Deadline: 10/08/2023

Chương Trình Đại Sứ Của Tổ Chức Thanh Niên ASEAN Gia Hạn Đơn Đăng Ký

Một chương trình đặc trưng của các Tổ chức Thanh niên ASEAN nhằm mở rộng tầm nhìn của giới trẻ trong mạng lưới, khả năng lãnh đạo và các dịch vụ cộng đồng của họ. Chương trình Đại sứ AYO hình dung việc phát triển và triển khai các dự án bền vững trong cộng đồng để hỗ trợ chương trình nghị sự năm 2030 của các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

?ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Tuổi 15-21 hoặc đang học Đại học hoặc Trung học phổ thông

?YÊU CẦU

  • Có mối quan tâm sâu sắc đến ASEAN và Chương trình Phát triển Thanh niên
  • Giữ quốc tịch ASEAN
  • Cư trú tại các nước ASEAN
  • Cam kết tham gia Chương trình đào tạo tối thiểu 4 tháng (Mỗi tuần một lần)

?MỤC TIÊU

  • Tổng hợp kiến thức từ các buổi đào tạo khác nhau và tận dụng mạng lưới đại sứ thanh niên để hiện thực hóa sự thay đổi do thanh niên lãnh đạo thông qua các dự án do người tham gia thiết kế.
  • Là một nền tảng cho phép giới thiệu và thể hiện sức mạnh của sự thay đổi do thanh niên lãnh đạo thông qua các dự án nhóm và cá nhân.
  • Tạo tác động đến cộng đồng về các vấn đề cụ thể, thúc đẩy và mang lại sự thay đổi hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

?ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

?THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-dai-su-cua-to-chuc-thanh-nien-asean-gia-han-don-dang-ky-s21332.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=137120

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER