Cách Viết CV Bác sĩ X Quang (Kèm Mẫu Và Ví dụ)

Nếu bạn đang ứng tuyển vào vị trí bác sĩ X quang, việc nộp một bản CV được viết tốt có thể giúp bạn làm nổi bật trình độ chuyên môn của mình. CV có thể giới thiệu nền tảng đào tạo và giáo dục của bạn, giúp cho người quản lý tuyển dụng thấy bạn khác biệt với các ứng viên khác như thế nào. Ngoài ra, biết cách tạo một CV phù hợp với nghề nghiệp của bạn có thể giúp bạn kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi miêu tả CV bác sĩ X quang, giải thích cách viết hồ sơ và cung cấp một mẫu và ví dụ hữu ích mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn tạo hồ sơ của riêng mình.

CV bác sĩ X quang là gì?

CV bác sĩ X quang là một tài liệu bạn có thể nộp cho người quản lý tuyển dụng để trình bày tất cả các kỹ năng, kinh nghiệm và đào tạo liên quan của mình với tư cách là một bác sĩ X quang. Vì các nhà tuyển dụng thường yêu cầu bác sĩ X quang phải có nền tảng giáo dục cụ thể, bạn cũng có thể đưa thông tin học vấn của mình vào CV. Ngoài ra, CV bác sĩ X quang có thể bao gồm một bản tóm tắt chuyên môn nêu bật lịch sử làm việc tổng thể, thành tích và các kỹ năng chính của bạn.

Cách viết CV bác sĩ X quang

Bạn có thể làm theo các bước sau để tạo CV bác sĩ X quang cho mình:

1. Thông tin liên hệ 

Trong phần đầu tiên của sơ yếu lý lịch, bạn có thể đưa các thông tin sau vào tiêu đề:

 • Tên
 • Vị trí
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email

Nhớ đặt phần này ở đầu trang để dễ tìm. Điều này có thể giúp người quản lý tuyển dụng xác định thông tin của bạn một cách nhanh chóng khi họ muốn liên hệ với bạn để phỏng vấn.

2. Viết một bản tóm tắt chuyên môn

Trong phần tiếp theo, bạn có thể viết một bản tóm tắt chuyên môn. Bản tóm tắt của bạn có thể mô tả các bằng cấp hàng đầu của bạn với tư cách là một bác sĩ X quang, cũng như quá trình làm việc và những thành tích chính của bạn có liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Tóm tắt chuyên môn thường ngắn gọn, thường bao gồm một đến ba câu ngắn gọn. Ví dụ:

Bác sĩ X quang đam mê, được hội đồng chứng nhận với 15 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh. Được cấp phép hành nghề tại bang Texas.

3. Mô tả kinh nghiệm nghề nghiệp

Sau phần tóm tắt chuyên môn, bạn có thể đưa kinh nghiệm làm việc của mình vào CV bác sĩ X quang của mình. Trong phần này, hãy xem xét liệt kê các vị trí ngành X quang gần đây nhất mà bạn đã đảm nhiệm và chỉ bao gồm các loại vị trí khác nếu chúng liên quan đến vai trò bạn đang ứng tuyển, chẳng hạn như vị trí chăm sóc sức khỏe.

Đối với mỗi công việc mà bạn bao gồm, bạn có thể liệt kê:

 • Tên công ty mà bạn đã làm việc
 • Chức danh công việc cũ
 • Vị trí của công ty
 • Thời hạn làm việc

Bạn cũng có thể liệt kê các nhiệm vụ và thành tích của mình trong một danh sách có dấu gạch đầu dòng. Cố gắng bắt đầu mỗi dấu đầu dòng bằng một động từ hành động, chẳng hạn như “được giám sát” hoặc “được dẫn dắt”. Bạn cũng có thể liệt kê các con số để đảm bảo có thể đo lường được thành tích của mình. Điều này có thể làm cho CV của bạn dễ đọc hơn, điều này có thể khuyến khích người quản lý tuyển dụng xem xét tất cả thông tin của bạn một cách chặt chẽ.

4. Thêm nền tảng giáo dục 

Vì các nhà tuyển dụng thường yêu cầu bác sĩ X quang phải có nền tảng giáo dục sâu rộng, nên hãy nhớ ghi một phần vào sơ yếu lý lịch của bạn nêu chi tiết về quá trình học tập mà bạn đã hoàn thành. Thông thường, bác sĩ X quang bao gồm thông tin về bằng cử nhân, bằng tiến sĩ và nơi cư trú của họ trong lĩnh vực X quang trong phần này. Bạn có thể liệt kê:

 • Tên và địa điểm của tổ chức bạn đã theo học
 • Mức độ bạn kiếm được
 • Năm bạn tốt nghiệp hoặc hoàn thành thời gian cư trú của mình

5. Thêm các chứng nhận có liên quan

Sau phần giáo dục, điều quan trọng là phải liệt kê các chứng chỉ X quang của bạn. Phần này có thể giúp bạn cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy rằng bạn được giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp với tư cách là một bác sĩ X quang, điều này có thể khiến bạn trở thành một ứng viên khả thi cho vị trí này. Để giữ cho CV của bạn có tổ chức, bạn có thể liệt kê các chứng chỉ của mình bằng cách sử dụng dấu đầu dòng. Mặc dù bạn có thể đã giành được nhiều chứng chỉ y tế, nhưng việc tập trung vào những chứng chỉ liên quan trực tiếp đến việc trở thành bác sĩ X quang có thể giúp bạn nhấn mạnh cách bạn đủ điều kiện cho vai trò mà bạn đang ứng tuyển.

6. Liệt kê các kỹ năng

Trong phần cuối cùng của sơ yếu lý lịch, bạn có thể liệt kê các kỹ năng chuyên môn của mình bằng cách sử dụng các gạch đầu dòng. Ngoài các kỹ năng lâm sàng cụ thể, bạn cũng có thể bao gồm các kỹ năng mềm như giao tiếp và giải quyết vấn đề. Bao gồm một phần kỹ năng có thể cho phép bạn làm nổi bật những khả năng độc đáo mà bạn có để giúp bạn thực hiện thành công công việc của mình với tư cách là một bác sĩ X quang.

Mẫu CV bác sĩ X quang

Đây là một mẫu CV mà bạn có thể sử dụng làm hướng dẫn để giúp bạn tạo CV bác sĩ X quang của mình:

[Tên]

[Vị trí]

[Số điện thoại]

[Địa chỉ email]

Tiểu sử chuyên môn

[Bạn có thể mô tả một bản tóm tắt ngắn gọn về quá trình làm việc và các kỹ năng cần thiết của mình tại đây.]

Kinh nghiệm chuyên nghiệp

[Chức danh]

[Công ty] [Vị trí]

[Thời gian làm nghề]

 • [Trách nhiệm]
 • [Trách nhiệm]
 • [Trách nhiệm]
 • [Trách nhiệm]

Học vấn

[Trình độ]

[Tổ chức] [Vị trí]

[Năm tốt nghiệp]

Chứng chỉ

 • [Chứng nhận]
 • [Chứng nhận]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]

Ví dụ về CV bác sĩ X quang

Đây là một CV mẫu dựa trên mẫu ở trên:

Kathy Jackson

Saint Paul, MN

651-334-0987

kathy.jackson@email.com

Tiểu sử chuyên môn

Bác sĩ X quang tận tụy, được hội đồng chứng nhận với năm năm kinh nghiệm. Được cấp phép hành nghề y tế ở bang Minnesota.

Kinh nghiệm chuyên môn chuyên nghiệp

Bác sĩ X quang

Maven Health Care Saint Paul, MN

Tháng 6 năm 2017 – Hiện tại

 • Chia sẻ với bệnh nhân và tạo dựng mối quan hệ lâu dài để tăng sự thoải mái cho bệnh nhân
 • Xây dựng kế hoạch điều trị cho bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân cách làm theo chúng một cách hiệu quả
 • Thực hiện các thủ tục và xét nghiệm bức xạ
 • Phân tích và diễn giải kết quả thử nghiệm
 • Giám sát bốn kỹ thuật viên bức xạ và hỗ trợ họ với các thủ tục

Học vấn

Nội trú X quang

Trường Y khoa Maven Saint Paul, MN

Tháng 5 năm 2017

Bác sĩ y khoa

Cao đẳng Y tế Saint Paul Saint Paul, MN

Tháng năm 2013

Cử nhân khoa học tiền y học

Đại học Thành phố Saint Paul, MN

Tháng 5 năm 2009

Chứng chỉ

 • Chứng nhận X quang chẩn đoán của Hội đồng X quang Hoa Kỳ (ABR)
 • Chứng nhận X quang can thiệp ABR

Kỹ năng

 • Giao tiếp
 • Ngay thẳng
 • Quyết định
 • Kỹ năng lâm sàng
 • Đồng cảm

Lời khuyên về CV bác sĩ X quang

Dưới đây là một số mẹo bổ sung để giúp bạn tạo một sơ yếu lý lịch hiệu quả cho vị trí bác sĩ X quang:

Công việc tình nguyện

Bạn có thể đưa công việc tình nguyện vào CV của mình. Đây là cơ hội để bạn thể hiện sự tham gia và quan tâm đến cộng đồng của những người khác với những nhà tuyển dụng tiềm năng, những người có thể đánh giá cao những đặc điểm này. Bạn có thể đưa công việc tình nguyện vào phần kinh nghiệm chuyên môn của mình hoặc tạo một phần riêng cho các vị trí tình nguyện.

Đọc kỹ

Hãy nhớ đọc lại CV của bạn một cách kỹ lưỡng sau khi bạn viết xong. Điều này có thể giúp bạn xác định và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và dấu câu. Bạn cũng có thể yêu cầu một người cố vấn hoặc đồng nghiệp đọc CV của bạn và đưa ra các đề xuất về bất kỳ cải tiến bổ sung nào. Việc gửi một bản CV chính xác, không có sai sót có thể giúp bạn xuất hiện chuyên nghiệp hơn, điều này có thể khiến bạn có nhiều khả năng nhận được lời mời làm việc hơn.

______________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

 • Bài viết gốc: https://media.ivolunteervietnam.com/how-to-write-a-radiologist-resume-with-template-and-example.html
 • Người dịch: Hoàng Minh Thùy
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là: “Người dịch: Hoàng Minh Thùy – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=71022

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network