Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Kỹ Sư Hỗ Trợ Trong 7 Bước

Viết một lý lịch chi tiết có thể giúp ứng dụng của bạn khả năng hiển thị và nhấn mạnh kỹ năng quan trọng nhất của bạn và trình độ cho các nhà tuyển dụng tiềm năng. Viết một hồ sơ tốt đòi hỏi các bước cụ thể để đảm bảo bạn đang đánh dấu các chi tiết chính xác về sự nghiệp của bạn như là một kỹ sư hỗ trợ. Hiểu được quá trình viết này có thể giúp tăng cơ hội nhận được một cuộc phỏng vấn và đảm bảo một vị trí kỹ sư hỗ trợ. Trong bài này, chúng tôi giải thích một công ty hỗ trợ kỹ thuật là gì, chia sẻ cách viết một và cung cấp mẫu và ví dụ chi tiết bạn có thể tham khảo khi viết hồ sơ của riêng bạn.

Sơ yếu lý lịch hỗ trợ cho kỹ sư là gì? 

Sơ yếu lý lịch kỹ sư hỗ trợ là một tài liệu chứa chi tiết liên hệ, kỹ năng cá nhân, quá trình làm việc, chứng chỉ học vấn và thông tin quan trọng khác của bạn để nhà tuyển dụng tiềm năng có thể xem. Nó thường đi kèm với đơn xin việc và dài một trang. Mỗi phần của nó hiển thị thông tin liên quan cho vị trí kỹ sư hỗ trợ. Ví dụ: nó có thể bao gồm kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật của bạn hoặc bất kỳ công việc thực tập nào.

Làm thế nào để viết sơ yếu lý lịch kỹ sư hỗ trợ  

Sau đây là bảy bước để viết sơ yếu lý lịch kỹ su hỗ trợ

1. Đọc mô tả công việc  

Đọc mô tả công việc cho công việc bạn đang tìm kiếm trước khi bạn viết bản nháp của bạn. Điều quan trọng là phải hiểu chi tiết và yêu cầu của vị trí để bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ của bạn cho công việc cụ thể. Điều này có thể làm tăng khả năng mà bản thân của bạn thu hút sự chú ý của một nhà tuyển dụng. Việc sắp xếp hồ sơ của bạn với mô tả công việc cũng cho phép bạn bao gồm các từ khoá để phù hợp hơn các yêu cầu của chủ nhân.

2. Phác thảo hồ sơ của bạn  

Sau khi bạn đọc mô tả công việc và hiểu những gì mà chủ nhân đang tìm kiếm, bạn có thể bắt đầu phác hoạ hồ sơ của bạn. Một phác thảo giúp tổ chức thông tin của bạn thành các phần có thể đọc được cho nhà tuyển dụng hoặc thuê người quản lý, có thể giúp làm cho bản lý lịch của bạn trông chuyên nghiệp. Có rất nhiều mẫu tiếp tục có sẵn trực tuyến hoạt động với hầu hết các bộ vi xử lý từ

3. Viết một tiêu đề 

Sau khi bạn phác thảo hồ sơ của bạn, bạn có thể bắt đầu viết tiêu đề của bạn. Tiêu đề Resume thường bao gồm tên đầy đủ, thành phố và trạng thái cư trú, số điện thoại của bạn, địa chỉ email của bạn và bất kỳ liên kết hoặc trang web nào mà bạn muốn người sử dụng tiềm năng của bạn xem. Điều này có thể bao gồm hồ sơ trang web nghề nghiệp, các trang truyền thông xã hội hoặc danh mục đầu tư của bạn.

 4. Viết một tóm tắt chuyên nghiệp

Một bản tóm tắt chuyên nghiệp là một thành phần chính của một hồ sơ vì nó mô tả kinh nghiệm, kỹ năng và mục tiêu chuyên nghiệp của bạn. Phần này thường từ ba đến năm câu và chứa các tính từ hấp dẫn để mô tả chính mình, cũng như tiêu đề chuyên nghiệp của bạn để hiển thị chuyên môn của bạn. Dưới đây là một số tính từ bạn có thể sử dụng trong bản tóm tắt chuyên môn của mình:

Có kinh nghiệm

Tận tụy

Đam mê

Có tay nghề cao

5. Đánh dấu các kỹ năng chính của bạn

Phần kỹ năng của bạn bao gồm các kỹ năng giúp bạn đủ điều kiện cho vị trí mà bạn đang tìm kiếm. Cân nhắc bổ sung các kỹ năng trong ngành bạn đã học và bất kỳ kỹ năng mềm hoặc kỹ năng có thể chuyển giao nào mà bạn tin rằng sẽ khiến bạn trở thành một nhân viên có giá trị. Dưới đây là một số ví dụ về các kỹ năng mềm mà bạn có thể bao gồm:

Đam mê

Kiên nhẫn

Sự tận tâm

Tham vọng

Bạn cũng có thể bao gồm các kỹ năng cứng liên quan đến kỹ thuật hỗ trợ, chẳng hạn như:

Lập kế hoạch an ninh

Xử lý sự cố phần mềm

Quản lý cơ sở dữ liệu

Dịch vụ khách hàng

6. Thêm lịch sử làm việc của kỹ sư hỗ trợ của bạn 

Điều quan trọng là phải thêm lịch sử làm việc chuyên nghiệp của bạn để các nhà tuyển dụng tiềm năng có thể xem kinh nghiệm của bạn trong ngành. Bắt đầu với vị trí kỹ sư hỗ trợ gần đây nhất của bạn và liệt kê kinh nghiệm của bạn theo thứ tự thời gian ngược lại ít nhất năm năm. Nếu bạn đã giữ một công việc duy nhất trong hơn năm năm, bạn cũng có thể bao gồm nó. Ví dụ: nếu bạn là kỹ sư hỗ trợ trong mười năm, bạn có thể thêm vị trí đó vào sơ yếu lý lịch của mình vì nó cho thấy bạn có kinh nghiệm đáng kể.

7. Bao gồm các chứng chỉ hoặc chứng chỉ giáo dục 

Phần cuối cùng trong sơ yếu lý lịch của bạn thường bao gồm các chứng chỉ học vấn của bạn và bất kỳ chứng chỉ liên quan nào mà bạn hiện có, chẳng hạn như giáo dục đại học hoặc trường kỹ thuật. Bằng cấp và chứng chỉ giáo dục cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có trình độ học vấn để hỗ trợ các kỹ năng của bạn. Ví dụ: một kỹ sư hỗ trợ có thể có bằng cử nhân về khoa học máy tính và một số chứng chỉ dành riêng cho phần mềm.

Hỗ trợ mẫu sơ yếu lý lịch kỹ sư 

Đây là mẫu sơ yếu lý lịch kỹ sư hỗ trợ để tham khảo:

[Họ và tên] [Thành phố và tiểu bang] [Số điện thoại] [Địa chỉ email]

[Liên kết chuyên nghiệp]

Tiểu sử chuyên môn

[Các tính từ mô tả bạn] kỹ sư hỗ trợ với [số] năm kinh nghiệm [nhiệm vụ của kỹ sư hỗ trợ]. Thành thạo [sự thành thạo hoặc kỹ năng] và [thành tích]. Hướng tới [mục tiêu nghề nghiệp].

Kỹ năng chính

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

Kinh nghiệm làm việc [Chức danh gần đây nhất] [Tên công ty]

[Tháng và năm của nhiệm kỳ]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Chức danh] [Tên công ty]

[Tháng và năm của nhiệm kỳ]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Chức danh] [Tên công ty]

[Tháng và năm của nhiệm kỳ]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

[Nhiệm vụ hoặc thành tích có liên quan]

Giáo dục và chứng chỉ [Tên chứng chỉ gần đây nhất] [Tên tổ chức]

[Năm tốt nghiệp hoặc giải thưởng]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch kỹ sư hỗ trợ 

Dưới đây là một ví dụ sơ yếu lý lịch kỹ sư hỗ trợ chi tiết để tham khảo:

Tyler MillerGalveston, TX934-345-1039t.miller.934@email.com

www.careercrafter.net/tyler.miller.32

Tiểu sử chuyên môn

Kỹ sư hỗ trợ hiểu biết và đầy tham vọng với năm năm kinh nghiệm khắc phục sự cố máy tính và phần cứng, hỗ trợ khách hàng và xác định các vấn đề cụ thể về phần mềm. Thành thạo về khoa học máy tính, kiến trúc và khuôn khổ Agile, và chịu trách nhiệm giảm 10% vé hỗ trợ ở công việc cuối cùng của tôi. Tìm cách cung cấp hỗ trợ cho một công ty có thái độ đổi mới và khả năng thăng tiến.

