Deadline: 04/03/2021

[Canada] Học Bổng Trao Đổi Toàn Phần Của Chính Phủ Canada (SEED) Dành Cho Các Nước ASEAN 2021

DEADLINE:4/3/2021

English below

 

📌 Giới thiệu 

– Đại học/ Tổ chức cung cấp: Chính phủ Canada

– Trình độ khoá: Chưa tốt nghiệp và Đã tốt nghiệp

– Phần thưởng: Đa dạng

– Chế độ truy cập: Online

– Quốc tịch: ứng viên Đông Nam Á

 

📌Yêu Cầu

– Quốc tịch: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippin, Singapore, Thái Lan, Việt Nam

– Môn học: Tất cả

 

☀Tiêu chí:

– Sinh viên học nghề phải được đăng ký toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học

– Các ứng cử viên đã từng tham gia chương trình trao đổi do Chính phủ Canada tài trợ sẽ không đủ điều kiện

– Các ứng viên phải quyết định một lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu để đóng góp và phù hợp với việc hoàn thành chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững

– Sinh viên Canada không đủ điều kiện cho cơ hội này.

 

📌Lợi ích

Giá trị giải thưởng tùy thuộc vào thời gian và cấp độ học, và nó sẽ được phân phối theo cách sau:

– 10.200 CAD cho ứng viên đại học hoặc sau đại học trong tối thiểu bốn tháng hoặc một kỳ học tập hoặc nghiên cứu

– 12.700 CAD cho các ứng viên tốt nghiệp trong thời gian học tập hoặc nghiên cứu từ 5 đến 6 tháng

– 15,900 CAD cho các ứng viên đại học và cao đẳng trong tám tháng hoặc hai học kỳ học thuật hoặc nghiên cứu.

 

📌Đăng ký

-Deadline: 4/3/2021

-Thông tin chi tiết: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

 

[Online] Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) For Students

 

Deadline:4/3/2021

 

📌Brief Description

-University or Organization: The Government of Canada

-Course Level: Undergraduate and graduate courses

-Award: Varies

-Access Mode: Online

-Nationality: Asian countries students

 

📌 Eligibility

-Eligible Countries: Students from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos Lao people’s democratic republic, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam are eligible to apply.

-Acceptable Course or Subjects: The program is available for undergraduate and graduate study in any subject.

☀Admissible Criteria: To be eligible for this program, students must have to meet the following criteria:

-Apprentices should be enrolled full-time at a post-secondary institution in an available country,

Candidates who have already participated in an exchange program funded by the Government of Canada are not eligible,

-Applicants must decide a field of study or research that contributes and aligned with the completion of the 2030 agenda for sustainable development,

-Canadian students are not eligible for this opportunity.

 

📌Benefits

The award value depending on the duration and level of study, and it will be distributed in the following manner:

-CAD 10,200 for undergraduate or graduate candidates for a minimum of four months or one academic term of study or research,

-CAD 12,700 for graduate candidates for a period of five to six months of study or research,

-CAD 15,900 for undergraduate and college applicants for eight months or two academic terms of education or research

 

 

📌Registration 

-Deadline:4/3/2021

-Apply here: 

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

You may also like...