Deadline: 02/11/2021

[Ý] Học Bổng Bán Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Padua 2021

❄DEADLINE: 02/11/2021

Trường Đại học tổng hợp Padua là một trong những trường Đại học lâu đời và danh tiếng nhất châu Âu. Trường cung cấp nhiều khoa, ngành và đặc biệt chú trọng vào giáo dục chuyên nghiệp đặt trên nền tảng văn hóa.

 

❄GIỚI THIỆU VỀ HỌC BỔNG:

– Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Padua

– Bộ phận: NA

– Cấp độ khóa học: Thạc sĩ

– Giá trị: € 5.000

– Số lượng học bổng: 2

– Chế độ truy cập: Trực tuyến

– Quốc tịch: Trong nước và Quốc tế

– Học bổng có thể được thực hiện tại Ý

❄ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG:

– Quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên Ý và sinh viên có nguyện vọng từ các quốc gia quốc tế khác, cả hai, đều đủ điều kiện đăng ký.

– Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Các chương trình cấp bằng thạc sĩ về CNTT & TT cho Internet và Đa phương tiện tại Padua đủ điều kiện để đăng ký.

– Các ứng viên phải đăng ký trước vào một chương trình thạc sĩ đủ điều kiện tại Đại học Padua.

❄HỒ SƠ CƠ BẢN KHI APPLY:

Cách đăng ký : Ứng viên phải đăng ký chương trình tổng thể đủ điều kiện thông qua Nền tảng Moddle. Các ứng viên phải sử dụng thông tin đăng nhập và đăng ký qua email với các tài liệu được đề cập dưới đây tại studenti@unipd.it .

– Chứng chỉ cử nhân với bậc học gần nhất.

– Sơ yếu lý lịch.

– Thư tự giới thiệu cho biết lý do ứng viên muốn đăng ký học Thạc sĩ về “ICT cho Internet và đa phương tiện”.

– Bản sao của một tài liệu ID hợp lệ.

– Hộ chiếu có hiệu lực

❄YÊU CẦU NHẬP HỌC:

– Sinh viên phải có bằng Cử nhân Ý hoặc nước ngoài trong lĩnh vực hoặc ngành Kỹ thuật thông tin để tham gia chương trình thạc sĩ tại Đại học Padua.

Yêu cầu về ngôn ngữ : Học sinh phải thông thạo tiếng Anh và cung cấp điểm kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh để làm bằng chứng.

– Có thể có khả năng về tiếng Ý.

Link đăng kí: https://bit.ly/3rH8KNQ

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây: https://www.unipd.it/en/scholarships

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27090


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Nguyễn Thị Thùy

thithuylinh.ivolunteer@gmail.com