Thời Gian Làm Việc Thử: Khái Niệm Và Lời Khuyên

Nếu như bạn đã bị chấn thương hay thương tật có thể ảnh hưởng tới công việc của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm tàn tật an sinh xã hội. Nếu sau một thời gian bạn cảm thấy mình sẵn sàng quay trở lại làm việc, bạn có thể bắt đầu thời gian làm việc thử, điều cho phép bạn có thể làm việc mà vẫn được nhận bảo hiểm tàn tật. Hiểu rõ về thời gian thử việc này là gì và các điều khoản liên quan rất quan trọng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về thời gian làm việc thử nghiệm, mức độ công việc, thời gian đủ điều kiện linh hoạt và quy trình phục chức, và chúng tôi cũng sẽ đưa ra một số các lời khuyên giúp bạn nắm rõ về bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội và thời gian làm thử việc.

 Thời gian làm việc thử là gì?

Thời gian làm thử việc là sự khuyến khích do Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ cung cấp cho những người nhận bảo hiểm tàn tật xã hội, một chương trình hỗ trợ các cá nhân không thể làm việc do chấn thương hay thương tật. Thời gian làm việc thử là khoảng thời gian dài ít nhất 9 tháng trong kế hoạch dài 60 tháng mà một người nhận bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội cần phải trải qua để quay trở lại lực lượng lao động mà vẫn nhận được trợ cấp. Khoảng thời gian 60 tháng là thời hạn luân phiên, có nghĩa là nó bắt đầu với tháng đầu tiên của thời gian thử việc.

Tới 2021, người kiếm được ít nhất $940 ( khoảng 21.579.083 VNĐ) mỗi tháng sẽ được tham gia giai đoạn làm việc thử nghiệm. Bất kỳ tháng nào với số tiền thấp hơn không được tính là làm việc thử. Trong thời gian này, kết quả công việc của bạn có thể vượt qua mức độ yêu cầu, hoặc SGA, dùng để chỉ số lượng công việc mà một người không bị thương tật hay chấn thương có thể làm. Cơ quan An sinh Xã hội xác định SGA theo thu nhập. Đầu năm 2021, SGA cho những người khiếm thị là 2.910$ (khoảng 66.803.334 VNĐ) một tháng. 1.310$ ( khoảng 30.072.978 VNĐ) một tháng cho những người còn lại. Các điều kiện khác để tham gia làm việc thử bao gồm:

  • Trong thời gian làm việc thử, bạn phải nộp báo cáo công việc cho Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ và tiếp tục cố gắng đạt các tiêu chuẩn dành cho người khuyết tật.
  • Tháng làm việc thử có thể không liên tiếp nhau.
  • So với những năm trước, đã có sự thay đổi trong điều kiện đăng ký. Ví dụ, trong 2020, mức lương tối thiểu để được phép tham gia thời gian làm việc thử là 910$ (khoảng 20.890.389 VNĐ) trong khi đó số tiền SGA cho người bị khiếm thị và không khiếm thị lần lượt là 2.110$ (khoảng 48.438.156 VNĐ) và 1.260$ (khoảng 28.925.155 VNĐ).

Mức độ công việc thử nghiệm là gì?

Mức độ công việc thử nghiệm ở đây đề cập đến số tiền bạn kiếm được trong một tháng trước khi trừ thuế. Điều này quyết định xem liệu tháng đó có được tính trong thời gian thử làm việc của bạn hay không. Như đã nêu ở trên, bạn phải kiếm được ít nhất  940$ (khoảng 21.579.083 VNĐ) mỗi tháng sẽ kích hoạt giai đoạn làm việc thử nghiệm và các tháng thử việc có thể không liên tiếp. Do đó, nếu tháng 1 bạn kiếm được 1.000$ (khoảng 22,956.472 VNĐ), tháng 2 800$ (khoảng 18.365.177 VNĐ) và tháng 3 (khoảng 21.349.519 VNĐ), thì bạn chỉ có một tháng đáp ứng đủ yêu cầu trong thời làm việc thử của mình.

Nếu bạn làm việc tự chủ, ngoài mức tiền tối thiểu 940$ một tháng, số giờ bạn làm việc cũng sẽ quyết định xem bạn đã vượt qua mức công việc thử nghiệm của mình hay chưa. Yêu cầu dành cho những người được nhận bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội là tối thiểu 80 tiếng một tháng. Do đó, nếu bạn kiếm được ít hơn 940$ nhưng làm việc ít nhất 80 tiếng thì tháng đó vẫn được tính trong thời gian làm việc thử của bạn. Tương tự nếu bạn kiếm được nhiều hơn 940$ nhưng làm việc ít hơn 80 tiếng.

Thời gian gia hạn đủ điều kiện là bao lâu?

Khoảng thời gian đủ điều kiện kéo dài là khoảng thời gian 36 tháng sau 9 tháng trong thời gian làm việc thử nghiệm của bạn, trong đó bạn có thể tiếp tục nhận được các khoản thanh toán bảo hiểm tùy thuộc vào các điều kiện nhất định. Trong khoảng thời gian gia hạn này, bạn đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội nếu số tiền bạn kiếm được ít hơn mức SGA. Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ đưa ra quyết định tính đủ điều kiện luân phiên hàng tháng, điều đó cho phép bạn nhận trợ cấp bảo hiểm trong nhiều tháng nếu số tiền bạn kiếm được ít hơn mức SGA.

Cũng có một ngoại lệ dành cho tình trạng SGA gọi là thời gian ân hạn. Thời gian ân hạn bắt đầu trong tháng đầu tiên mà số tiền bạn kiếm được cao hơn mức SGA. Bạn sẽ đủ điều kiện để nhận bảo hiểm tàn tật an sinh xã hội cho tháng đó cũng như mỗi hai tháng sau đó. Tiếp theo, bạn sẽ ngừng nhận các khoản thanh toán cho những tháng bạn vượt quá số tiền SGA. Nếu mức thu nhập của bạn giảm so với SGA trong thời gian thử việc mà bạn đã đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn báo cáo thu nhập giảm và tiếp tục nhận các lợi ích của thẻ bảo hiểm.

Nhanh chóng phục chức là gì?

Nhanh chóng phục chức giúp bạn khôi phục các khoản thanh toán của bảo hiểm sau khi đình chỉ mà không cần đăng ký lại để được hưởng các quyền lợi. Thông thường, sau khi đã gia hạn thời gian đủ điều kiện, thu nhập đầu tiên cao hơn số tiền SGA  thì các khoản thanh toán của bạn sẽ ngay lập tức bị kết thúc vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu bạn sẽ nhanh chóng được phục chức nếu như thu nhập của bạn giảm xuống thấp hơn mức đó trong 5 năm sau khi các lợi ích kết thúc. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho những người có khuyết tật hoặc suy yếu hơn sau khi quay trở lại làm việc.

Nếu muốn nhanh chóng phục hồi chức bạn sẽ phải nộp đơn đăng ký. Sau đó bạn sẽ được nhận trợ cấp từ bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội trong vòng 6 tháng trong khi Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ xem xét hồ sơ của bạn. Vào cuối tháng thứ sáu, phía đại diện sẽ đưa ra quyết định chấp thuận hay từ chối hồ sơ của bạn. Theo dòng sự kiện, bạn sẽ không phải trả lại bất cứ khoản trợ cấp bảo hiểm nào mà bạn được nhận trong thời gian cân nhắc đó.

Những lời khuyên để hiểu rõ hơn về bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội và thời gian làm việc thử

Có rất nhiều khía cạnh, khái niệm và thành phần cần nắm rõ khi nói đến bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội, thời gian làm việc thử nghiệm và các ý tưởng liên quan. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố và quy trình liên quan đến các chương trình này:

  •  Trao đổi với bộ phận nhân sự của nhà tuyển dụng của bạn

Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể bắt đầu bằng cách trao đổi với bộ phận nhân sự của nhà tuyển dụng lao động mà bạn làm việc với. Đại diện bộ phận nhân sự có thể cung cấp cho bạn thông tin, văn bản và chỉ dẫn bạn các nguồn tài liệu hữu ích có  thể giúp bạn hiểu rõ hơn cách thức đăng ký bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội và các quy trình khác. Họ cũng có thể chỉ ra các đề mục liên quan được nêu trong hợp đồng làm việc của bạn hay các lợi ích kèm theo có thể giải đáp các câu hỏi của bạn.

  • Nói chuyện với nhân viên tư vấn quyền lợi 

Các nhân viên tư vấn quyền lợi miễn phí được cung cấp bởi Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ luôn sẵn sàng tư vấn cho những người muốn đăng ký bảo hiểm tàn tật an ninh xã hội. Mục tiêu chính là nhân viên tư vấn hướng tới là làm rõ các yếu tố quan trọng trong hồ sơ và đưa ra các chỉ dẫn dựa phù hợp với hoàn của của bạn. Ví dụ, họ có thể giải thích xem mức thu nhập bao nhiêu thu nhập của bạn được tính vào SGA và liệu bạn có còn đủ điều kiện để nhận các khoản thanh toán bảo hiểm tàn tật anh ninh xã hội hay không.

  • Tham khảo trang web tìm việc “Ticket to work”

Trang web tìm việc “Ticket to work” của Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ là một chương trình miễn phí cung cấp thông tin và hỗ trợ những người hiện đang nhận bảo hiểm tàn tật muốn quay trở lại làm việc. Trang web của chương trình có rất nhiều các thông tin hữu ích dựa trên các bài báo nghiên cứu có thể trả lời câu hỏi của bạn. Bạn cũng có thể thông qua trang web tìm kiếm các thông tin liên lạc để nói chuyện trực tiếp với người đại diện để giúp bạn bắt đầu các dịch vụ của chương trình, ví dụ như tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề.

————————–

  Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích.

  • Bài viết gốc: Indeed.com
  • Tên người dịch: Nguyễn Thanh Hiền
  • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thanh Hiền – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=85008

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất