Deadline: All year round

[USA] Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Central Florida UCF 2021/2022

⏰ Deadline: All year round

🔔 GIỚI THIỆU

University of Central Florida (UCF) đang cung cấp chương trình học bổng National Merit Scholarships cho sinh viên quốc tế. Học bổng National Merit được trao cho sinh viên nhập học bởi Bộ phận Tuyển sinh Đại học để công nhận thành tích học tập xuất sắc. Học bổng này được trao cho những học sinh trung học xuất sắc được Ban Tuyển sinh Đại học chấp nhận vào học học kỳ mùa hè hoặc mùa thu.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG

  • Trường đại học: University of Central Florida, Orlando
  • Bậc học: Cử nhân
  • Đối tượng: Sinh viên quốc tế
  • Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Không có đơn đăng ký riêng cho chương trình học bổng này. Sinh viên đăng ký nhập học vào UCF cho các kỳ học mùa hè hoặc mùa thu sẽ được tự động xem xét.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại:
https://www.ucf.edu/financial-aid/types/scholarships/national-merit/

#ivolunteervietnam #ivolunteer #hocbong #usa #centralflorida #undergraduate

Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...