Deadline: ASAP

Tổ Chức GeoHealth Network Tuyển Tình Nguyện Viên Toàn Cầu

GeoHealth network là một cộng đồng gồm các sinh viên sau đại học tại Đại học Toronto, mang đến nội dung về địa lý-sức khỏe. GeoHealth network  tổ chức các hội thảo kỹ năng GIS hướng tới người dùng, các sự kiện kết nối, các cuộc họp nhóm làm việc hàng tháng và hội nghị chuyên đề hội nghị / hội thảo hàng năm. Tham gia cuộc trò chuyện của GeoHealth network về các chủ đề bao gồm lập mô hình và thống kê không gian địa lý, bản đồ sức khỏe, nhân khẩu học, dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng, hoạt động thể chất, tiếp cận và lập kế hoạch dịch vụ y tế, y tế khẩn cấp, sức khỏe nông thôn, sức khỏe bản địa, v.v.

👉HỖ TRỢ

 • Đảm bảo  Khả năng Tiếp cận cho Người khuyết tật Ontarians (AODA) và bất kỳ tài liệu trợ năng nào khác có liên quan và đưa vào cộng đồng .
 • Triển khai trên tất cả nội dung web, nội dung truyền thông xã hội, video, hướng dẫn, sự kiện và tài liệu của mạng lưới.

👉TRUYỀN THÔNG

 • Lãnh đạo bởi một giám đốc điều hành và được thực hiện bởi một nhóm tình nguyện viên
 • Chịu trách nhiệm truyền đạt các hoạt động của Geo Health Network với các thành viên và đối tác bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, nội dung trang web, bản tin, đồ họa, áp phích, sự kiện quảng cáo, email, v.v

👉TÀI CHÍNH

 • Chịu trách nhiệm xác định các nguồn tài trợ mới và duy trì các nguồn tài trợ đang diễn ra.
 • Duy trì ngân sách Của Geo Health Network, xử lý các danh dự và liên lạc với các nhà tài trợ

👉SỰ KIỆN

 • Chịu trách nhiệm khởi xướng, tổ chức và thực hiện chuỗi sự kiện trong suốt học kỳ học thuật.
 •  Tiến hành sự tham gia của các bên liên quan để hiểu và thực hiện nhu cầu thành viên cho các sự kiện.

👉HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN

 • Lập kế hoạch kỹ thuật và khoa học của hội nghị thường niên .
 • Bao gồm bảo mật địa điểm tổ chức sự kiện, lập kế hoạch truy cập kết hợp trực tuyến, thu hút nội dung khoa học, tổ chức người tham dự, quản lý diễn giả, tạo tài liệu, v.v.

👉NỘI DUNG

 • Bộ phận Nội dung sẽ tập trung vào việc tạo ra nội dung khoa học trong phạm vi địa lý y tế để đăng trên trang web và được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội.
 • Tập trung vào các tài liệu giáo dục, tùy chọn truy cập dữ liệu, tin tuyển dụng, cơ hội kết nối, v.v.

👉ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=114923

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam