Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: 1 Giờ Để Thành Thạo Excel Từ Con Số 0

📆 NO DEADLINE

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học này bao gồm các kiến thức cơ bản về Excel được trình bày ngắn gọn và súc tích. Có thể bạn đã biết cách sử dụng Excel nhưng khóa học này sẽ giúp bạn một sử dụng các hàm Excel một cách tốt hơn trong môi trường làm việc thực tế. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm, đây là cách nhanh nhất để cải thiện hoặc bắt đầu một kỹ năng. Trong vòng 1 giờ, bạn có thể sử dụng Excel theo cách mà một chuyên gia làm việc sẽ sử dụng.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 22 bài giảng
 • Thời gian: 43 phút
 • Giảng viên: Jason Zhang
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • 100% Online

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Cách để tăng 50% năng suất làm việc
 • Bắt đầu học cách sử dụng Excel nhanh nhất có thể
 • Cách sử dụng một cách chính xác nhiều hàm trong Excel

📌 ĐĂNG KÍ

https://bit.ly/3r8m9hS

____________________________________

📌 DESCRIPTION

This course covers Excel basics in the way that’s very short and concise. You may use Excel before but this course shows you a better way of using these functions in real work environment. If you are going back to workforce, or looking for jobs, this is the fastest way to refresh your skill or Jump Start your skills. Within 1 hour, you can use Excel the way a working professional would use.

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • 50% increase in productivity
 • Start using Excel as fast as possible
 • The right way to use many functions in Excel

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 22 lectures
 • Duration: 43 minutes
 • Instructor: Jason Zhang
 • Language: English
 • 100% Online

📌 ENROLLMENT

https://bit.ly/3r8m9hS

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27091


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Cẩm Uyên Nguyễn

camuyen.ivolunteer@gmail.com