Deadline: 03/02/2023

Tổ Chức Phi Chính Phủ Care International Tuyển Dụng Urban Program Volunteer Part-time

CARE là một tổ chức hỗ trợ nhân đạo và phát triển quốc tế đấu tranh chống đói nghèo và bất công trên toàn cầu, đặc biệt tập trung vào việc hợp tác với phụ nữ và trẻ em gái để mang lại sự thay đổi lâu dài cho cộng đồng của họ. CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức năng động đã làm việc với các tổ chức đối tác Việt Nam trong 30 năm qua với hơn 300 dự án. CVN nhận ra rằng chìa khóa để đạt được các kết quả phát triển công bằng nằm ở việc thay đổi các nguyên nhân sâu xa mang tính cấu trúc của nghèo đói và bất công xã hội và giới, những nguyên nhân góp phần loại trừ và dễ bị tổn thương của các nhóm cụ thể trong xã hội. Các mục tiêu chương trình dài hạn của CVN là Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và những người bị thiệt thòi trong xã hội được hưởng lợi một cách công bằng từ sự phát triển, kiên cường trước những hoàn cảnh thay đổi và có tiếng nói chính đáng.

⭐️ MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ

 • Tình nguyện viên của Chương trình chịu trách nhiệm hỗ trợ hỗ trợ hành chính (chủ yếu) và hỗ trợ kỹ thuật (nếu quan tâm) trong quá trình thực hiện các dự án thuộc chương trình Đô thị (UP) tại CARE Quốc tế tại Việt Nam.

⭐️ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Cung cấp hỗ trợ hành chính và tài chính; tức là sắp xếp hậu cần (ví dụ: gói cuộc họp, đi lại, ăn ở, v.v.) cho các cuộc họp, hội thảo, hội thảo và các hoạt động học tập; lập dự toán, tạm ứng và thanh toán, thanh toán cho các hoạt động của dự án;
 • Tham gia vào các hoạt động chương trình được quan tâm và công việc khẩn cấp;
 • Hỗ trợ thu thập dữ liệu trong các dự án nghiên cứu nhóm đa ngành;
 • Hỗ trợ công việc của nhóm Giám sát, Đánh giá và Học hỏi (MEL) khi được yêu cầu;
 • Cung cấp bản dịch tài liệu (ví dụ: đề xuất, thư mời, tài liệu phát tay, v.v.) giữa tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Các trách nhiệm chính ở trên không đầy đủ và (các) tình nguyện viên được khuyến khích đảm nhận các nhiệm vụ bổ sung ngoài phạm vi công việc của họ.

Lý tưởng nhất là Tình nguyện viên của Chương trình sẽ có:

 • Ý thức cao về mục đích và sẵn sàng tìm hiểu về các hoạt động CARE, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ khỏi bóc lột và lạm dụng tình dục;
 • Kinh nghiệm trong các dịch vụ cộng đồng, tình nguyện và công việc phát triển là một lợi thế; Khả năng định hướng và tuân theo các chính sách, thủ tục và quy trình tiêu chuẩn;
 • Thái độ làm việc tích cực, chú ý đến chi tiết và quản lý công việc tốt; Nói và viết tốt tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Kiến thức trung cấp về Microsoft Office và kỹ năng số;

⭐️TRÁCH NHIỆM CHUNG

 • Thúc đẩy và chịu trách nhiệm về hành vi của bạn liên quan đến các giá trị cốt lõi của CVN là Can đảm, Tham vọng, Tôn trọng và Bình đẳng khi làm việc với cộng đồng, nhà tài trợ, người ủng hộ, đối tác và đồng nghiệp;
 • Thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và bảo đảm; thúc đẩy văn hóa nhận thức về an toàn và an ninh và đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục về an toàn và an ninh.
 • Duy trì và thúc đẩy cam kết của CAREs về Bảo vệ Trẻ em và Bảo vệ khỏi Bóc lột và Lạm dụng Tình dục;
 • Thể hiện cam kết liên tục đối với bình đẳng giới, đa dạng và bảo vệ trẻ em.
 • Tuân thủ các yêu cầu về tài chính và hoạt động của CVN, thúc đẩy giao tiếp chặt chẽ giữa các nhóm vận hành và chương trình, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao về tính trung thực và liêm chính trong hành vi cá nhân.

⭐️TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

 • Ý thức cao về mục đích và mong muốn tìm hiểu về CHĂM SÓC, bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ khỏi bóc lột và lạm dụng tình dục.
 • Kinh nghiệm trong các dịch vụ cộng đồng, tình nguyện và công việc phát triển là một lợi thế;
 • Khả năng định hướng và tuân theo các chính sách, thủ tục và quy trình tiêu chuẩn;
 • Thái độ làm việc tích cực, chú ý đến chi tiết và quản lý công việc tốt;
 • Nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh tốt.
 • Kiến thức trung cấp về Microsoft Office và các kỹ năng số.

⭐️QUYỀN LỢI

 • Liên tục phát triển nghề nghiệp và cá nhân
 • Một môi trường năng động và đổi mới
 • Có đội hỗ trợ

⭐️ PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/to-chuc-phi-chinh-phu-care-international-tuyen-dung-urban-program-volunteer-part-time-s19062.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=130508

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất