Deadline: 15/12/2021

[USA] Học Bổng Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Brigham Young 2021-2022

? DEADLINE: 15/12/2021

☀️ GIỚI THIỆU

Nhiệm vụ của Đại học Brigham Young là hỗ trợ các cá nhân trong hành trình tìm kiếm sự hoàn hảo và cuộc sống vĩnh cữu. BYU tìm cách phát triển những sinh viên có trí tuệ, những người có kỹ năng và mong muốn tiếp tục học tập và phục vụ người khác trong suốt cuộc đời của họ. Đại học Brigham Young là một học viện tư nhân được thành lập vào năm 1875. BYU thường xuyên cung cấp các khóa học bằng 62 ngôn ngữ khác nhau và khoảng 65% sinh viên nói được ngôn ngữ thứ hai.

☀️ MÔ TẢ

  • Đại học: Đại học Brigham Young
  • Cấp độ khóa học: Chương trình đại học
  • Giá trị học bổng: 150% học phí/8 học kì
  • Số lượng học bổng: Đại học Brigham Young dự kiến ​​sẽ trao cho khoảng một phần tư sinh viên năm nhất mới nhập học một học bổng học thuật
  • Quốc tịch: Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế
  • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

☀️ ĐIỀU KIỆN

  • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
  • Yêu cầu đầu vào: Các tân sinh viên tương lai đủ điều kiện nộp đơn xin hỗ trợ tài chính bậc đại học bắt đầu từ học kỳ mà họ được nhận. Sinh viên năm nhất phải nộp tất cả các tài liệu tuyển sinh cho văn phòng tuyển sinh trước thời hạn học bổng để được xem xét cho các chương trình.
  • Yêu cầu về tiếng Anh: Tất cả các ứng viên quốc tế mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải cung cấp bằng chứng về năng lực sử dụng tiếng Anh.

☀️ CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

Ứng viên phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến học bổng BYU. Trường khuyến khích tất cả sinh viên hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, bất kể hoàn cảnh của họ.

☀️ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Học bổng cung cấp các quyền lợi bao gồm 150% học phí cho 8 kì học, có khả năng sẽ được quyết định trên cơ sở nguồn tài trợ hiện có và trình độ của ứng viên phù hợp với điều kiện khác, sau khi nhóm ứng viên đã được hoàn thành.

☀️ THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/3zRyKcQ

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36427

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam