Deadline: 27/04/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Chính Phủ Tỉnh Phúc Kiến – Đại Học Hạ Môn

[Deadline: 27/04/2021]

Năm 2012, với nỗ lực tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác giáo dục giữa tỉnh Phúc Kiến và phần còn lại của thế giới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của giáo dục cho sinh viên quốc tế, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã thiết lập học bổng cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình cấp bằng.

🔥ĐỐI TƯỢNG APPLY:

  1. Bậc Cử nhân
  2. Bậc Thạc sĩ
  3. Bậc Tiến sĩ

🔥GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

  1. Bậc Cử nhân: 30.000 tệ/ năm;
  2. Bậc Thạc sĩ: 40.000 tệ/ năm;
  3. Bậc Tiến sĩ: 50.000 tệ/ năm.

🔥ĐIỀU KIỆN APPLY:

1. Người nộp đơn phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc, có sức khỏe tốt.

2. Trình độ học vấn và giới hạn độ tuổi (kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021):

💪Chương trình cử nhân: có bằng tốt nghiệp trung học trở lên và dưới 30 tuổi;

💪Chương trình thạc sĩ: có bằng cử nhân trở lên và dưới 35 tuổi;

💪Chương trình tiến sĩ: có bằng thạc sĩ trở lên và dưới 40 tuổi.

🔗THÔNG TIN CHI TIẾT: https://admissions.xmu.edu.cn/16894/list.htm

#ivolunteer#ivolunteervietnam#hocbong#trungquoc#daihoc#thacsi#tiensi

Hương Hoàng

hoanghuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...