 trở lên
   • 540 trở lên đối với TOEFL ITP HOẶC PBT
   • IELTS 6.5
  • Sinh viên chuyển trường/trao đổi: Điểm trung bình (GPA) 3.0 trên thang điểm 4.00
  • Sinh viên hiện tại: 3,25 điểm trung bình tích lũy AUM
 • Học bổng AUM bậc đại học quốc tế:
  • Sinh viên năm nhất:
   • Điểm trung bình GPA trung học là 2,75 trên thang điểm 4,00 hoặc một trong các điểm kiểm tra ngôn ngữ sau:
   • TOEFL IBT 68 trở lên
   • 520 trở lên đối với TOEFL ITP HOẶC PBT
   • 6.0 IELTS
  • Sinh viên chuyển trường/trao đổi: Điểm trung bình (GPA) là 2,75 trên thang điểm 4,00
  • Sinh viên hiện tại: 3,00 điểm trung bình tích lũy AUM
 • Học bổng Warhawk tốt nghiệp quốc tế:
  • Sinh viên mới:
   • Điểm trung bình đại học (GPA) là 3.0 trên thang điểm 4.00 hoặc một trong các điểm kiểm tra ngôn ngữ sau:
   • TOEFL IBT 76 trở lên
   • 540 trở lên đối với TOEFL ITP HOẶC PBT
   • IELTS 6.5
  • Sinh viên hiện tại : 3,5 điểm trung bình tích lũy AUM
 • Học bổng AUM sau đại học quốc tế:
  • Sinh viên mới:
   • Điểm trung bình đại học (GPA) là 2,75 trên thang điểm 4,00 hoặc một trong các điểm kiểm tra ngôn ngữ sau:
   • TOEFL IBT 68 trở lên
   • 520 trở lên đối với TOEFL ITP HOẶC PBT
   • 6.0 IELTS
  • Sinh viên hiện tại : 3,25 điểm trung bình tích lũy AUM
 • Học bổng tập trung sau đại học quốc tế:
  • Dành cho các chương trình cấp bằng sau:
   • Kinh tế ứng dụng
   • Hệ thống thông tin máy tính
   • Tư pháp hình sự
   • Khoa học máy tính
   • An ninh Nội địa
   • Thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe
   • Hệ thống quản lý thông tin
   • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

🪄 ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

🪄 THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 7400 East Drive, Montgomery, AL | Taylor Center 101
 • Email: admissions@aum.edu

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-tu-dai-hoc-auburn-danh-cho-sinh-vien-quoc-te-2024-s22916.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=141319

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/