Cách Để Trở Thành Nhà Phân Tích Trí Tuệ Doanh Nghiệp

📌Nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp thực hiện những công việc gì?

Vai trò chính của nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp là phân tích dữ liệu để xác định các mảng mà doanh nghiệp cần cải thiện. Họ cũng thu thập và phân tích dữ liệu nhằm đưa ra giải pháp cho những vấn đề tiềm ẩn của doanh nghiệp. Các nhiệm vụ khác mà một nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp cần đảm nhiệm bao gồm:

 • Khảo sát thường xuyên các nguồn lực của công ty để đảm bảo đạt được mục tiêu đúng tiến độ
 • Luôn cập nhật các công cụ làm việc mới nhất và cơ sở dữ liệu của công ty
 • Phát triển chiến lược thu thập dữ liệu và kinh doanh thông minh
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh cùng cách sử dụng trí tuệ kinh doanh của họ
 • Thành công trình bày những sáng kiến với ban lãnh đạo cấp trên của công ty
📌Yêu cầu đối với nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp 

Nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp thường đầu tư vào trình độ giáo dục của bản thân, các khóa huấn luyện và các chứng chỉ để giúp họ phát triển toàn diện hơn. Ngoài ra, họ cũng cần trau dồi một số kỹ năng mềm và kỹ năng cứng.

1. Học vấn

Các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp tối thiểu phải có bằng cử nhân về thống kê, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh hoặc một lĩnh vực liên quan. Nhiều nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp chủ động lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh để đạt được nhiều cơ hội trong công việc hơn đồng thời giúp tăng mức lương cơ bản. Tại một số công ty, bằng MBA cũng có thể thay thế cho các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc.

2. Đào tạo

Nhiều công ty trông đợi các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc kinh doanh. Các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp thường được đào tạo tại chỗ trong khoảng thời gian làm việc tại vị trí đầu vào hoặc khi thực tập tại một doanh nghiệp nào đó. Kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu hoặc kinh doanh rất hữu ích đối với các cá nhân mong muốn làm công việc phân tích trí tuệ doanh nghiệp. Các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp cũng có thể sẽ được đào tạo sử dụng phần mềm và chương trình máy tính cụ thể mà một công ty đang sử dụng.

Có rất nhiều hội nghị và hội thảo mà các nhà phân tích tình báo kinh doanh có thể tham dự như một cách để tự đào tạo bản thân ngoài công việc. Các hội nghị liên quan đến phân tích và trí tuệ kinh doanh có thể giúp các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp tìm hiểu thêm về xu hướng đang diễn ra trong ngành cùng các phương án cập nhật nhất.

3. Chứng chỉ

Phần quan trọng nhất trong công việc của một nhà phân tích tình báo kinh doanh là vấn đề kỹ thuật, vì vậy các chứng chỉ kỹ năng như SQL, Oracle hoặc ngôn ngữ lập trình như Python đều rất hữu ích. Các chứng chỉ này thể hiện kiến ​​thức nền tảng và nâng cao của ứng viên trong việc sử dụng một chương trình hoặc ngôn ngữ lập trình cụ thể. Việc sở hữu các chứng chỉ sẽ giúp đáp ứng được nhiều yêu cầu trong công việc hơn đồng thời tăng mức lương cơ bản của ứng viên. Ứng viên phải vượt qua một kỳ thi trực tuyến để được chứng nhận và sẽ phải thường xuyên gia hạn chứng chỉ.

4. Kỹ năng 

Vì một nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp thường cần phân tích một số lượng lớn các dữ liệu và phải thành công trình bày các báo cáo kết quả, họ cần có sự kết hợp giữa các kỹ năng cứng và mềm sau:

 • Giao tiếp

Các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp làm công việc thu thập dữ liệu và phải truyền đạt thông tin cho đồng nghiệp cùng khách hàng một cách đơn giản nhất, không sử dụng thuật ngữ kỹ thuật. Họ phải có kỹ năng giao tiếp tốt để trình bày các kết quả sau khi phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. Các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp cũng nên có khả năng tích cực lắng nghe để có thể lập báo cáo và đề xuất giải pháp dựa trên yêu cầu của khách hàng và đồng nghiệp.

 • Giải quyết vấn đề

Các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp thường là chuyên gia trong việc xác định các rủi ro tiềm ẩn trong doanh nghiệp và tìm ra giải pháp thích hợp. Ban điều hành công ty và khách hàng luôn mong đợi nhận được nhiều kế hoạch chi tiết có thể giúp cải thiện quy trình làm việc hoặc giảm thiểu rủi ro. Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc sẽ giúp các nhà phân tích cân nhắc mọi các khía cạnh của tình huống và đưa ra các giải pháp hiệu quả, toàn diện.

 • Lập trình

Để có thể xem xét và phân tích một tập dữ liệu lớn của công ty, nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp cần có kỹ năng lập trình xuất sắc để quản lý đồng thời tự động hóa quy trình làm việc. Học thêm các ngôn ngữ lập trình như Python và SQL có thể giúp các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp tạo các lệnh tự động giúp định vị và chỉnh sửa tệp trong tập dữ liệu.

 • Làm việc nhóm

Một nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp thường làm việc cùng một nhóm, vì vậy kỹ năng làm việc nhóm rất quan trọng để đạt được thành công. Kỹ năng làm việc hiệu quả với nhóm sẽ đảm bảo khả năng phát triển các quy trình và đề xuất giải pháp tốt nhất cho công ty. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả bao gồm giao tiếp lưu loát, khả năng động não và hợp tác với đồng nghiệp.

 • Dịch vụ khách hàng

Một số nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp cần làm việc trực tiếp với khách hàng. Vì vậy, họ phải có khả năng kết nối với khách hàng và có đảm bảo về kết quả công việc như ý để tạo lập và duy trì dài lâu các mối quan hệ.

 • Kiến thức kỹ thuật

Bên cạnh kiến thức về lập trình, các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp phải có kiến ​​thức nâng cao về công cụ kinh doanh thông minh, chẳng hạn như Tableau và R. Nhiều nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp sử dụng các chương trình này hầu như hàng ngày. Ngoài ra, họ cũng phải thông thạo nhiều lĩnh vực liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như bảo mật dữ liệu, khai thác dữ liệu, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu để đưa ra các giải pháp triệt để.

📌Môi trường làm việc của nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp 

Môi trường làm việc hoạt động hàng ngày của một nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp phụ thuộc vào loại hình công ty nơi họ làm việc. Lĩnh vực này rất đa dạng và có nhiều mảng chuyên môn khác, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, công nghệ hoặc tài chính. Hầu hết các nhà phân tích đều làm việc toàn thời gian có trả lương và thực hiện hầu hết các công việc của họ trong môi trường văn phòng. sau đây là một vài đặc điểm về môi trường làm việc của các nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp:

 • Cần ngồi trong thời gian dài
 • Làm việc với máy tính
 • Giao tiếp thường xuyên với ban quản lý và các thành viên trong nhóm
 • Tham dự các cuộc họp liên quan đến sự tiến bộ và phát triển của công ty hoặc khách hàng
 • Trình bày các báo cáo với khách hàng và quản lý cấp trên
📌Làm thế nào để trở thành nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp? 

Bạn có thể xem xét các bước sau để trở thành một nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp:

1. Có bằng đại học

Bằng cử nhân liên quan và giúp ích nhất đối với công việc phân tích trí tuệ doanh nghiệp là bằng máy tính, khoa học dữ liệu, kinh tế, kỹ thuật hoặc quản trị kinh doanh. Các môn học về thống kê và phân tích rất hữu ích cho công việc sau này.

2. Tích lũy kinh nghiệm qua các kỳ thực tập

Công việc phân tích trí tuệ doanh nghiệp đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm. Quá trình thực tập trong lĩnh vực tài chính hoặc công nghệ, tiếp theo là làm công việc phân tích dữ liệu hoặc phân tích kinh doanh tại vị trí đầu vào sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm cùng kiến ​​thức cần thiết để trở thành một nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp thành công.

3. Có các chứng chỉ

Đạt được các chứng chỉ chuyên môn, chẳng hạn như Microsoft’s Certified Solutions Expert (Chứng nhận Chuyên gia Đề xuất giải pháp) về lĩnh vực kinh doanh, sẽ chứng minh khả năng sử dụng, thiết kế thành công SQL và đề xuất giải pháp dựa trên dữ liệu. Bên cạnh đó, đạt được chứng chỉ về một ngôn ngữ máy tính cụ thể cũng rất hữu ích. Nhiều nhà tuyển dụng thường yêu cầu những chứng chỉ này đối với các ứng viên đang ứng tuyển vào công việc.

4. Ứng tuyển vào công việc 

Một khi bạn đã hoàn tất nâng cao các kỹ năng kinh doanh và công nghệ của bạn, đồng thời có ít nhất bốn năm kinh nghiệm làm việc và đạt được các chứng chỉ chuyên môn, bạn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí phân tích trí tuệ doanh nghiệp. Ngoài ra, với các ưu điểm trên, bạn cũng có thể yêu cầu được thăng chức trong công ty đang làm việc hiện tại nếu vị trí đó đang trống.

5. Có bằng thạc sĩ

Nếu bạn muốn mở rộng cơ hội lựa chọn nghề nghiệp của mình, bạn có thể lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc một lĩnh vực liên quan khác như công nghệ thông tin hoặc một kiến thức chuyên môn cụ thể cho ngành làm việc mà bạn quan tâm. Đôi khi, bằng thạc sĩ cũng có thể thay thế cho kinh nghiệm làm việc thực tiễn.

📌Ví dụ mô tả công việc phân tích trí tuệ doanh nghiệp 

Cơ quan bất động sản của chúng tôi hiện đang tìm kiếm một nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp có kinh nghiệm phân tích dữ liệu và tối ưu hóa số liệu. Đây là một vị trí công việc toàn thời gian có trả lương. Bạn cần có khả năng đề ra các đường lối và quy trình làm việc mới nhằm cải thiện công việc thu thập và phân tích số liệu. Bạn sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ chọn lọc và thuê các chuyên gia phân tích dữ liệu để cùng nhau tìm ra ý nghĩa và cách sử dụng kho dữ liệu mà chúng tôi thu thập, nhằm tăng lợi nhuận và hiệu quả tổng thể của doanh nghiệp chúng tôi. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau để ứng tuyển vào công việc:

 • Có bằng Cử nhân Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
 • Năm năm kinh nghiệm làm nhà phân tích trí tuệ doanh nghiệp, ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản
 • Có kinh nghiệm làm việc với Tableau và R
 • Có khả năng vận hành tập lệnh SQL
 •  Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Trần Nguyễn Phan Minh Anh
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Trần Nguyễn Phan Minh Anh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=97646

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


How To Start A Freelancing Business From Scratch10 Things You Should Know Before Quitting Your Job To TravelBournda National Park: South Coast NSW’s Best Kept SecretThe Best Multi-Day Hiking Trips in CanadaFrom Bunbury to Margaret River, Here’s What Not To MissWhere To Find The Best Free Camping in TasmaniaAustralian Bushfires: Here’s What You Can Do To HelpOur AmazingCo Mystery Picnic in Queensland’s Atherton TablelandsHow To Plan A Sedona Girls Weekend Trip25 Of The Best Things To Do In Port Douglas, AustraliaPlatia Ammos Beach in Kefalonia (+ the Perilous Hike Down in Flip Flops!)From Corporate Stooge to Professional Travel BloggerWhy Choose Full Time RV Living Over Van Life?7 Handy Camping Hacks For Your Next Wilderness TripThe Best Spots For Eyre Peninsula Camping in South AustraliaGold Coast Hot Air Ballooning: A Bucket List Experience You Didn’t Know You NeededFitzroy Island or Green Island: Which is Better?A Zhangjiajie Hiking Adventure In The Avatar MountainsThings To Do On An Eyre Peninsula Road TripThings To Do On The Esperance To Perth DriveBunyeroo Gorge & Brachina Gorge: A Flinders Ranges Scenic Drive You CAN’T Miss!Duke of Orleans Bay: My 35th Birthday Adventure!Things To Do In Mount Gambier & Limestone Coast, South AustraliaHow This Woman Quit Her Job To Travel Europe Full-Time in a Motorhome10 Things I Wish I Knew Before Buying A CaravanCelebrating Boxing Day on a Captain Cook Sydney Harbour Cruise5 Adventurous Weekend Road Trips From DenverHow To Land Scuba Diving Instructor Jobs Around The WorldWhy You Don’t Need A Work And Travel Program Like Remote Year To Become A Digital NomadHow To Tell Your Parents You’re Quitting Your Job To TravelPerth to Esperance: The Ultimate Road Trip ItinerarySpeed Hiking: What It Is & What Gear You Need For ItWhat To Do When Sh*t Hits The Fan On Your Trip3 Days in Melbourne: A Melbourne 3 Day ItinerarySapphire Coast NSW: From Whales to Red RocksEssential Hiking Gear for Beginners: 5 Items You Absolutely Need For Your First HikeWhy This Grad Student Decided To Move Abroad Instead Of Getting A JobThe Best Fleurieu Peninsula BeachesNakie: The Best Traveler Hammock (That’s Also Eco-Friendly!)The Best Beaches in Kefalonia (+ Other Must-Dos)The Best Things To Do In Sydney Harbour7 Things To Know Before Your Overnight Or Day Trip To Rottnest IslandLawn Hill National Park: A Hidden Gem in Outback QueenslandBradleys Head to Chowder Bay Walk + Balmoral | Sydney Harbour WalkOrmiston Gorge: A Beach in Outback Australia!What To Do in Paris For 4 Days: A 4 Day Paris ItineraryOutdoorsy Things To Do In Noosa, An Aussie Adventure ParadiseWhy Quitting Your Job To Travel Isn’t As Scary As It SeemsThings To Do In Crete: A Crete Road Trip Itinerary15 Little Things You Can Do To Save Money For TravelKu-ring-gai Chase National Park: Sydney’s Hidden GemThings To Do In Esperance: The Best Walks, Campsites, & Beaches In Esperance, Western AustraliaVisiting Meteora: Clifftop Monasteries With A View In GreeceThe 15 Best Day Trips From CairnsHighlights Of A Great Ocean Road TripThe Best Boho Picnic Rugs For Outdoor AdventuresRenting Camera Gear For Travel: Save Money, Save MemoriesThe Best Sydney Weekend GetawaysCar Next Door Review: Using Car Sharing in AustraliaWhat the FAQ is Van Life? Everything You Want To Know About Full Time Van LivingThe Best Hikes In The Blue MountainsA Sydney Harbour Scenic Flight With Sydney SeaplanesThis Couple Quit Their Jobs & Sold Everything To Travel Europe Full-TimeThat Time ALL THE SIGNS Told Me To Buy Tony Robbins TicketsHow Much Money Do You Need To Save Before You Quit Your Job To Travel?15 Best Things to Do in Malden8 Unique Ways To Spend A Few Hours In The South Of France7 Authentic Aboriginal Experiences In Australia’s Northern Territory10 Best Hiking Trails In Flagstaff According To The Locals21 FUN Cancun Day Trips that you’ll love!The Unique Culinary Tour Not To Miss In Jerusalem18 BEST Things to do in Valparaíso, Chile7 New And Unique Things To Do On The Las Vegas StripPalwa Ride and More Adventures at Santabucks Eco-Adventure ParkClear Testing New Curb-To-Gate Premium Service At This Popular AirportCollette Unveils New Montana Cruise Tour Featuring Stops In Two Popular National ParksTop 15 Best Things to Do in Riverside, California8 Reasons To Visit Italy This FallI Booked A Trip To France This Summer For $5.60 Using Points, Here’s What I LearnedThe Exhilarating Experience Not To Miss In Canada’s Jasper National ParkI Tried Glamping At An Australian Crocodile Safari Camp And It Was Incredible16 Scenic Stops Along The Beautiful Cape Cod Rail TrailWorrowing Jervis Bay: A Winter Getaway From SydneyBest Beaches in Crete: The 10 Crete Beaches You Must VisitThe 20 Best Beaches in Western AustraliaWhat I Wish I Knew Before Moving From USA To Australia30 Things To Do in Albany, Western Australia & South Coast WAHiking Sydney: The 15 Best Hikes in Sydney, AustraliaThe Best Hikes in Grand Staircase Escalante National MonumentNew UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | Lakwatsero