Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Chương Trình Vừa Học Vừa Làm ( Work-Study)

Nhiều trường cao đẳng và đại học cung cấp các chương trình vừa học vừa làm (work-study) cho những sinh viên yêu cầu hỗ trợ tài chính. Những công việc này giúp sinh viên trang trải các chi phí học tập. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia chương trình vừa học vừa làm và muốn xin việc, việc có một bản sơ yếu lý lịch work-study hiệu quả trong hồ sơ có thể giúp bạn nổi bật trong số ứng viên. Trong bài viết này, chúng tôi định nghĩa việc học tập, mô tả lý do tại sao một bản sơ yếu lý lịch học tập hiệu quả lại quan trọng, liệt kê các bước về cách viết một bản sơ yếu lý lịch và cung cấp một mẫu và ví dụ mà bạn có thể sử dụng để tạo bản sơ yếu lý lịch học tập của riêng mình.

Chương trình work-study là gì?

work-study là một chương trình hỗ trợ tài chính, được tài trợ ở cấp liên bang hoặc tiểu bang, giúp những sinh viên đại học yêu cầu hỗ trợ tài chính có thể làm việc part-time khi đăng ký tham gia các lớp học. Một sinh viên kiếm tiền từ work-study để giúp trả học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác liên quan đến giáo dục. Thu nhập từ work-study không bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến giáo dục, nhưng bạn có thể sử dụng nó như một khoản bổ sung với các hình thức hỗ trợ tài chính khác, chẳng hạn như trợ cấp và các khoản vay cho sinh viên.

Sinh viên thường hoàn thành mẫu Đơn xin Trợ cấp Sinh viên Liên bang miễn phí (FAFSA) trước khi đăng ký chương trình vừa học vừa làm. Hoàn thành FAFSA càng sớm càng tốt cho phép bạn có cơ hội tốt nhất để được cấp work-study vì người giám sát đưa ra work-study trên cơ sở ai đến trước được trước. Nếu bạn đã đảm bảo được work-study, bạn có thể nộp đơn xin việc trong khuôn viên trường được hợp tác với chương trình work-study.

Có nhiều loại công việc trong khuôn viên trường thuê sinh viên của chương trình này. Một số vị trí bao gồm làm việc tại quầy lễ tân trong ký túc xá hoặc văn phòng, công việc thư viện, trợ lý nghiên cứu, làm việc tại nhà ăn và dẫn các chuyến tham quan khuôn viên. Bạn cũng có thể làm việc ngoài khuôn viên trường với các tổ chức phi lợi nhuận hoặc của chính phủ nếu trường của bạn có quan hệ đối tác với các tổ chức đó.

Tại sao cần có một bản sơ yếu lý lịch work-study

Làm một bản sơ yếu lý lịch work-study rất quan trọng vì nó thể hiện những điểm mạnh và kỹ năng của bạn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Sơ yếu lý lịch, như thư xin việc và phỏng vấn, là một phần hiển nhiên của quy trình tuyển dụng và nếu bạn có một bản lý lịch tốt, bạn có thể đảm bảo các công việc giúp bạn trang trải chi phí học đại học.

Mặc dù bạn có thể sử dụng một mẫu sơ yếu lý lịch, hãy cân nhắc tùy chỉnh từng sơ yếu lý lịch mà bạn viết. Người giám sát Work-study có thể ưu tiên những sinh viên dành thời gian viết một bản sơ yếu lý lịch phù hợp, vì một bản sơ yếu lý lịch phù hợp làm nổi bật cam kết của bạn trong việc làm các công việc có sẵn.

Cách viết sơ yếu lý lịch cho chương trình Work-study

Các công việc Work-study thường yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ, giống như hầu hết các công việc khác. Hãy làm theo các bước sau để tạo một bản sơ yếu lý lịch Work-study hiệu quả:

1. Bắt đầu bằng cách liệt kê thông tin liên hệ của bạn

Ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn, hãy cân nhắc cho tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Người giám sát work-study sử dụng tên và thông tin của bạn để liên hệ với bạn nếu họ muốn lên lịch phỏng vấn hoặc yêu cầu thêm thông tin mà bạn không đưa vào sơ yếu lý lịch của mình.

2. Cung cấp bản tuyên bố cá nhân.

Bản tuyên bố cá nhân là một phần ngắn gọn mô tả mục tiêu nghề nghiệp của bạn, chẳng hạn như loại công việc hoặc ngành bạn muốn làm việc hoặc các kỹ năng bạn muốn xây dựng. Đây là một bước không bắt buộc, nhưng nó có thể tách biệt hồ sơ của bạn khỏi những ứng viên cạnh tranh và có thể giúp người giám sát work-study hiểu bạn hơn. Bạn cũng có thể cho các kỹ năng có thể chuyển giao từ các công việc khác hoặc các công việc work-study trước trong phần này.

3. Thể hiện kinh nghiệm làm việc của bạn

Phần kinh nghiệm làm việc trong sơ yếu lý lịch của bạn thường bao gồm tên của bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào bạn đã làm việc, khi nào bạn làm việc ở đó và nhiệm vụ của bạn là gì. Bạn cũng có thể đưa các công việc thực tập vào phần này vào bản lý lịch của mình. Đảm bảo bao gồm kinh nghiệm có liên quan áp dụng được cho vị trí bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể kể kinh nghiệm của mình với tư cách là cố vấn cắm trại và các kỹ năng bạn đạt được trong công việc đó để làm nổi bật rằng bạn là một ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí trong hội thảo về đọc sách dành cho thanh thiếu niên trong khuôn viên trường.

4. Bao gồm trình độ học vấn của bạn

Nếu bạn đăng ký một chương trình work-study, bạn ít nhất phải tốt nghiệp trung học. Bao gồm tên trường học của bạn, khi bạn tốt nghiệp và bất kỳ giải thưởng hoặc thành tích nào bạn đã đạt được. Bạn cũng có thể thêm điểm trung bình nếu nó thể hiện tích cực khả năng học tập của bạn.

5. Liệt kê các kỹ năng và thành tích

Một nhà tuyển dụng thường quan tâm nhất đến phần kỹ năng và thành tích trong sơ yếu lý lịch của bạn. Phần này là cơ hội để bạn cho nhóm tuyển dụng thấy giá trị mà bạn có thể mang lại. Cân nhắc xem xét các kỹ năng bắt buộc có trong danh sách công việc và bao gồm các kỹ năng có thể áp dụng của bạn mà phù hợp với vị trí.

6. Sử dụng format thích hợp

Format sơ yếu lý lịch của bạn và những gì bạn chọn đưa vào hoặc loại trừ tùy thuộc vào vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc liên quan, Format sơ yếu lý lịch theo thứ tự thời gian có thể phù hợp nhất với bạn. Format sơ yếu lý lịch kết hợp, là một sơ yếu lý lịch được điều chỉnh cho phép người dùng tùy chỉnh đầy đủ thứ tự các phần của họ, có thể tốt hơn nếu bạn đang ứng tuyển vào một vị trí có nhiệm vụ khác với các vị trí trước đây của bạn. Format sơ yếu lý lịch chức năng, thường được sử dụng bởi những người chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, có thể hiệu quả nếu bạn có kỹ năng và trình độ chuyên môn vững vàng mà không có nhiều kinh nghiệm làm việc trước đó.

Mẫu sơ yếu lý lịch cho Work-study

Một sơ yếu lý lịch học tập hiệu quả, bóng bẩy có thể giúp bạn đảm bảo một vị trí cho phép bạn trang trải các chi phí liên quan đến giáo dục. Sử dụng mẫu này để tạo một sơ yếu lý lịch ngắn gọn:

[Tên của bạn] [Địa chỉ của bạn] [Số điện thoại của bạn]
[Địa chỉ email của bạn]

Bản tuyên bố cá nhân

[Bản tóm tắt ngắn gọn về kinh nghiệm làm việc và kỹ năng có thể áp dụng của bạn]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh] | [Tên công ty hoặc tổ chức] | [Thành phố, tiểu bang]

[Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc]

[Liệt kê các trách nhiệm và thành tích công việc của bạn]

[Chức danh] | [Tên công ty hoặc tổ chức] | [Thành phố, tiểu bang]

[Ngày bắt đầu kết thúc]

[Liệt kê các trách nhiệm và thành tích công việc của bạn]

Học vấn

[Tên trường trung học, cao đẳng hoặc đại học] | [Thành phố, tiểu bang]

[Ngành chính và phụ (nếu trước đây bạn đã theo học tại một cơ sở giáo dục sau trung học)]

[Ngày tốt nghiệp]

[Điểm trung bình (tùy chọn)]

Kỹ năng

[Liệt kê các kỹ năng cứng và mềm có thể áp dụng]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch.

Các công việc Work-study khác nhau về vai trò và yêu cầu, nhưng bạn có thể sử dụng ví dụ về sơ yếu lý lịch này làm hướng dẫn trong khi viết:

Casey Freeman1300 E. Ann St, Ann Arbor, MI (555) 445-0036
cfreeman@caseyfreeman.com

Tuyên bố cá nhân:

Là một sinh viên năm ba chuyên ngành công tác xã hội, tôi quan tâm đến việc làm việc với mọi người trong môi trường công cộng. Kinh nghiệm của tôi với tư cách là RA đã cho phép tôi nâng cao các kỹ năng hòa giải và giao tiếp sẽ mang lại giá trị cho trải nghiệm của sinh viên Couzens Hall.

Kinh nghiệm làm việc:

Cố vấn thường trú | Hội trường Stockwell | Ann Arbor, MI

Tháng 8 năm 2020-Tháng 5 năm 2021

Quản lí khủng hoảng, trường hợp khẩn cấp và bệnh tật

Khuyến khích cư dân hội trường hợp tác với nhau

Duy trì điều kiện sống của sinh viên bằng cách thực thi sổ tay ký túc xá

Phục vụ  | Rhodie’s Barbeque Shack | Augusta, GA

Tháng 5 năm 2016-Tháng 8 năm 2019

Cung cấp dịch vụ chăm sóc hoàn hảo cho khách nhà hàng

Giữ tiêu chuẩn về mức độ sạch sẽ

Được quản lý phục vụ tới hơn 5 bàn cùng một lúc

Trình độ giáo dục:

Trường trung học West Jefferson | Augusta, GA

Tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2019

Điểm trung bình: 3.8

Kỹ năng:

Đàm phán và hòa giải

Giao tiếp và cộng tác hiệu quả

Khả năng quản lý xuất sắc

Thành thạo phần mềm xử lý văn bản

——————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả về những chia sẻ bổ ích!

  • Theo: indeed.com
  • Người dịch: Trần Thị Ngọc Ánh
  • Khi chia sẻ cần trích dẫn nguồn là “Người dịch Trần Thị Ngọc Ánh – nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=70534

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/