Kỹ năng chính

Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng xuất sắc

Thành thạo chẩn đoán và sửa chữa nhiều hệ điều hành và phần cứng máy tính

Kinh nghiệm với hệ thống CRM

Kinh nghiệm làm việc Kỹ sư hỗ trợ kỹ thuậtTether Associates, LLC

Tháng 3 năm 2018 – Hiện tại

Chấp nhận phiếu hỗ trợ khách hàng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nâng cao và sửa chữa

Thực hiện đánh giá đảm bảo chất lượng của các bộ phận cụ thể, yêu cầu của khách hàng và các khiếu nại đã xem xét

Giúp đại tu phần mềm CRM của công ty và tăng hiệu quả và độ chính xác lên 15%

Chuyên gia hỗ trợ công nghệBadger và Kerry, Inc.

Tháng 6 năm 2016 – tháng 3 năm 2018

Phiếu hỗ trợ bàn trợ giúp khách hàng được chấp nhận và ưu tiên

Trao đổi với khách hàng thông qua các nỗ lực khắc phục sự cố và các bộ phận thay thế hoặc yêu cầu sửa chữa đã được phê duyệt

Đã nhận gần 140 vé ủng hộ mỗi ngày, tăng sản lượng của nhóm lên 7%

Hỗ trợ kỹ thuật internBadger và Kerry, Inc.

Tháng 2 năm 2014 – tháng 6 năm 2016

Làm việc dưới sự giám sát của kỹ sư hỗ trợ công nghệ được chứng nhận chấp nhận phiếu hỗ trợ

Đã thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên phiếu hỗ trợ và viết các yêu cầu sửa chữa

Trở thành học viên thực tập đầu tiên hoàn thành chương trình đào tạo trong vòng chưa đầy một năm

Giáo dục và chứng chỉ Bằng cử nhân khoa học máy tính Học viện kỹ thuậtalveston

2012

Mẹo viết sơ yếu lý lịch kỹ sư hỗ trợ 

Dưới đây là một số mẹo hữu ích để viết sơ yếu lý lịch kỹ sư hỗ trợ chuyên nghiệp, có tổ chức:

Sử dụng mẫu: Cho dù bạn đang sử dụng mẫu ở trên hay mẫu web khác, việc sử dụng mẫu có thể giúp cải thiện chất lượng sơ yếu lý lịch của bạn. Một mẫu tốt giúp bạn xem thông tin phù hợp nhất ở đâu trên trang và cách sắp xếp sơ yếu lý lịch để hiển thị các kỹ năng và thông tin quan trọng nhất của bạn.

Giữ sơ yếu lý lịch ở một trang: Điều quan trọng là giữ sơ yếu lý lịch của bạn trên một trang duy nhất để làm cho nó dễ đọc. Các nhà tuyển dụng thường thích một sơ yếu lý lịch ngắn gọn, súc tích hơn, vì vậy họ có thể sẵn sàng đọc nó hơn nếu bạn giới hạn nó trong một trang.

Chỉ bao gồm những thông tin có liên quan: Tốt nhất là bạn nên giới hạn sơ yếu lý lịch của mình chỉ với những thông tin có liên quan đến vị trí kỹ sư hỗ trợ mà bạn đang tìm kiếm. Bao gồm kinh nghiệm trong ngành, kỹ năng và thông tin đăng nhập giúp bạn phù hợp với vị trí.

Thiết kế sơ yếu lý lịch của bạn để đọc lướt: Nhà tuyển dụng thường đọc lướt qua, hoặc xem nhanh sơ yếu lý lịch khi họ có rất nhiều hồ sơ cần xem xét. Sử dụng danh sách có dấu đầu dòng để đảm bảo nhà tuyển dụng có thể xem xét sơ yếu lý lịch của bạn một cách nhanh chóng và xác định xem bằng cấp của bạn có phù hợp với mô tả công việc hay không.

……………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẽ vô cùng bổ ích!

  • Theo: media.ivolunteervietnam.com
  • Người dịch: Phan Bảo Ngọc
  • Khi chia sẽ cần phải trích nguồn là “Người dịch: Phan Bảo Ngọc –  nguồn iVolunteer Vietnam” 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77730

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/