Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Vị Trí Phát Triển Tổ Chức Trong 6 Bước

Những chuyên gia làm việc trong lĩnh vực phát triển tổ chức luôn định hướng để giúp công ty phát triển và trở nên hiệu suất hơn. Hầu hết các nhà tuyển dụng bắt đầu sàng lọc các ứng viên bằng cách xem xét sơ yếu lý lịch của họ.

?Sơ yếu lý lịch cho công việc phát triển tổ chức là gì?

Sơ yếu lý lịch phát triển tổ chức là một bản hồ sơ dùng để tìm kiếm một công việc mới. Những tổ chức có nhu cầu tuyển ứng viên cho vị trí phát triển tổ chức yêu cầu một bản lý lịch mô tả các kinh nghiệm làm việc trước đây và các kỹ năng của bạn. Họ sử dụng bản hồ sơ này để xác định ứng viên được phỏng vấn và chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quá trình phỏng vấn. Vì vậy, điều quan trọng là phải tạo được một bản sơ yếu lý lịch phát triển tổ chức để tạo ấn tượng tốt ban đầu.

?Một bản sơ yếu lý lịch cho vị trí phát triển tổ chức cần có những gì

Sơ yếu lý lịch phát triển tổ chức thường bao gồm những phần chính sau đây:

Thông tin cá nhân

Tất cả các sơ yếu lý lịch đều phải có thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ email và số điện thoại. Điều quan trọng là phải đưa vào thông tin liên hệ chính xác vì nhà tuyển dụng có thể sẽ liên hệ nếu họ muốn trao đổi thêm với bạn. Nếu bạn đang nộp đơn cho một vị trí tại văn phòng thay vì một vị trí làm việc từ xa, bạn có thể đưa vào địa chỉ sinh sống của bạn bằng cách liệt kê thành phố và tiểu bang nơi bạn đang ở.

Bản tóm tắt hoặc mục tiêu nghề nghiệp

Bản tóm tắt nghề nghiệp là bản mô tả ngắn gọn về kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn cho đến nay. Mục tiêu nghề nghiệp xác định bạn là ai và vị trí bạn đang cố gắng đạt được. Cả hai đều đóng vai trò như một lời giới thiệu và dùng để cung cấp cho người quản lý tuyển dụng nhiều thông tin hơn về bạn. Đối với sơ yếu lý lịch phát triển tổ chức, bạn có thể sử dụng phần này để nêu bật kinh nghiệm trước đây ở các vị trí tương tự hoặc nói về mục đích bạn muốn giữ vị trí này.

Lịch sử công việc

Phần chiếm lớn nhất trong hầu hết các bản lý lịch phát triển tổ chức là lịch sử làm việc. Vì vai trò của một nhà quản lý hoặc chuyên gia phát triển tổ chức thường yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó, nên bạn có thể sử dụng phần này để nói về các công việc trước đây của mình. Trong phần này, bạn có thể làm nêu rõ từng vị trí trước đây cùng với những trách nhiệm mà bạn đã làm.

Trình độ học vấn

Trong phần trình độ học vấn, bạn hãy liệt kê bất kỳ bằng cấp nâng cao nào mà bạn có. Vị trí phát triển tổ chức thường yêu cầu ít nhất là phải có bằng cử nhân. Hãy sử dụng phần này để liệt kê các bằng cấp bạn có, cùng với địa chỉ và thời gian bạn nhận chúng.

Kỹ năng và thành tích đạt được

Phần cuối cùng hãy nêu bật bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến vị trí tuyển dụng. Bạn có thể đưa vào các kỹ năng mềm, chẳng hạn như kĩ năng tổ chức hoặc giao tiếp, đi kèm với các kỹ năng cứng như thành thạo các ứng dụng phần mềm nhất định. Trong phần này, bạn cũng có thể liệt kê bất kỳ thành tích cá nhân hoặc thành tích chuyên môn nào liên quan đến vị trí phát triển tổ chức. Ví dụ: bạn có thể liệt kê bất kỳ giải thưởng hoặc chứng nhận nào bạn đã nhận được ở các vị trí trước đây.

?Cách viết sơ yếu lý lịch cho vị trí phát triển tổ chức

Để viết sơ yếu lý lịch cho vị trí phát triển tổ chức, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Đọc kĩ mô tả công việc

Trước khi bắt đầu tạo một bản sơ yếu lý lịch, bạn nên đọc lại bản mô tả công việc. Trong khi đọc nó, hãy chú í đến bất kỳ yêu cầu hoặc sở thích cụ thể nào được liệt kê. Ví dụ, bản mô tả công việc có thể cho biết họ ưu tiên những người có ít nhất năm năm kinh nghiệm. Việc điều chỉnh sơ yếu lý lịch của bạn dựa trên công việc cụ thể mà bạn đang ứng tuyển thường rất hữu ích. Bằng cách xác định các yêu cầu cụ thể này, bạn có thể làm nổi bật các đặc điểm  tương thích của mình cho phù hợp.

2. Đặt thông tin liên hệ ở đầu bản sơ yếu lí lịch

Bắt đầu viết sơ yếu lý lịch của bạn bằng cách liệt kê các thông tin cá nhân ở trên cùng. Điều này sẽ dễ dàng thông báo cho người quản lý tuyển dụng biết bạn là ai và họ có thể liên hệ với bạn như thế nào. Chia các phần thông tin ra thành nhiều dòng, tùy thuộc vào những gì bạn viết. Ví dụ, liệt kê tên đầy đủ của bạn ở dòng đầu tiên, địa chỉ email và số điện thoại ở dòng tiếp theo và địa chỉ sinh sống ở dòng thứ ba.

3. Thêm vào bản tóm tắt nghề nghiệp của bạn

Để một khoảng bên dưới thông tin liên hệ của bạn để viết bản tóm tắt nghề nghiệp của bạn. Thêm các từ “Bản tóm tắt nghề nghiệp” hoặc “Bản tóm tắt chuyên môn” để thông báo cho người quản lý tuyển dụng biết rằng bạn đang chuẩn bị mô tả các bằng cấp chính yếu và kinh nghiệm trong quá khứ. Tiếp đến, bên dưới tiêu đề phụ này, hãy thêm một vài câu ngắn gọn giới thiệu về bản thân và sự nghiệp của bạn cho đến nay.

4. Tạo các phần chính yếu cho sơ yếu lí lịch

Tạo tiêu đề cho ba phần chính của bản sơ yếu lí lịch: kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và kỹ năng. Trình tự chung cho hồ sơ vị trí phát triển tổ chức là để phần kinh nghiệm làm việc trước đây trước, sau đó là phần trình độ học vấn hoặc kỹ năng. Định dạng các tiêu đề phần này bằng phông chữ lớn hơn và nổi bật hơn các phần còn lại của văn bản để dễ đọc hơn.

5. Điền vào các thông tin của bạn

Lướt qua từng phần và điền vào các thông tin chi tiết liên quan của bạn. Hãy bắt đầu với kinh nghiệm làm việc, vì đây có thể là phần dài nhất. Đối với mỗi vị trí đảm nhiệm trước đây, bạn hãy liệt kê chức danh, tên tổ chức, ngày tháng mà bạn làm việc ở đó đi kèm trách nhiệm chính bạn đảm nhận. Trong phần trình độ học vấn, hãy liệt kê tên bằng cấp, cơ sở giáo dục bạn đã theo học và ngày tốt nghiệp. Cuối cùng, trong phần kỹ năng của bạn, hãy liệt kê từng kỹ năng dưới dạng mục danh sách dấu đầu dòng của riêng nó. Nếu bạn có nhiều kỹ năng cần liệt kê, hãy cân nhắc chia phần này thành hai cột để dễ đọc hơn.

6. Chỉnh sửa và xem xét

Trước khi gửi đi sơ yếu lý lịch, bạn hãy định dạng nó để rõ ràng hơn. Đảm bảo rằng các đặc điểm tốt nhất và phù hợp nhất của bạn trở nên nổi bật nhất bằng cách đặt chúng ở gần đầu mỗi phần. Ngoài ra, hãy điều chỉnh phông chữ và không gian bản hồ sơ để làm cho từng phần rõ ràng và dễ đọc. Khi bạn đã định dạng xong sơ yếu lý lịch của mình, hãy đọc lại một lần nữa để đảm bảo tính chính xác. Việc nhờ nhwunxg người như thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp xem xét sơ yếu lý lịch của bạn trước khi gửi có thể sẽ hữu ích.

?Mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí phát triển tổ chức

Dưới đây là mẫu bạn có thể sử dụng để tạo sơ yếu lý lịch cho vị trí phát triển tổ chức:

[Tên đầy đủ]

[Địa chỉ email]

[Số điện thoại]

[Thành phố và tiểu bang]

Bản tóm tắt chuyên môn

[Một vài câu mô tả quá trình làm việc trước đây của bạn, nêu bật lý do tại sao bạn phù hợp với vị trí này]

Kinh nghiệm làm việc 

[Chức danh]

[Tổ chức]

[Ngày làm việc]

 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]

[Chức danh]

[Tổ chức]

[Ngày làm việc]

 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng cứng 1]
 • [Kỹ năng cứng 2]
 • [Kỹ năng mềm 1]
 • [Kỹ năng mềm 2]

Học vấn 

[Tên bằng cấp]

[Học viện]

[Tháng và năm tốt nghiệp]

?Ví dụ tham khảo về sơ yếu lý lịch cho vị trí phát triển tổ chức

Sau đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch cho vị trí phát triển tổ chức:

Marie Johnson

MarieJohnson@email.com

(555) 555-5555

Los Angeles, California

Bản tóm tắt chuyên môn

Người quản lý phát triển tổ chức đầy chí tiến thủ trong việc hỗ trợ các bộ phận phát triển. Thành tích nổi bật về việc giúp các bộ phận khác nhau cải thiện hiệu quả và phương thức tuyển dụng của họ.

Kinh nghiệm làm việc 

Giám đốc phát triển tổ chức 

Tháng 6 năm 2017 – Hiện tại

Doanh nghiệp Jackson and Co.

 • Cải thiện các phương pháp có sẵn với chiến lược và kĩ năng quản lý đa dạng
 • Sửa đổi các chiến lược và sáng kiến ​​của bộ phận nhân sự
 • Thiết lập và giám sát việc thực hiện các chương trình đào tạo nhân viên

Trợ lý phát triển tổ chức 

Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 6 năm 2017

Doanh nghiệp Jackson and Co.

 • Thiết kế các quy trình đánh giá
 • Hỗ trợ thực hiện các sáng kiến ​​thu hút nhân viên mới
 • Bàn bạc với các trưởng bộ phận khác nhau để điều phối các sáng kiến ​​mới

Kỹ năng

 • Phần mềm xử lý văn bản và bảng tính
 • Thiết lập và giám sát mục tiêu
 • Lãnh đạo và quản lý
 • Giao tiếp bằng lời nói và văn bản
 • Quan tâm đến tiểu tiết
 • Quản lý thời gian

Học vấn

Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học California

Tháng 5 năm 2012

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thị Vi
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Vi – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=80739

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/