Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cải Thiện Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Thương Mại

English caption below

 

👉 Tham gia một khóa học viết dễ dàng hơn bao giờ hết vì các khóa học có thể được tìm thấy trực tuyến tại các trường đại học trên toàn cầu. Ứng viên muốn phát triển kỹ năng viết của mình, họ có thể chọn một cơ hội quý giá với danh sách “Các khóa học viết trực tuyến miễn phí tốt nhất” của chúng tôi.

 

👉 Viết là một hình thức giao tiếp cho phép học sinh thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình trên giấy, đồng thời cung cấp cho bạn kiến ​​thức và niềm tin vào những lý lẽ thuyết phục, và truyền tải ý nghĩa thông qua văn bản được xây dựng tốt.

 

👉 Viết kinh doanh tốt hơn bằng tiếng Anh

Hãy bắt đầu hành trình học tập trực tuyến của bạn với khóa học trực tuyến miễn phí “Viết kinh doanh tốt hơn bằng tiếng Anh” do Georgia Tech cung cấp. trong khóa học này, bạn sẽ phát triển tiếng nói cá nhân của mình trong bài viết của bạn. Bạn sẽ phát triển các chiến lược để lập kế hoạch và tạo văn bản rõ ràng, dễ hiểu. Bạn cũng sẽ học thực hành các kỹ năng viết cụ thể để sử dụng trong các loại hình giao tiếp kinh doanh khác nhau bao gồm thư xin việc, tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn, và đề xuất.

 

 

[Online] Better Business Writing In English Georgia Tech

 

Taking a writing course is easier than ever before because courses can be found online at universities around the globe. Candidates who want to grow their writing skills, they can select a valuable opportunity with our list of “Best Free Online writing courses”.

Writing is a form of communication that allows students to put their feelings and ideas on paper and gives you the knowledge and beliefs into convincing arguments, and to convey meaning through well-constructed text.

Better Business Writing in English

Start your online learning journey with this free online course “Better Business Writing in English” offered by Georgia Tech. in this course you will develop your personal voice in your writing. You will develop strategies to plan and produce clear, understandable text. You will also learn to practice specific writing skills to use in different types of business communications including cover letters, mission and vision statements, and proposals.

Provider: Georgia tech

Subject: Language Learning

Duration: 4 Weeks

Start Date: Open


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews