Deadline: 01/05/2023

Chính Thức Mở Đơn Tuyển Thành Viên Cho Sáng Kiến Youth Policy Working Group (YPWG) 2023

Trong khuôn khổ sáng kiến Thanh niên Hành động vì Khí hậu Viet Nam Youth4Climate, nhóm công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu (gọi tắt là Nhóm Chính sách) – Youth Policy Working Group (YPWG) được thành lập vào đầu năm 2023 dưới sự hỗ trợ của UNDP Việt Nam và các tổ chức thanh niên YNet và VYCO, với sứ mệnh “Xây dựng một tương lai khí hậu do thanh niên làm chủ”. Nhóm Chính sách đặt mục tiêu nâng cao  năng lực và mở rộng mạng lưới thanh niên để cùng các bên liên quan đưa ra các hành động vì khí hậu. YPWG sẽ bao gồm khoảng 30 thành viên là các bạn trẻ trên toàn quốc hoạt động trong các lĩnh vực: Vận động chính sách, Nâng cao năng lực, và các lĩnh vực liên quan khác. 

?VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

 • Ban Nghiên Cứu: dự kiến 10 thành viên
 • Ban Truyền Thông: dự kiến 10 thành viên
 • Ban Sự Kiện: dự kiến 10 thành viên
 • Ban Kỹ Thuật: dự kiến 3 thành viên

?ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam từ 15-35 tuổi.

?MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1️⃣Ban Nghiên Cứu

 • Gồm hai phạm vi nghiên cứu khác nhau: Giáo dục Biến đổi Khí hậu (Climate Change Education) và Chuyển dịch Năng lượng công bằng (Just Energy Transition
 • Tham gia xác định, tổng hợp và đánh giá lý thuyết và các nghiên cứu khoa học xoay quanh vấn đề và câu hỏi nghiên cứu thuộc hai phạm trù nghiên cứu.
 • Tổ chức và thực hiện các cuộc phỏng vấn với các đại diện cơ quan chính phủ, tổ chức dân sự, và các chuyên gia nghiên cứu, v.v. cho hai báo cáo nghiên cứu thuộc hai phạm trù nêu trên. 
 • Phối hợp phân tích, phát triển và hoàn thành hai báo cáo nghiên cứu dựa trên cấu trúc của khung nghiên cứu đề ra.

2️⃣Ban Truyền Thông

Mô tả chung 

 • Tham gia lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch truyền thông cho các hoạt động của Nhóm Chính sách.
 • Quản lý, triển khai hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội của Viet Nam Youth4Climate bao gồm trang Facebook Fanpage và website Climate Learning Hub.
 • Kết nối, đóng góp vào cơ sở dữ liệu đối tác truyền thông và giúp thu hút các bạn trẻ tham gia thảo luận vào hai chủ đề chuyển dịch năng lượng và giáo dục BĐKH trên các nền tảng xã hội. 
 • Hỗ trợ tổ chức và quảng bá truyền thông cho kết quả của hai báo cáo của nhóm nghiên cứu cùng các sự kiện nâng cao năng lực và kiến thức của nhóm và thanh niên Việt Nam về các chủ đề chuyển dịch năng lượng công bằng và giáo dục biến đổi khí hậu.

Tiểu ban Content

 • Lên ý tưởng cho các bài viết, định hướng nội dung trang Facebook Fanpage của Viet Nam Youth4Climate và trang web Climate Learning Hub cùng các nền tảng mạng xã hội liên quan. 
 • Phát triển nội dung các chuyên mục/chủ đề hiện có và đóng góp các ý tưởng mới.
 • Xem xét và triển khai các đề xuất hợp tác, bảo trợ, hỗ trợ về mặt truyền thông.
 • Hỗ trợ tích cực trong các công tác seeding, quảng bá truyền thông.

Tiểu ban Design

 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, in ấn cho các sự kiện, hoạt động của Nhóm Chính sách và sáng kiến Viet Nam Youth4Climate.
 • Hỗ trợ xây dựng hình ảnh/ý tưởng quảng bá phù hợp cho các chiến dịch/sự kiện truyền thông của nhóm.
 • Hỗ trợ tích cực trong các công tác seeding, quảng bá truyền thông.

Tiểu ban Video Creation

 • Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để xây dựng những ấn phẩm truyền thông cho nhóm chính sách và Viet Nam Youth4Climate.
 • Sáng tạo các nội dung video mới theo định hướng của nhóm YPWG.
 • Hỗ trợ tích cực trong các công tác seeding, quảng bá truyền thông.

3️⃣Ban Sự Kiện

 • Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nâng cao năng lực cho thành viên nhóm và thanh niên Việt Nam trong việc tham gia quá trình xây dựng, vận động chính sách.
 • Hỗ trợ điều phối các sự kiện quảng bá truyền thông cho kết quả của hai báo cáo của nhóm nghiên cứu cùng các sự kiện nâng cao năng lực về các chủ đề về chuyển dịch năng lượng và giáo dục biến đổi khí hậu.

4️⃣Ban Kỹ Thuật

 • Hỗ trợ bảo trì Youth4Climate Learning Hub (Cổng Thông tin về BĐKH dành cho thanh niên) và tư vấn kỹ thuật cho việc xây dựng nội dung của website.

?YÊU CẦU CHUNG

 • Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc luôn sẵn sàng tiếp nhận góp ý với tinh thần học hỏi cao
 • Có trách nhiệm, nhiệt huyết và tinh thần tự giác chủ động hoàn thành công việc và linh hoạt trong giải quyết tình huống.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian cá nhân, làm việc nhóm và quản lý dự án trên môi trường trực tuyến.
 • Sử dụng và làm việc thành thạo với các công cụ làm việc nhóm trực tuyến như (Gmail, Google Drive, Zoom, Messenger) và các phần mềm tin học văn phòng cơ bản (Microsoft Office Suite).
 • Quan tâm đến môi trường và biến đổi khí hậu, mong muốn hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Tham dự đầy đủ các buổi họp, thảo luận của Nhóm Chính sách.
 • Cam kết đồng hành cùng Nhóm Chính sách tối thiểu 6 tháng. 

?YÊU CẦU KINH NGHIỆM VÀ CHUYÊN MÔN

1️⃣Ban Nghiên Cứu

 • Kỹ năng nghiên cứu khoa học (bao gồm thu thập và xử lí thông tin, tư duy giải quyết vấn đề, xây dựng báo cáo khoa học và tự đánh giá kết quả nghiên cứu)
 • Kỹ năng phân tích để hỗ trợ cả nghiên cứu định tính và định lượng
 • Kỹ năng viết tốt với ngôn ngữ ngắn gọn và rõ ràng cùng khả năng phân tích và đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp
 • Có hiểu biết cơ bản về SDGs, COP, NDCs và NDC Việt Nam và các quá trình nghị sự quốc tế là một lợi thế.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt cho mục đích nghiên cứu

2️⃣Ban Truyền Thông

Tiểu ban Content

 • Có khả năng viết bài, cập nhật các xu hướng, đặc biệt là có kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong mảng truyền thông ở các sự kiện xã hội tương tự.
 • Có tư duy về sáng tạo, thẩm mỹ phù hợp với định hướng của các dự án/chiến dịch truyền thông của nhóm YPWG.
 • Có khả năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin.
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là lợi thế.

Tiểu ban Design 

 • Có kinh nghiệm làm việc trong mảng truyền thông ở các sự kiện xã hội tương tự.
 • Thành thạo ít nhất 1 trong các phần mềm chuyên thiết kế (Photoshop, Illustrator…) đối với thiết kế.
 • Có tư duy về sáng tạo, thẩm mỹ phù hợp với định hướng của các dự án/chiến dịch truyền thông của nhóm YPWG.
 • Có thiết bị phục vụ công việc media trong các sự kiện trực tiếp là lợi thế.
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là lợi thế.

Tiểu ban Video Creation

 • Có kinh nghiệm làm việc trong mảng truyền thông ở các sự kiện xã hội tương tự.
 • Biết quay, chụp và thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh, video (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, After Effects…) đối với vị trí chụp/chỉnh sửa ảnh. 
 • Có tư duy về sáng tạo, thẩm mỹ phù hợp với định hướng của các dự án/chiến dịch truyền thông của nhóm YPWG
 • Có thiết bị phục vụ công việc truyền thông trong các sự kiện quảng bá là lợi thế.
 • Sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh là lợi thế.
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là lợi thế.

3️⃣Ban Sự Kiện

 • Có kinh nghiệm làm việc trong mảng sự kiện ở các tổ chức xã hội tương tự.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, lập ngân sách, dự đoán và tính toán rủi ro trong công tác tổ chức một sự kiện hoàn chỉnh.
 • Sinh sống tại Hà Nội và Hồ Chí Minh là lợi thế.
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là lợi thế.

4️⃣Ban Kỹ Thuật

 • Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình JavaScript, Python, C/C++.
 • Nắm được kiến thức cơ bản về HTML/CSS.
 • Khả năng làm việc linh hoạt giữa làm việc nhóm và độc lập.
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là lợi thế.

?CHỈ TIÊU XÂY DỰNG NHÓM

 • Để đại diện cho tiếng nói chung của thanh niên Việt Nam, nhóm Chính sách hướng tới việc tuyển chọn những thành viên có hoàn cảnh và trải nghiệm sống đa dạng. Nhóm hướng tới ít nhất 50% thành viên là nữ giới và khuyến khích sự tham gia của thanh niên thuộc dân tộc thiểu số, người đến từ miền núi hoặc các vùng bị cô lập, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, hoặc người trong cộng đồng LGBTQ+.
 • Kinh nghiệm công tác xã hội hoặc làm việc với NGO là một lợi thế khi xét tuyển hồ sơ, những nhóm chính sách khuyến khích sự tham gia của những bạn trẻ muốn thử sức bản thân bằng việc đóng góp tích cực vào các hoạt động của nhóm.

?QUYỀN LỢI

 • Cơ hội nhận giấy chứng nhận hoạt động từ UNDP Việt Nam.
 • Cơ hội tham dự các diễn đàn, hội nghị, sự kiện khí hậu dành cho thanh niên do UNDP Việt Nam và các đối tác tổ chức.
 • Mở rộng mạng lưới với các chuyên gia từ các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu khí hậu, khởi nghiệp xanh và nghị sự khí hậu. 
 • Cơ hội làm việc cùng các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị sáng tạo nội dung hướng tới giới trẻ và hành động ứng phó biến đổi khí hậu.
 • Tham gia đóng góp ý kiến cho các chương trình, hoạt động vận động chính sách liên quan tới thanh niên, khí hậu tại Việt Nam và quốc tế.
 • Tham gia các buổi đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá nhân cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực khí hậu.
 • Rèn luyện kỹ năng xây dựng nội dung và quản lý dự án, truyền thông sáng tạo trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

?CÁCH THỨC VÀ HẠN ĐĂNG KÝ

 • Link đăng ký: TẠI ĐÂY
 • Hạn đăng ký: 23h59p 1/5/2023

?THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Ms. Ngọc Anh: ngocanh19.pham@gmail.com
 • Ms. Phạm Nhật Dương: duongphamnhat@gmail.com

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chinh-thuc-mo-don-tuyen-thanh-vien-cho-sang-kien-youth-policy-working-group-ypwg-2023-s20142.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=133715

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER