Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Đức Miễn Phí – Ngay Tại Nhà

[English caption below]

⏰No Deadline

⭐ Nếu bạn đã có một ít vốn am hiểu về tiếng Đức, thì khóa học miễn phí này đúng là dành cho bạn đấy!

⭐  Qua khóa học này bạn sẽ học được cách:

 •  Thể hiện khả năng ngôn ngữ được trau chuốt.
 •  Biểu đạt các kiến thức nâng cao về các cộng đồng người nói tiếng Đức.
 •  Biểu đạt sự cải thiện về nhận thức đa văn hóa.
 •  Cải thiện khả năng tư duy phản biện khi học địa lý và thổ ngữ của các vùng miền nước Đức.

⭐Thông tin khóa học:

 • Tổ chức: Open University
 • Thời gian: 12 giờ
 • Trình độ 3
 • Ngôn ngữ Tiếng anh

✨Thông tin chi tiết xem tại:http://bit.ly/3bjx16g

⏰No dealine

⭐If you already have a good working knowledge of the German language, this free course is built just for you!

⭐At the end of this course you will be able to:

 •  Demonstrate improved language skills.
 •  Show increased knowledge of German-speaking regions.
 •  Demonstrate improved intercultural competence.
 •  Develop critical and analytical skills as you study the geography and dialects of the regions of Germany.

⭐About this course

 • Provided by Open University
 • Duration: 12 hours
 • Level 3
 • Language: English

✨Register now at: http://bit.ly/3bjx16g

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9422

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam