Deadline: 05/05/2024

Chương Trình Học Bổng Theo Diện Hiệp Định Tại Ru-ma-ni Năm 2024

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (Thông tư số 06) và Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06; Căn cứ Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ru-ma-ni giai đoạn 2022 – 2026, Công hàm số 278 ngày 25/3/2024 của Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Hà Nội thông báo chỉ tiêu học bổng của phía Ru-ma-ni, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Ru-ma-ni năm 2024 như sau:

📌 THÔNG TIN CHUNG

 • Số lượng học bổng:
  • 20 suất: Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
  • 01 suất: Thực tập chuyên ngành và nghiên cứu.
 • Thời gian đào tạo
  • Đại học: Từ 03 đến 04 năm học.
  • Thạc sĩ: 02 năm học.
  • Tiến sĩ: Từ 03 đến 04 năm (chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ru-ma-ni).
  • Thực tập: Từ 03 tháng đến 09 tháng.
 • Chế độ học bổng:
  • Từ phía Ru-ma-ni: Miễn học phí, miễn phí chỗ ở, được ăn tại nhà ăn sinh viên, hỗ trợ y tế, tiền phụ cấp hằng tháng (theo quy định của Chính phủ Ru-ma-ni).
  • Từ phía Việt Nam: Vé máy bay (1 lượt đi và 1 lượt về), lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và sinh hoạt phí (theo quy định của Chính phủ Việt Nam).
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 05/05/2024 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hoàn thành đăng ký online).

📌 ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ 

 • ĐIỀU KIỆN CHUNG
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
  • Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khoẻ do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước;
  • Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cùng thời điểm với thông báo này (từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển);
  • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;
  • Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học tại Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, quốc gia (đối với ứng viên dự tuyển học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ/tiến sĩ);
  • Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học;
  • Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập ngắn hạn.
  • Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;
 • ĐIỀU KIỆN VỀ NGOẠI NGỮ
  • Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Ru-ma-ni cần có bằng đại học/thạc sĩ học tại Ru-ma-ni bằng tiếng Ru-ma-ni;
  • Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nếu chưa biết tiếng Ru-ma-ni sẽ được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Ru-ma-ni trước khi vào học chuyên ngành.
 • ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ
  • Đại học: 
   • Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);
   • Học sinh đang học lớp 12, có kết quả học tập THPT đạt từ 7,0 trở lên, đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng; tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải nhất, nhì, ba, và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2024 khi làm thủ tục đi học.
  • Thạc sĩ: 
   • Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu (có hợp đồng và thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 01/6/2024, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc), không quá 40 tuổi (tính đến ngày 01/6/2024), tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học;
   • Sinh viên tốt nghiệp đại học trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024 với kết quả học tập đạt loại xuất sắc tại Ru-ma-ni hoặc đạt loại giỏi tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài khác Ru-ma-ni, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
  • Tiến sĩ: 
   • Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu (có hợp đồng và thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 01/6/2024, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc), không quá 40 tuổi (tính đến ngày 01/6/2024), có trình độ thạc sĩ, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.
   • Người tốt nghiệp thạc sĩ trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024 với kết quả học tập đạt loại xuất sắc tại Ru-ma-ni hoặc đạt loại giỏi tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài khác Ru-ma-ni, không quá 35 tuổi (tính đến 01/6/2024), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
  • Thực tập: 
   • Người có trình độ đại học trở lên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), có thời gian công tác tối thiểu 24 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, không quá 45 tuổi (tính đến ngày 01/6/2024).
 • ƯU TIÊN
  • Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục;
  • Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia và các ứng viên khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;
  • Ứng viên dự tuyển trình độ sau đại học;
  • Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp cơ sở trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng);
  • Ứng viên thuộc đối tượng đào tạo theo các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện, đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của chương trình học bổng này.
 • KHÔNG XÉT TUYỂN NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU
  • Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định;
  • Đang làm việc tại cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục nhưng trong hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển;
  • Đã được cấp học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý để đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo;
  • Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhưng không đi học vì lý do cá nhân (thời hạn áp dụng là 01 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học).

📌 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

 • Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế TẠI ĐÂY
  • Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1MB) để  đăng ký trực tuyến.
 • Nộp hồ sơ giấy
  • Ứng viên chuyển 03 bộ hồ sơ giấy (01 bộ bằng tiếng Việt và 02 bộ bằng tiếng Anh theo quy định tại Phụ lục 5) bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi học tại Ru-ma-ni năm 2024.
 • Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên (theo mẫu), được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ sở: Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tầng 2, Nhà C, Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Email:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-theo-dien-hiep-dinh-tai-ru-ma-ni-nam-2024-s24467.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=145438

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER