Deadline: 01/10/2023

Câu Lạc Bộ Liberal Education Book (LEBC) Chính Thức Mở Đơn Tuyển Thành Viên

Để đáp ứng chất lượng lộ trình, các hoạt động diễn ra trong năm 2023 – 2024, LEBC chính thức mở đơn tuyển thành viên. Những bạn nào có sự yêu thích với việc quản lý, xây dựng và lên kế hoạch cho các buổi sinh hoạt, thảo luận và sự kiện kết nối cộng đồng của LEBC đều có cơ hội tuyệt vời để tham gia ứng tuyển.

Câu lạc bộ đang tìm kiếm những con người có một tầm nhìn vượt trội, khả năng học hỏi linh hoạt hoặc đơn giản chỉ là muốn được trở thành một phần của cộng đồng đặc biệt đầy quý giá như LEBC. Các bạn ứng tuyển sẽ trở thành STAFF (khác với MEMBER – một thành viên tham gia và ít để lại ấn tượng và tinh thần lan tỏa giá trị). STAFF – không hẳn là nhân viên, chỉ đơn giản là một cộng sự, một người đóng góp để xây dựng nên LEBC dựa trên các trách nhiệm chính, các sứ mệnh và cam kết sẽ đồng hành cùng với LEBC.

📌CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

1. Media & Communications Department:

 • Creative Design Team
 • Social Media Team
 • Event Team
 • Communications Team

2. Internal Relations Department:

 • Facilitators Team
 • HR Team
 • Logistics Team
 • Administration Team

3. Editorial Department:

 • Editor Team
 • Content Team

4. External Relations Department:

 • Sponsor Team
 • Donor Team

📌THÔNG TIN CHI TIẾT

1.  Media & Communications Department (Ban Truyền thông)

➤ Creative Design Team (Tổ Thiết kế sáng tạo) – số lượng tuyển: 4

a, Mô tả công việc: Tổ Creative Design chịu trách nhiệm tạo nội dung hấp dẫn và hình ảnh truyền thông cho các ấn phẩm trên các phương tiện truyền thông của LEBC.

b, Trách nhiệm:

 • Thiết kế, minh họa hình ảnh cho các bài đăng trên mạng xã hội, các ấn phẩm truyền thông
 • Phối hợp với Tổ Social Media và Tổ Event để tạo ra các hình ảnh thiết kế nhất quán & phù hợp với LEBC.
 • Đảm bảo tính nhất quán của LEBC & tuân thủ các nguyên tắc nhận diện hình ảnh của LEBC.
 • Luôn cập nhật các xu hướng để tạo ra các ấn phẩm sáng tạo.

c, Yêu cầu:

 • Sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Creative Suite, Canva hoặc các phần mềm liên quan.
 • Kỹ năng sáng tạo & nghệ thuật.
 • Kiến thức về nguyên tắc thiết kế, màu sắc.

➤ Social Media Team (Tổ Truyền thông xã hội) – số lượng tuyển: 4

a, Mô tả công việc: Tổ Social Media chịu trách nhiệm quản lý các kênh nền tảng của LEBC & tương tác với cộng đồng online.

b, Trách nhiệm:

 • Phát triển & triển khai các hoạt động theo chiến lược của LEBC để tăng nhận diện cũng như quảng bá LEBC.
 • Tạo & lên lịch cho nội dung mạng xã hội trên nhiều nền tảng khác nhau.
 • Theo dõi & phản hồi các bình luận, tương tác thắc mắc của người đọc.
 • Phân tích các số liệu & xu hướng Social Media để tối ưu hóa nội dung.

c, Yêu cầu:

 • Thành thạo sử dụng các nền tảng mạng xã hội.
 • Khả năng trình bày trên các văn bản.
 • Hiểu biết và cập nhật các xu hướng truyền thông mạng xã hội.

➤ Event Team (Tổ Sự Kiện) – số lượng tuyển: 4

a, Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch & tổ chức các sự kiện cũng như hoạt động cho các thành viên của LEBC.

b, Trách nhiệm:

 • Xây dựng ý tưởng, hướng dẫn Tổ Điều phối các sự kiện thảo luận khác nhau.
 • Phối hợp với Tổ Creative Design để sản xuất ấn phẩm quảng bá cho sự kiện.
 • Quản lý hậu cần, kết hợp với tổ Hậu cần chọn địa điểm, chuẩn bị thiết bị và bản đăng ký cho những người tham gia.
 • Đảm bảo sự kiện suôn sẻ, hỗ trợ những người tham gia trong các sự kiện.

c, Yêu cầu:

 • Khả năng tổ chức và quản lý dự án.
 • Khả năng giao tiếp & phối hợp nhóm tốt.
 • Chú ý đến chi tiết và khả năng quản lý hậu cần.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và các tình huống bất ngờ.

➤ Communications Team (Tổ Truyền thông) – số lượng tuyển: 8

a, Mô tả công việc: Team Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý việc truyền thông nội bộ và bên ngoài, đảm bảo thông điệp rõ ràng và hiệu quả để hỗ trợ LEBC và nâng cao danh tiếng của LEBC.

b, Trách nhiệm:

 • Xây dựng & triển khai các chiến lược truyền thông hiệu quả nhằm thúc đẩy sứ mệnh của LEBC và nâng cao uy tín tổ chức.
 • Sản xuất các nội dung cho các kênh truyền thông khác nhau, gồm cả thông cáo báo chí.
 • Quản lý sự hiện diện của LEBC và tương tác với cộng đồng online.
 • Quản lý danh tiếng của tổ chức, xử lý các rủi ro liên quan khác.
 • Cộng tác với các phòng ban khác để hỗ trợ nhu cầu truyền thông.
 • Theo dõi các số liệu truyền thông và cung cấp thông tin chi tiết để cải thiện tình hình.

c, Yêu cầu:

 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Khả năng lập kế hoạch, chiến lược.
 • Khả năng quản lý và duy trì các nền tảng truyền thông.
 • Làm việc nhóm tốt, quản lý nhân sự tốt.
 • Linh hoạt và nhạy bén trước các vấn đề.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Khả năng linh hoạt trong cách xử lý rủi ro và tìm ra giải pháp tốt.

2. Internal Relations Department (Ban Quan hệ Nội bộ)

➤ Facilitators Team (Tổ Điều phối) – số lượng tuyển: từ 10 đến 20

a, Mô tả công việc: Điều phối đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và điều phối các hoạt động của LEBC, bao gồm các buổi thảo luận về sách, hội thảo và sự kiện. Điều phối sẽ là người chịu trách nhiệm thông tin và quản lý Readers xuyên suốt các chương trình.

b, Trách nhiệm:

 • Tạo điều kiện thảo luận về sách và hoạt động nhóm cho các thành viên READERS.
 • Hỗ trợ READERS xuyên suốt chương trình thảo luận và hoạt động của LEBC.
 • Điều phối chương trình thảo luận về sách.
 • Hướng dẫn READERS đọc sách và sử dụng các nền tảng liên quan từ LEBC.
 • Cập nhật tiến độ, sự thay đổi và đánh giá năng suất của READERS.

c, Yêu cầu:

 • Kỹ năng điều phối và giao tiếp tốt.
 • Có khả năng quản trò.
 • Có khả năng tạo ra môi trường nhóm tích cực và hòa nhập.

➤ HR Team (Tổ Nhân sự) – số lượng tuyển: 5

a, Mô tả công việc: Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong LEBC, bao gồm tuyển dụng, giới thiệu & gắn kết STAFFS, READERS

b, Trách nhiệm:

 • Xây dựng & thực hiện các quy định, quy trình nhân sự.
 • Quản lý quy trình tuyển dụng & thực hiện phỏng vấn.
 • Xây dựng các chương trình, trò chơi, sự kiện nội bộ gắn kết các thành viên.
 • Đánh giá năng suất hoạt động của tất cả STAFFS, READERS.
 • Quản lý các bảng đánh giá năng suất, cung cấp giấy chứng nhận.

c, Yêu cầu:

 • Hiểu về các nguyên tác, quy trình xây dựng nguồn nhân lực.
 • Kỹ năng giao tiếp, kết nối với người khác.

