Cách Viết CV Thư Ký Lâm sàng (Kèm Mẫu Và Ví Dụ)

Nhiều loại chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhau trải qua khóa đào tạo lâm sàng để có được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực của họ và tiếp xúc với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Y tá, bác sĩ và trợ lý của bác sĩ có thể hoàn thành các luân phiên lâm sàng như một phần của chương trình giáo dục của họ. Nếu bạn mới tốt nghiệp chương trình chăm sóc sức khỏe hoặc chương trình cấp bằng y tế đang tìm kiếm một vai trò chuyên nghiệp, bạn nên tập trung làm nổi bật kinh nghiệm thư ký lâm sàng của mình trong CV . Trong bài viết này, chúng tôi trình bày CV thư ký lâm sàng là gì, cần bao gồm những gì khi viết và cách viết CV của riêng bạn, đồng thời cung cấp bản mẫu và CV mẫu để tham khảo.

CV thư ký lâm sàng là gì?

CV thư ký lâm sàng là một tài liệu chuyên môn mà các ứng viên công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nộp như một phần của tài liệu ứng tuyển của họ. Hầu hết các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều lập hồ sơ luân chuyển khám bệnh với mục đích thể hiện rõ ràng các kinh nghiệm khám chữa bệnh khác nhau của họ, đặc biệt là những chuyên gia chuyên về một lĩnh vực chăm sóc nhất định. Các chuyên gia ứng tuyển các vai trò sau và những người khác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng CV thư ký lâm sàng:

 • Y tá
 • Bác sĩ
 • Trợ lý của bác sĩ
 • Điều dưỡng viên
 • Bác sĩ y tá
 • Nhà trị liệu vật lý
 • Nhà trị liệu nghề nghiệp
 • Y tá thực tập
 • Bác sĩ y tá
 • Người gây mê

Sinh viên mới tốt nghiệp các chương trình chăm sóc sức khỏe và cấp bằng y khoa thường sử dụng CV thư ký lâm sàng khi tìm kiếm các vai trò cấp đầu vào, vì những chuyên gia này thường đã hoàn thành công việc luân chuyển lâm sàng của họ gần đây. Sử dụng định dạng CV này, những sinh viên mới tốt nghiệp có thể giới thiệu nhiều kinh nghiệm đào tạo thực hành, trình độ học vấn và các kỹ năng liên quan đến ngành để đảm bảo vai trò trong lĩnh vực của họ.

Những gì cần bao gồm trong một CV thư ký lâm sàng

Có nhiều yếu tố khác nhau bạn nên bao gồm khi viết CV thư ký lâm sàng. Mặc dù bạn chắc chắn nên đặt mục tiêu làm nổi bật thông tin về kinh nghiệm thư ký lâm sàng của mình, nhưng các yếu tố bổ sung này sẽ giúp người quản lý tuyển dụng và người đánh giá CV hiểu biết đầy đủ hơn về kinh nghiệm chuyên môn của bạn:

 • Thông tin liên lạc
 • Mục tiêu nghề nghiệp
 • Học vấn
 • Thành tích học tập và giải thưởng
 • Kinh nghiệm luân phiên lâm sàng
 • Kinh nghiệm chuyên môn
 • Kỹ năng và chứng chỉ
 • Sự tham gia của tình nguyện viên và cộng đồng

Cách viết CV thư ký lâm sàng

Các bước chính xác bạn sẽ thực hiện để viết CV của mình với tư cách là một chuyên gia lâm sàng có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực chính xác, mức độ kinh nghiệm, trình độ học vấn, vị trí và vai trò bạn đang ứng tuyển. Tuy nhiên, với những yếu tố tình huống này, bạn có thể thực hiện một số hành động cần thiết để đảm bảo CV của mình có hiệu quả. Dưới đây là tám bước cần làm để tạo CV của bạn và kết hợp các kinh nghiệm luân chuyển lâm sàng:

1. Tìm một định dạng đơn giản

Khi viết CV thư ký lâm sàng, hãy cố gắng tìm một định dạng đơn giản, dài từ một đến hai trang sẽ hiển thị rõ ràng kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực của bạn. Vì bạn sẽ bao gồm nhiều loại thông tin trong CV của mình, nên định dạng phải càng đơn giản càng tốt trong khi vẫn duy trì được sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Khi bạn chọn định dạng của mình, hãy xem xét khả năng đọc của nó và liệu người quản lý tuyển dụng có thể quét tài liệu dễ dàng hay không.

2. Liệt kê thông tin liên hệ của bạn

Điều đầu tiên bạn nên đưa vào bất kỳ CV nào là thông tin liên hệ của bạn. Liệt kê tên, địa chỉ email, số điện thoại và vị trí chung của bạn để người quản lý tuyển dụng biết bạn là ai và cách liên hệ với bạn nếu cần. Mặc dù bước này có vẻ đơn giản, nhưng đây là một thành phần quan trọng có thể giúp người quản lý tuyển dụng liên hệ với bạn và đưa ra một cuộc phỏng vấn dễ dàng hơn.

3. Nêu mục tiêu nghề nghiệp của bạn

Sau thông tin liên hệ, bạn nên viết một mục tiêu nghề nghiệp từ hai đến ba câu nêu rõ các kỹ năng, kinh nghiệm và mục tiêu nghề nghiệp cụ thể của bạn. Một mục tiêu nghề nghiệp mạnh mẽ có thể đặc biệt hữu ích cho những sinh viên mới tốt nghiệp, những người có thể có kinh nghiệm chuyên môn hạn chế. Khi viết mục tiêu của bạn, hãy cố gắng bao gồm các động từ hành động, kinh nghiệm chuyên ngành và bất kỳ thành tích liên quan nào.

4.  Chỉ ra trình độ học vấn và thành tích học tập của bạn

Vì những sinh viên tốt nghiệp gần đây thường sử dụng CV thư ký lâm sàng khi nộp đơn cho các vai trò cấp đầu vào, nên bạn nên dẫn đầu với nền tảng giáo dục và thành tích học tập của mình. Có khả năng những kinh nghiệm này là gần đây nhất của bạn bên cạnh những lần thay đổi lâm sàng của bạn. Liệt kê tên trường cao đẳng hoặc đại học, chức danh bằng cấp, số năm tham dự và điểm trung bình của bạn nếu nó đặc biệt ấn tượng. Từ đây, bạn có thể bao gồm thông tin giáo dục trung học của mình và bất kỳ giải thưởng hoặc học bổng nào bạn đã nhận được.

5. Liệt kê kinh nghiệm thư ký lâm sàng của bạn

Bạn nên liệt kê kinh nghiệm luân phiên lâm sàng của mình theo thứ tự thời gian ngược lại ngay sau chi tiết học vấn của bạn. Đối với mỗi trải nghiệm, hãy bao gồm bối cảnh lâm sàng, tên bệnh viện hoặc phòng khám nơi diễn ra luân phiên, học kỳ bạn đã hoàn thành luân phiên và tổng số giờ bạn đã thực hiện. Nó cũng hữu ích để làm nổi bật kinh nghiệm chuyên ngành của bạn vì gần như tất cả các chương trình cấp bằng chăm sóc sức khỏe yêu cầu sinh viên tốt nghiệp thực hiện luân phiên lâm sàng.

6. Tổng hợp hai hoặc ba kinh nghiệm chuyên môn có liên quan

Sau khi liệt kê kinh nghiệm luân phiên lâm sàng của bạn, nếu bạn có bất kỳ chuyên môn hoặc kinh nghiệm làm việc nào có liên quan, bạn nên liệt kê chúng theo thứ tự thời gian ngược lại. Đối với những sinh viên mới tốt nghiệp, việc bao gồm những kinh nghiệm không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thường được chấp nhận. Bao gồm tên của tổ chức bạn đã làm việc, chức danh công việc của bạn, ngày làm việc và một vài gạch đầu dòng để giải thích nhiệm vụ và thành tích của bạn.

7. Liệt kê các kỹ năng chuyên môn và chứng chỉ của bạn

Là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe lâm sàng, bạn có thể có một số kỹ năng cơ bản và kỹ thuật mà bạn nên liệt kê rõ ràng trong sơ yếu lý lịch của mình, chẳng hạn như năng lực công nghệ và kỹ năng chăm sóc y tế. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ chứng chỉ chuyên môn nào liên quan đến vai trò bạn đang ứng tuyển, bạn nên liệt kê những chứng chỉ đó, tổ chức đã chứng nhận bạn và ngày bạn đã nắm giữ chứng chỉ.

8. Kết thúc với bất kỳ trải nghiệm tình nguyện hoặc sự tham gia nào của cộng đồng

Khi bạn kết thúc CV của mình, hãy bao gồm bất kỳ kinh nghiệm tình nguyện hoặc tham gia cộng đồng nào mà bạn đã có, đặc biệt nếu chúng liên quan đến ngành cụ thể của bạn. Liệt kê tổ chức mà bạn tình nguyện tham gia, chức danh bạn đã từng là tình nguyện viên và những ngày bạn phục vụ tại tổ chức.

Mẫu CV thư ký lâm sàng

Có thể hữu ích nếu có một hướng dẫn trực quan để tham khảo khi viết CV của bạn. Sử dụng các bước được nêu ở trên, bạn có thể làm theo mẫu này với định dạng chuẩn khi soạn thảo CV của riêng bạn để hiển thị trải nghiệm lâm sàng của bạn:

[Tên của bạn]

[Địa chỉ email]

[Số điện thoại]

[Thành phố, tiểu bang, mã zip]

Mục tiêu nghề nghiệp

[Hai đến ba câu với tổng quan về kỹ năng, kinh nghiệm và mục tiêu nghề nghiệp]

Trình độ học vấn

[Cao đẳng hoặc đại học]

[Vị trí] [Số năm tham dự]

[Tiêu đề bằng cấp]

[Điểm trung bình]

[Trung học]

[Vị trí] [Số năm tham dự]

[Bằng cấp] [Điểm trung bình]

Giải thưởng và thành tích

 • [Danh hiệu của giải thưởng], [năm nhận được]

[Tên hiệp hội hoặc tổ chức trao giải]

 • [Danh hiệu của giải thưởng], [năm nhận được]

[Tên hiệp hội hoặc tổ chức trao giải]

 • [Danh hiệu của giải thưởng], [năm nhận được]

[Tên hiệp hội hoặc tổ chức trao giải]

Thư ký lâm sàng

 • [Bối cảnh], [Tên bệnh viện hoặc trung tâm y tế] [Vị trí]

[Học kỳ], [Tổng số giờ]

 • [Bối cảnh], [Tên bệnh viện hoặc trung tâm y tế] [Vị trí]

[Học kỳ], [Tổng số giờ]

 • [Bối cảnh], [Tên bệnh viện hoặc trung tâm y tế] [Vị trí]

[Học kỳ], [Tổng số giờ]

Kinh nghiệm việc làm

[Tên tổ chức]

[Chức vụ] [Vị trí] [Ngày làm việc]

Trách nhiệm:

 • [Trách nhiệm và thành tích]
 • [Trách nhiệm và thành tích]
 • [Trách nhiệm và thành tích]

[Tên tổ chức]

[Chức danh] [Vị trí] | [Ngày tháng làm việc]

Trách nhiệm:

 • [Trách nhiệm và thành tích]
 • [Trách nhiệm và thành tích]
 • [Trách nhiệm và thành tích]

Kỹ năng chuyên môn

Giấy chứng nhận:

 • [Tên chứng nhận], [tổ chức chứng nhận]

[Ngày chứng nhận]

 • [Tên chứng nhận], [tổ chức chứng nhận]

[Ngày chứng nhận]

Kĩ năng công nghệ:

 • Kỹ năng
 • Kỹ năng
 • Kỹ năng

Kỹ năng nền tảng:

 • Kỹ năng
 • Kỹ năng
 • Kỹ năng

Kinh nghiệm tình nguyện và tham gia cộng đồng

 • [Vị trí]

[Chức vụ], [ngày tham gia]

 • [Vị trí]

[Chức vụ], [ngày tham gia]

 • [Vị trí]

[Chức vụ], [ngày tham gia]

Ví dụ về CV thư ký lâm sàng

Dưới đây là một ví dụ về CV cho một y tá đã đăng ký (RN) mới tốt nghiệp sử dụng mẫu trên:

* Stefanie Gomez

stefanie.gomez@email.com

555-444-5555 *

Homestead, Florida, 33030

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Y tá đã đăng ký thành thạo và mới tốt nghiệp từ Trường Y tá của Trường Cao đẳng Miami-Dade đang tìm kiếm một vị trí toàn thời gian trong chăm sóc đặc biệt hoặc cấp cứu. Người chơi có động lực với kinh nghiệm lâm sàng về thần kinh, chăm sóc trẻ sơ sinh, phẫu thuật, nhi khoa và chăm sóc mạch vành. Tận tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện và nhân ái cho các nhóm bệnh nhân đa dạng.

*GIÁO DỤC

Cao đẳng Kenser

Miami, Florida, từ 2013 đến 2017

Cử nhân Khoa học, Điều dưỡng

Điểm trung bình: 3.8 / 4.0 *

Trường trung học South Homestead

Homestead, Florida, từ 2009 đến 2013

Điểm trung bình: 3.9 / 4.0

Giải thưởng và thành tích

 • Người ủng hộ giải thưởng của năm, 2017

Hiệp hội các trường cao đẳng điều dưỡng Hoa Kỳ (AACN)

 • Giải thưởng Thành tựu Cao cấp về Điều dưỡng Xuất sắc, 2017

Cao đẳng Điều dưỡng Kenser

 • Giải thưởng TIDE dành cho Sinh viên Điều dưỡng Xuất sắc, 2016

Tổ chức TIDE

 • Học bổng Evelyn Darcy Langston, 2014

Hiệp hội y tá bang Florida

KHÁM LÂM SÀNG

 • Nhi khoa, Trung tâm Y tế Trẻ em ở Miami, Florida

Mùa thu 2016, 149 giờ

 • Khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, Bệnh viện South Lee ở Miami, Florida

Mùa hè 2016, 365 giờ

 • Phẫu thuật, Trung tâm Y tế Coral Lane ở Miami, Florida

Mùa xuân 2016, 100 giờ

 • Khoa Thần kinh, Trung tâm Y tế Thành phố ở Miami, Florida

Mùa thu 2015, 80 giờ

 • Chăm sóc mạch vành, Bệnh viện Cựu chiến binh ở Miami, Florida

Mùa hè 2015, 45 giờ

 • Sản phụ khoa, Trung tâm Y tế Cộng đồng ở Broward, Florida

Mùa xuân 2015, 38 giờ

 • Khoa tâm thần, Trung tâm Phục hồi chức năng George Lawson ở Homestead, Florida

Mùa thu 2015, 55 giờ

 • Y tế khẩn cấp, Trung tâm Y tế Bãi biển Miami ở Bãi biển Miami, Florida

Mùa hè 2015, 88 giờ

Kinh nghiệm việc làm

Trung tâm Y tế Cộng đồng, Chuyên gia Tiếp nhận và Hồ sơ

Broward, Florida, từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016

Trách nhiệm:

 • Quản lý trách nhiệm tiếp nhận bệnh nhân đối với bệnh nhân sản phụ khoa. Xử lý ghi chép, bảo vệ thông tin cá nhân bệnh nhân, lưu trữ hồ sơ và lưu trữ.
 • Duy trì hệ thống hồ sơ bệnh nhân phức tạp và giao tiếp với các chuyên gia tiếp nhận khác tại các cơ sở khám bệnh bên ngoài để phối hợp chăm sóc bệnh nhân.
 • Hỗ trợ bệnh nhân với các yêu cầu hồ sơ, chuyển viện và các nhiệm vụ khác khi cần thiết.
 • Dữ liệu được thiết kế và thực hiện cũng như kiểm tra hồ sơ để đảm bảo hồ sơ bệnh nhân chính xác, không có sai sót và dễ dàng truy cập bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Nhi khoa Bird, Trợ lý Y tá

Miami, Florida, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2015

Trách nhiệm:

 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc tận tay cho hơn 200 bệnh nhi từ trẻ sơ sinh đến thanh niên. Hỗ trợ vai trò chăm sóc và y tế của y tá bằng cách hỗ trợ nhiều công việc thường ngày.
 • Đo nhiệt độ, mạch và nhịp thở của bệnh nhân. Đã thực hiện kiểm tra huyết áp để xác định phạm vi bình thường và bất thường.
 • Đặt thiết bị chẩn đoán, vệ sinh phòng khám và chuẩn bị các phương tiện phục vụ chăm sóc bệnh nhân.
 • Xử lý ghi chú trong các buổi phỏng vấn và chẩn đoán bệnh nhân. Phát triển mối quan hệ chuyên môn với bệnh nhân để đảm bảo dịch vụ chăm sóc chất lượng cao.

Hiệu thuốc bán lẻ RX, Nhân viên bán hàng

Homestead, Florida, từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014

Trách nhiệm:

 • Hỗ trợ khách hàng bằng cách xác định vị trí sản phẩm, thảo luận về thông tin sản phẩm và giới thiệu sản phẩm dựa trên nhu cầu y tế của họ.
 • Hàng tồn kho được đánh giá và các kỹ thuật được lập chiến lược để quản lý thành công nhu cầu của khách hàng trong khi phối hợp với bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.
 • Cung cấp hỗ trợ thu ngân khi cần thiết, khách hàng trả phòng và đảm bảo sự hài lòng với các thủ tục mua sắm.
 • Hàng hóa không cần kê đơn được dự trữ và sắp xếp. Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê và báo cáo số liệu cho dược sĩ trưởng phòng.

Kỹ năng chuyên môn

Giấy chứng nhận:

 • Y tá đã đăng ký (RN), Bang Florida

2017 đến nay

 • Trợ lý điều dưỡng được chứng nhận (CNA), Bang Florida

2014 đến nay

Kĩ năng công nghệ:

 • Thiết bị đo từ xa
 • An thần tỉnh táo
 • Quản lý đường tĩnh mạch
 • Máy thở và quản lý đường thở
 • Đánh giá khẩn cấp và chăm sóc vết thương
 • Bộ điều dưỡng chuyên nghiệp PEPID
 • Hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EMR)
 • Từ điển y học tuần hoàn của Taber
 • Hệ thống kê đơn điện tử
 • Xử lý văn bản và xử lý dữ liệu

Kỹ năng nền tảng:

 • Đánh giá bệnh nhân
 • Sàng lọc quan trọng
 • Kiểm tra huyết áp
 • Tiêm
 • Phát triển kế hoạch điều trị
 • Giao tiếp và giáo dục
 • Giám sát hồ sơ

Kinh nghiệm tình nguyện và tham gia cộng đồng

 • Phòng khám nhi khoa cho trẻ em Miami

Hỗ trợ tình nguyện viên từ 2015 đến 2017

 • Trung tâm chăm sóc ngoại trú Tây Miami

Trợ lý tình nguyện từ 2013 đến 2015

 • Trung tâm phẫu thuật Coral Gables

Nhân viên lễ tân tình nguyện từ 2009 đến 2013

___________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

 • Bài viết gốc: https://media.ivolunteervietnam.com/how-to-write-a-clinical-rotation-resume-with-template-and-example.html
 • Người dịch: Hoàng Minh Thùy
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là: “Người dịch: Hoàng Minh Thùy – Nguồn iVolunteer Vietnam”

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77923

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network