Hướng Dẫn Viết Sơ Yếu Lý Lịch Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Với 5 Bước

Nếu bạn đang tìm kiếm một vị trí như một kiến ​​trúc sư cảnh quan, bạn có thể viết một lịch sơ yếu lý lịch để thể hiện rằng bạn có khả năng thể hiện tốt ở vị trí này. Đây là loại yếu tố lịch sử sẽ bao gồm các thông tin về kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng và chứng chỉ của bạn có liên quan đến cảnh quan kiến ​​trúc. Việc tìm hiểu về lịch sơ yếu loại sẽ giúp ích cho bạn khi bạn phải viết lịch sơ yếu. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về từng bước để viết một sơ lược kiến ​​trúc sư cảnh quan, cung cấp một mẫu và đưa ra một mẫu sơ yếu lý lịch.

? Sư cảnh quan kiến ​​trúc sơ yếu lý lịch

Dưới đây là bước năm để viết sơ yếu lý lịch cho vị trí kiến ​​trúc sư cảnh quan:

1. Viết tóm tắt mô tả hoặc viết một tiêu đề

Đối với lịch yếu tố sơ lược về cảnh quan kiến ​​trúc, bạn có thể viết một bản tóm tắt mô tả về kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ, học vấn và liên quan kỹ thuật của bạn hoặc một mục tiêu mô tả những mục tiêu mà bạn hướng đến khi làm việc với tư cách là một cảnh quan kiến ​​trúc. Bản tóm tắt này có thể là một hoặc hai câu mô tả toàn bộ kinh nghiệm liên quan đến cảnh quan, thiết kế, làm vườn và kiến ​​trúc của bạn, cũng như bất kỳ chứng chỉ hoặc bằng cấp độ chuyên môn nào đó bạn có liên quan đến làm vườn, thiết kế cảnh quan hoặc kiến ​​trúc. Trong một mục tiêu, bạn có thể viết một câu mô tả các vị trí trước của bạn hoặc kinh nghiệm giáo dục và cách bạn biến nó thành mục tiêu liên quan đến cảnh quan kiến ​​trúc.

2. Cung cấp kinh nghiệm có liên quan

Tiếp theo, bạn có thể thêm những kinh nghiệm làm việc liên quan đến kiến ​​trúc sư cảnh quan hoặc cung cấp các kỹ năng mà bạn có thể sử dụng ở vị trí này. Ví dụ: bạn có thể thêm những vị trí trước đây mà bạn làm việc với tư cách là kiến ​​trúc sư cảnh quan, thiết kế cảnh quan, người làm vườn, người thiết kế cảnh quan, kiến ​​trúc sư hoặc nhân viên của trung tâm vườn. You can also be Description of the company in the things before that, the middle to the task request of the high quality architecture mode in the field can be lien quan to the architecture. Ví dụ: you can bao gồm các trách nhiệm như thiết kế kiến ​​trúc, làm việc với khách hàng, làm vườn và thiết kế.

3. Mô tả của bạn giáo dục nền tảng

Trong phần tiếp theo, bạn có thể thêm các bằng cấp hoặc chương trình giáo dục bạn đã hoàn thành liên kết đến quan cảnh kiến ​​trúc, hạn chế như cử nhân hoặc bằng cao đẳng. Một số chuyên ngành có thể áp dụng cho vị trí này bao gồm quan cảnh kiến ​​trúc, quy hoạch đô thị và khu vực và nội thất kiến ​​trúc. Bạn cũng có thể liệt kê bất kỳ công cụ học tập nào có thể liên quan đến cảnh quan kiến ​​trúc, chẳng hạn như nghề làm vườn, cảnh cây và thảo kiến ​​trúc.

4. Liệt kê các kỹ năng và chỉ chứng chỉ 

Tiếp theo, bạn có thể liệt kê các kỹ năng và chứng chỉ để có thể đủ điều kiện cho các cảnh quan kiến ​​trúc vị trí. Các kỹ năng có thể bao gồm những kỹ năng bạn đã đạt được trong các vị trí trước đây, khi tham gia các dự án giáo dục kinh nghiệm hoặc khi theo đuổi các chứng chỉ. Có một số chứng chỉ chuyên môn liên quan đến cảnh quan kiến ​​trúc vị trí, chẳng hạn như chứng nhận kỹ thuật viên Cảnh quan (Cảnh quan được chứng nhận), chương trình Ứng dụng Quản lý tốt Công nghiệp Xanh (Green Industries Best Management Thực hành) và Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận ISA.

5. Add Reference Document

Cuối cùng, bạn có thể thêm một số tham chiếu tài liệu có liên quan, chẳng hạn như các nhà tuyển dụng, đồng nghiệp, giáo sư hoặc cố vấn trước đây. Tài liệu tham khảo có thể quan trọng đối với nhà tuyển dụng kiến ​​trúc sư cảnh quan, vì vị trí này có thể yêu cầu thiết kế kỹ thuật, chỉnh sửa nâng cao và giao tiếp kỹ năng. Ví dụ: một tài liệu tham khảo có thể chứng minh khả năng của bạn trong việc tạo ra các thiết kế cảnh quan độc đáo và sáng tạo khiến nhiều khách hàng thích thú.

? Khung cảnh kiến ​​trúc sơ yếu lý lịch

Đây là một mẫu bạn có thể sử dụng để viết cảnh quan kiến ​​trúc sơ yếu lý lịch:

[Tên của bạn] [Số điện thoại của bạn]

[Your email address]

Tiêu đề hoặc tóm tắt

[Một đến hai câu mô tả tổng quát mục tiêu nghề nghiệp của bạn hoặc kinh nghiệm liên quan đến quan cảnh kiến ​​trúc]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức năng, nhà tuyển dụng] [Ngày làm việc]

Trách nhiệm

[Công việc nhiệm vụ]
[Công việc nhiệm vụ]
[Công việc nhiệm vụ]

[Chức năng, nhà tuyển dụng] [Ngày làm việc]

Trách nhiệm

[Công việc nhiệm vụ]
[Công việc nhiệm vụ]
[Công việc nhiệm vụ]

[Chức năng, nhà tuyển dụng] [Ngày làm việc]

Trách nhiệm

[Công việc nhiệm vụ]
[Công việc nhiệm vụ]
[Công việc nhiệm vụ]

Học vấn

[Tên bằng cấp] [Cơ sở tên] [Ngày tốt nghiệp]

Liên kết học tập các khóa

[Khóa học tên]
[Khóa học tên]
[Khóa học tên]

[Tên bằng cấp] [Cơ sở tên] [Ngày tốt nghiệp]

Liên kết học tập các khóa

[Khóa học tên]
[Khóa học tên]
[Khóa học tên]

Kỹ năng

[Kỹ năng]
[Kỹ năng]
[Kỹ năng]

Chứng chỉ

[Tổ chức trao giải, chứng nhận]
[Tổ chức trao giải, chứng nhận]
[Tổ chức trao giải, chứng nhận]

Reference source 

[Tên người tham khảo, mối quan hệ, số điện thoại, email]
[Tên người tham khảo, mối quan hệ, số điện thoại, email]
[Tên người tham khảo, mối quan hệ, số điện thoại, email]

? Ví dụ về sư cảnh quan kiến ​​trúc sơ yếu lý lịch

Dưới đây là một ví dụ về cảnh quan kiến ​​trúc sơ yếu lý lịch sử dụng mẫu trên:

Thomas Ledbetter555-555-5555

Thomas.ledbetter@mail.com

Lược lược

Kiến trúc sư cảnh quan giàu kinh nghiệm đã được đào tạo về thiết kế và hậu đại. Tốt nghiệp với kiến ​​trúc cảnh quan năm 2017 và có chứng chỉ của Hiệp hội Kiến trúc sư Cảnh quan Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm làm việc

Kiến trúc sư cảnh quan, Nhà thiết kế cảnh quan xuất sắc nhất. 9/2017 – 6/20212021

Trách nhiệm

Gỡ bỏ hàng để thảo luận về kế hoạch
Thiết kế kiến ​​trúc cảnh quan cho hơn 50 khách hàng
Lập dự án chi phí cho tất cả các dự án
Chọn vật liệu cho các dự án cảnh quan
Đã đến thăm địa điểm point to check the build process in the
processors.

Nhà làm vườn, nhà làm vườn giỏi nhất ở Mỹ. 5/2010 – 6/2016

Trách nhiệm

Cắt cỏ và phân
tán cây và hạ cành cây
Tưới bỏ cây thừa thãi
Kiểm tra, theo dõi của các khu vực ngoài trời
Xử lý cây bằng thuốc trừ sâu không có tính gây hại

The same hoa and new tree

Nhân viên của Trung tâm Vườn, Trung tâm Hoa và Cây cảnh Lớn. 5/2006 – 5/2016

Trách nhiệm

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc và mua hàng
bổ sung các sản phẩm trồng trọt, cây giống và hoa lên kệ

Theo dõi hàng tồn kho
Tưới cây trong cơ sở
sử dụng thuốc trừ sâu không độc hại 

Education

Cử nhân Nghệ thuật Kiến trúc Cảnh quan Đại học Bắc Lexington Tháng 5 năm 2017

Liên kết học tập các khóa

Kỹ thuật kiến ​​trúc bên ngoài trời
Nguyên liệu tự nhiên
Bảo tồn kiến ​​trúc cảnh quan
Thiết kế công viên
Thiết kế cảnh quan khu dân cư
Thiết kế đô thị

Liên kết Khoa học ứng dụng, Thiết kế Cảnh quan Đại học Bắc Lexington Tháng 5 năm 2014

Các môn học liên quan

Xác định vật thực và hoa
độ phân bổ của đất
Thiết kế cảnh quan kỹ thuật số
Bệnh hại trồng
Côn trùng và động vật gây hại
làm vườn

Kỹ năng

Sử dụng phần mềm
chỉnh
sửa .

Chứng chỉ

Hiệp hội trồng trọt Quốc tế, Người trồng trọt được nhận
Hiệp hội Thủy lợi, Nhà thiết kế Thủy lợi.

Giới thiệu

Henry Hittle, người quản lý trước đây, 555-555-5555, Henry@mail.com
Josh Jenson, đồng nghiệp trước đó, 555-554-5555, Josh@mail.com
Jake Blenson, giáo sư, 555-553-5555 , Jake@mail.com


Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô ích cùng loại

Bài viết gốc: https://media.ivolunteervietnam.com/how-to-write-a-landscape-architecture-resume-in-5-steps.html

Người dịch: Phạm Thị Khánh Vân

Khi chia sẻ thì phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Thị Khánh Vân – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=80270

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/