➤ Logistics Team (Tổ Hậu cần):

a, Mô tả công việc: Hậu cần chịu trách nhiệm quản lý & điều phối các khía cạnh hậu cần trong các hoạt động, sự kiện, chương trình của LEBC.

b, Trách nhiệm:

 • Phối hợp hậu cần sự kiện, lựa chọn địa điểm, thiết bị & nguồn cung.
 • Quản lý vật dụng, mua sắm vật tư, F&B cần thiết cho hoạt động của LEBC.
 • Chịu trách nhiệm in ấn, xử lý các khâu in ấn nếu có sai sót và quản lý các ấn phẩm in ấn.
 • Lập danh sách các vật tư, sách của LEBC và quản lý.
 • Chịu trách nhiệm giữ gìn, lưu trữ vật tư của LEBC.
 • Luôn có mặt và đảm bảo các hoạt động của các sự kiện diễn ra suôn sẻ.
 • Phối hợp với các nhóm khác để hỗ trợ nhu cầu hậu cần.

c, Yêu cầu:

 • Kỹ năng tổ chức & điều phối nhân sự.
 • Chú ý đến chi tiết & khả năng quản lý hậu cần sự kiện.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng xử lý các tình huống bất ngờ.

➤ Administration Team (Tổ Hỗ trợ hành chính) – số lượng tuyển: 12

a, Mô tả công việc: Hỗ trợ hành chính cho LEBC, đảm bảo hoạt động hiệu quả và trơn tru trong mọi khâu giấy tờ.

b, Trách nhiệm:

 • Quản lý các công việc hành chính như sắp xếp tài liệu, nộp hồ sơ và lưu trữ hồ sơ.
 • Xử lý thư từ & thông tin liên lạc với bên ngoài.
 • Hỗ trợ sắp xếp cuộc họp, ghi chú các biên bản cuộc họp liên quan.
 • Quản lý thư ký của từng Team, hỗ trợ thư ký làm các công việc hành chính liên quan.
 • Đại diện thực hiện các khâu chào mừng, lễ tân hoặc góp mặt tại các sự kiện để tiếp nhận thông tin.
 • Trợ lý để hỗ trợ các Phòng ban, các team hoạt động trơn tru, suôn sẻ hơn trong các buổi họp, thảo luận.

c, Yêu cầu:

 • Kỹ năng tổ chức & hành chính.
 • Khả năng quản lý tốt các văn bản, dữ liệu.
 • Khả năng giao tiếp và phối hợp nhóm tốt.
 • Khả năng cung cấp hỗ trợ chung giữa các bộ phận khác nhau.

3. Editorial Department (Tổ Biên tập)

➤ Editor Team (Tổ Edit) – số lượng tuyển: 6

a, Mô tả công việc: Tổ Biên tập chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của nội dung trên tất cả nền tảng, bao gồm cả nền tảng mạng xã hội và nền tảng website, blog hoặc tất cả ấn phẩm được in ấn khác.

b, Trách nhiệm:

 • Xây dựng các Chuyên mục Đặc biệt cho các bài viết của LEBC.
 • Lập kế hoạch cho lịch trình đăng tải các bài viết.
 • Nghiên cứu các đề tài liên quan của LEBC.
 • Chỉnh sửa & hiệu đính các nội dung nhất quán.
 • Feedback & giám sát các Content Team, Social Media Team.
 • Phối hợp với các Team còn lại để đảm bảo nội dung phù hợp với sứ mệnh & mục tiêu của LEBC.

c, Yêu cầu:

 • Giỏi về ngữ pháp, chính tả và dấu câu.
 • Chú ý đến chi tiết và cẩn thận.
 • Kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ và team work.

➤ Content Team (Đội Nội dung) – số lượng tuyển: 6

a, Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm tạo và quản lý các nội dung dựa trên đề xuất của Editor Team để phù hợp với mục tiêu của LEBC.

b, Trách nhiệm:

 • Tiến hành nghiên cứu về các chuyên mục khác nhau, các chủ đề khác nhau để xây dựng ý tưởng nội dung.
 • Lập kế hoạch Content theo tuần, theo tháng.
 • Viết các ấn phẩm nội dung, chỉnh sửa và đề xuất các ấn phẩm nội dung.
 • Phối hợp với Editor Team, Social Media Team để tinh chỉnh và cải thiện nội dung.
 • Luôn cập nhật xu hướng liên quan & kết hợp các thông tin để sản xuất nội dung.

c, Yêu cầu:

 • Kỹ năng viết, nghiên cứu.
 • Khả năng sáng tạo nội dung.
 • Nhạy bén về xu hướng, điều chỉnh tốt.

4. External Relations Department (Ban Đối ngoại):

➤ Sponsor Team (Tổ Tài trợ) – số lượng tuyển: 4

a, Mô tả công việc: Tổ Tài trợ chịu trách nhiệm xây dựng các mối quan hệ với các nhà tài trợ, các tổ chức hỗ trợ, bảo trợ và các đối tác khác.

b, Trách nhiệm:

 • Xác định các tổ chức, nhà tài trợ, HTTT, BTTT.
 • Phát triển các đề xuất tài trợ trên Proposal.
 • Cung cấp thông tin cập nhật & báo cáo thường xuyên cho các nhà tài trợ về tình hình hiện tại.
 • Phối hợp với các Team khác để đảm bảo nhà tài trợ nhận được lợi ích phù hợp.

c, Yêu cầu:

 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và đàm phán.
 • Có khả năng xây dựng các đề xuất tài trợ thuyết phục.
 • Khả năng giao tiếp & kỹ năng thuyết trình tốt.

➤ Donor Team (Tổ Gây quỹ) – số lượng tuyển: 4

a, Mô tả công việc: Team Donor tập trung vào việc gây quỹ, nuôi dưỡng nguồn tài chính của LEBC để hỗ trợ vận hành cho các chương trình & hoạt động.

b, Trách nhiệm:

 • Phát triển & thực hiện các chiến lược và chiến dịch gây quỹ.
 • Xây dựng mối quan hệ với những người đóng góp.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu của các mạnh thường quân.
 • Xây dựng các chương trình để nâng cao sự biết ơn với các nhà đóng góp, chiến dịch liên quan.

c, Yêu cầu:

 • Khả năng quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Khả năng sáng tạo các chương trình, chiến dịch.
 • Khả năng tìm hiểu các nền tảng gây quỹ.

📌QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN:

 • Bước 1: Đăng ký và điền thông tin tại các mục trong biểu mẫu ở trên.
 • Bước 2: Cập nhật các thông tin liên quan trên Fanpage Liberal Education Book Club.
 • Bước 3: Cập nhật lịch tham gia phỏng vấn.
 • Bước 4: Tham gia Induction Day.
 • Bước 5: Tham gia vận hành và điều phối LEBC.

📌QUYỀN LỢI:

 • Gắn kết một môi trường đa dạng và hội nhập. Tại LEBC, bạn sẽ hoàn toàn dễ dàng tăng giá trị của bản thân, thay đổi suy nghĩ tự áp đặt lên bản thân và hoàn toàn có những quan điểm đa dạng.
 • Luôn được hỗ trợ, hướng dẫn qua từng quá trình.
 • Tham gia và vận hành các sự kiện mang tính học thuật cao.
 • Giấy chứng nhận dành riêng cho sự đóng góp của STAFFS.
 • Phát triển bản thân và thay đổi thành kiến của bản thân.
 • Tiếp cận nguồn sách đa dạng.
 • Chương trình kết nối thành viên hoành tráng.
 • Chương trình training toàn bộ kỹ năng cần thiết trong quá trình cộng tác.
 • Hoạt động kết nối thành viên

📌THỜI HẠN ĐĂNG KÝ:

 • Đợt 1: Đến hết ngày 01/07/2023
 • Đợt 2: Đến hết ngày 01/08/2023
 • Đợt 3: Đến hết ngày 01/10/2023

📌FORM ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/cau-lac-bo-liberal-education-book-lebc-chinh-thuc-mo-don-tuyen-thanh-vien-s21265.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136940

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất