Deadline: All year round

[USA] Học Bổng Bậc Cử Nhân Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Đại Học Castleton 2022-2023

📌Giới thiệu chung

Được thành lập năm 1787, Đại học Castleton có hơn 230 năm trong việc đào tạo, cung cấp hệ thống giáo dục tiên tiến thông qua phương pháp giảng dạy phát huy tính cá nhân hóa cao. Để giúp đỡ sinh viên trang trải học phí, trường Đại học Castleton trao học bổng sinh viên quốc tế dành cho những sinh viên xứng đáng, theo học toàn thời gian tại trường, bắt đầu nhập học từ năm học 2022 – 2023. 

📌Thông tin học bổng

 • Trường: Đại học Castleton
 • Cấp bậc: Cử nhân
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế
 • Hình thức: Đăng ký trực tuyến
 • Mức học bổng: $2,500/năm 
 • Ứng viên sẽ được nhận học bổng vào ngày 01/03/2022 cho kỳ nhập học mùa thu. Sau ngày này, các ứng viên khác đáp ứng đủ tiêu chí vẫn có thể được trao học bổng.

📌Điều kiện học bổng

 • Ứng viên không phải là công dân hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ
 • Các ứng viên cần hoàn thành chương trình phổ thông dự bị đại học theo quy định của Castleton Admissions. Điểm số chuẩn hóa là không bắt buộc, tuy nhiên điểm được sử dụng kết hợp với kết quả học tập nếu có ảnh hưởng tích cực đến mức học bổng.
 • Điểm trung bình của ứng viên được Castleton tính bằng cách sử dụng các môn học đã hoàn thành trên thang điểm 4.0 không trọng số. Trong trường hợp chỉ chấm điểm dựa trên trình độ, sự xuất sắc trong học tập được đánh giá trên cơ sở cá nhân như được mô tả trong hồ sơ trung học
 • Sinh viên sẽ được trao học bổng cao nhất mà sinh viên đó đủ điều kiện. Học bổng chỉ dành cho các tân sinh viên năm học 2022 – 2023.

📌Cách thức ứng tuyển 

 • Ứng viên có thể đăng ký ứng tuyển thông qua Common App hoặc đơn ứng tuyển của Castleton.
 • Theo dõi đơn ứng tuyển: Sau khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email liên kết trang cá nhân đến trang trạng thái đăng ký, nơi bạn có thể theo dõi trạng thái đơn đăng ký. Hãy đảm bạn cập nhật địa chỉ email trong hồ sơ.

📌Hồ sơ ứng tuyển bao gồm

 • Đơn ứng tuyển theo mẫu của trường
 • Bằng tốt nghiệp chính thức và bảng điểm trung học: Các tài liệu phải có chữ ký xác nhận của trường hoặc chính phủ, công chứng nếu tài liệu được viết bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh. 
 • Các chứng chỉ tiếng Anh: tối thiểu 71 iBT TOEFL, 6.0 IELTS hoặc 100 điểm kiểm tra tiếng Anh Duolingo.
 • Bản chứng minh tài chính
 • Thư giới thiệu 
 • Bản sao trang ID hộ chiếu và visa

Xem thêm: Tại đây

📌Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49037

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network