Tìm Hiểu Về Việc Trở Thành Một Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt

📚Giáo viên giáo dục đặc biệt làm những gì?

Một giáo viên giáo dục đặc biệt làm việc với những học sinh bị khuyết tật về thể chất, cảm xúc hoặc khả năng học tập. Giáo viên giáo dục đặc biệt điều chỉnh các kế hoạch bài học cho học sinh khuyết tật gặp khó khăn trong môi trường lớp học bình thường. Ngoài các trách nhiệm truyền thống, một giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ:

  • Giúp phát triển và cập nhật Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) của mỗi học sinh. Mỗi học sinh giáo dục đặc biệt trong hệ thống trường công của Hoa Kỳ đều có IEP do cha mẹ, người quản lý hồ sơ, người quản lý trường học và giáo viên giáo dục đặc biệt của họ phát triển. IEP này giúp xác định các điều kiện và vị trí tốt nhất có thể được thực hiện cho mỗi học sinh giáo dục đặc biệt.
  • Làm việc với từng học sinh và tiến hành cả lớp.
  • Điều chỉnh giáo án phổ thông phù hợp với khả năng và nhu cầu của học sinh.
  • Đánh giá và thảo luận về sự tiến bộ của học sinh với phụ huynh, cố vấn và quản lý trường học.

📚Lương trung bình

Mức lương cho giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khu vực, bằng cấp và chứng chỉ của giáo viên và việc họ đang giảng dạy ở trường tư thục hay trường công lập.

  • Mức lương phổ biến ở Mỹ: 45.101 đô la mỗi năm
  • Một số người có mức lương từ $ 14,000 đến $ 103,000 mỗi năm.

📚Yêu cầu của giáo viên giáo dục đặc biệt

Để trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt, ít nhất phải có bằng cử nhân. Tùy thuộc vào tiểu bang bạn đăng ký, bạn có thể phải đạt được bằng cấp về giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, trở thành một giáo viên giáo dục đặc biệt đòi hỏi bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bình thường để làm việc như một giáo viên ở tiểu bang của bạn.

📌Giáo dục

Hầu hết các vị trí giảng dạy giáo dục đặc biệt yêu cầu phải có bằng cử nhân về giáo dục đặc biệt để bắt đầu. Nếu bạn đã có bằng cấp ở một môn học khác, bạn có thể hoàn thành chương trình giáo dục dành cho giáo viên để nhận được chứng chỉ giáo dục đặc biệt, tùy thuộc vào tiểu bang của bạn.

📌Tập huấn

Là một giáo viên giáo dục đặc biệt, bạn nên có kinh nghiệm làm việc với các khuyết tật về thể chất, cảm xúc và khả năng học tập. Các chương trình giảng dạy của trường đại học và các khóa học giáo dục dành cho giáo viên về giáo dục đặc biệt sẽ yêu cầu các giáo viên giáo dục đặc biệt có nguyện vọng phải dành thời gian đào tạo trong lớp học. Trong quá trình đào tạo của mình, giáo viên giáo dục đặc biệt có thể tìm hiểu về sự an toàn, các phương pháp giáo dục và giao tiếp với phụ huynh.

📌Chứng chỉ

Tất cả các giáo viên giáo dục đặc biệt của trường công lập phải được tiểu bang của họ chứng nhận để đủ điều kiện giảng dạy. Duy trì chứng chỉ giảng dạy theo thời gian có thể yêu cầu tham gia các lớp phát triển hoặc lấy bằng Thạc sĩ, tùy thuộc vào tiểu bang bạn đang giảng dạy.

Chứng chỉ giảng dạy do nhà nước cấp

Cần phải có chứng chỉ giảng dạy hợp lệ cho tiểu bang bạn muốn đối với mọi vị trí giảng dạy ở trường công. Mỗi tiểu bang có các yêu cầu khác nhau để đạt được chứng chỉ giảng dạy.

Chứng chỉ giáo viên giáo dục đặc biệt

Các chi tiết cụ thể để đạt được chứng chỉ giảng dạy giáo dục đặc biệt là khác nhau ở mỗi tiểu bang, nhưng chứng chỉ này thường tách biệt với chứng chỉ giảng dạy chung. Chứng nhận này cho thấy chuyên môn của bạn trong việc dạy trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Chứng nhận nhu cầu đặc biệt NBPTS

Hội đồng Quốc gia về Tiêu chuẩn Giảng dạy Chuyên nghiệp (NBPTS) cung cấp các chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc cho tất cả các giáo viên giáo dục đặc biệt từ mẫu giáo đến lớp 12. Để đạt được điều này, bạn cần phải giảng dạy ít nhất ba năm và có thể chứng minh khả năng giảng dạy của mình thông qua các tài liệu tham khảo và danh mục đầu tư. Chứng chỉ NBPTS có thể là một thách thức để đạt được, nhưng nó đủ điều kiện để bạn giảng dạy ở tất cả 50 tiểu bang.

Chứng nhận về các vấn đề khuyết tật nặng 

Các vị trí giảng dạy giáo dục đặc biệt ở hầu hết các tiểu bang không yêu cầu bất kỳ chứng chỉ bổ sung nào ngoài chứng chỉ giảng dạy giáo dục đặc biệt hỗ trợ khả năng làm việc với các khuyết tật khác nhau của bạn. Tuy nhiên, được chứng nhận trong những lĩnh vực này có thể cho thấy sự tận tâm trong việc làm việc với những nhu cầu đặc biệt và có thể giúp bạn chuẩn bị cho nhiều trải nghiệm trong lớp học giáo dục đặc biệt hơn.

📚Kỹ năng

📌Đam mê giảng dạy

Học sinh giáo dục đặc biệt có thể cần thêm nỗ lực và nhiều kỹ thuật giảng dạy để hiểu tài liệu lớp học. Có động lực để giúp những người khác học hỏi trong khi duy trì một thái độ tích cực giúp ngăn bài học trở thành một thử thách.

📌Tổ chức

Là một giáo viên giáo dục đặc biệt, bạn cần có khả năng trao đổi những diễn biến trong IEP của học sinh với gia đình hoặc cố vấn của họ cũng như giải thích các ý tưởng về khóa học cho học sinh khuyết tật học tập bằng các thuật ngữ có thể dễ hiểu.

📌Trí tuệ cảm xúc

Học sinh giáo dục đặc biệt có thể thấy môi trường lớp học là một thách thức. Là một giáo viên giáo dục đặc biệt, bạn phải có khả năng đồng cảm với học sinh của mình, vì chúng có thể đưa ra những thách thức về hành vi hoặc thường xuyên cần hỗ trợ thêm.

📌Kỹ năng quản lý thời gian

Trách nhiệm của một giáo viên giáo dục đặc biệt đòi hỏi bạn phải phát triển tốt các kỹ năng quản lý thời gian. Vào một ngày nhất định, bạn sẽ cần dành thời gian làm việc với học sinh của mình như một lớp học, giúp từng học sinh đạt được mục tiêu của mình và làm việc để phát triển và thực hiện IEP của học sinh.

📚Môi trường làm việc của giáo viên giáo dục đặc biệt

Hầu hết giáo viên giáo dục đặc biệt làm việc trong các trường tiểu học hoặc trung học. Các giáo viên giáo dục đặc biệt thường sẽ dạy các lớp trong giờ học và dành một ít thời gian nghỉ làm để cập nhật IEP của học sinh, bài tập trên lớp và chuẩn bị bài học trên lớp. Họ thường không dạy trong mùa hè, nhưng lịch học của trường có thể thay đổi tùy theo khu học. Các giáo viên giáo dục đặc biệt thường dành thời gian trước hoặc sau khi lớp học gặp gỡ phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh để nói về sự tiến bộ của IEP hoặc nhu cầu của họ trong lớp học.

📚Làm thế nào để trở thành một giáo viên giáo dục đặc biệt

Trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt là một quá trình hơi khác nhau giữa các tiểu bang, nhưng quá trình tổng thể vẫn giống nhau cho dù bạn quyết định giảng dạy ở đâu. Nói chung, con đường trở thành một giáo viên giáo dục đặc biệt tuân theo các bước sau:

1. Kiếm được bằng cấp

Lấy bằng Cử nhân về Giáo dục là bước đầu tiên để trở thành một vị trí giảng dạy giáo dục đặc biệt. Tốt nhất bạn nên học tập trung vào giáo dục đặc biệt, vì các khóa học này sẽ cung cấp cho bạn đào tạo và kinh nghiệm làm việc với học sinh khuyết tật và nhiều bang yêu cầu giáo viên giáo dục đặc biệt phải chuyên môn trong lĩnh vực của họ. Nếu bạn có bằng cử nhân không thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt, hầu hết các tiểu bang đều cung cấp các con đường thay thế để có chứng chỉ giảng dạy giáo dục đặc biệt.

2. Có được chứng chỉ giảng dạy

Mỗi bang có những yêu cầu riêng để kiếm được chứng chỉ giảng dạy. Nhiều chương trình cấp bằng giáo dục đại học và giáo dục đặc biệt sẽ bao gồm các khóa học chuẩn bị được nhà nước phê duyệt cho phép bạn đạt được chứng chỉ giảng dạy của tiểu bang trong khi bạn lấy được bằng cấp.

3. Tìm kiếm một trường học

Trong khi tìm kiếm một trường học, hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn dạy ở trường tiểu học hay trường trung học và liệu bạn muốn dạy ở trường tư thục hay trường công lập. Các trường công lập mang lại lợi ích cho giáo viên và mức độ đảm bảo việc làm cao hơn. Các trường tư thục thường gặp nhiều thách thức hơn trong việc tuyển dụng, nhưng thường trả lương cho giáo viên cao hơn. Bạn có thể tìm kiếm các vị trí giảng dạy giáo dục đặc biệt trong bất kỳ hoặc tất cả các môi trường này.

4. Duy trì chứng chỉ của bạn với đào tạo phát triển chuyên nghiệp

Là một giáo viên, bạn có thể được yêu cầu duy trì chứng chỉ của mình thông qua các khóa học giáo dục thường xuyên và đào tạo phát triển chuyên môn. Chương trình đào tạo này diễn ra phổ biến trên toàn quốc, nhưng liệu chúng có cần thiết để duy trì chứng chỉ giảng dạy hợp lệ hay không tùy thuộc vào tiểu bang bạn đang ở.

Ví dụ về mô tả công việc của giáo viên giáo dục đặc biệt

Trường Tiểu Học Hammond cần một giáo viên giáo dục đặc biệt tận tâm tham gia vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Là một giáo viên giáo dục đặc biệt, bạn sẽ làm việc như một phần quan trọng của mỗi nhóm IEP của học sinh của bạn, làm việc với gia đình và cố vấn của họ để cung cấp nền giáo dục tốt nhất mà bạn có thể cho học sinh của mình. Bạn sẽ phát triển và điều chỉnh IEP của học sinh và áp dụng chúng vào lớp học, làm việc với học sinh của bạn với tư cách cá nhân và cả lớp. Bạn sẽ tạo và điều chỉnh kế hoạch bài học của mình để đáp ứng nhu cầu của lớp học và đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo các điều kiện rõ ràng, khách quan.

—————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

  • Bài viết gốc: Indeed.com
  • Người dịch: Lê Trần Thanh Ngân
  • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Trần Thanh Ngân – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=92994

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network