Deadline: All year round

[Online] Nâng Tầm Ảnh Hưởng Bản Thân Từ Hôm Nay Với Khóa Học Từ Đại Học Michigan, Hoa Kỳ

NO DEADLINE

[English caption below]

Tầm ảnh hưởng của mỗi người ở nơi làm việc được thể hiện ở việc ý kiến của họ được lắng nghe và tôn trọng. Đó cũng là một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự hợp tác khi làm việc giữa các thành viên có hiệu quả.

Khóa học kéo dài bốn tuần từ Đại học Michigan sẽ bồi đắp cho bạn những kỹ năng về chiến thuật lan tỏa tầm ảnh hưởng nhằm nâng cao tiếng nói và quyền lực của bạn nơi công sở. Kết thúc khóa học, bạn có thể hội tụ đủ yếu tố để trở thành một nhà lãnh đạo quyết đoán, tự tin, có tầm ảnh hưởng lớn.

Lộ trình khóa học:

 • Tuần 1: Xây dựng nền tảng sức mạnh
 • Tuần 2: Tác động mọi người một cách tự nhiên
 • Tuần 3: Phát triển mối quan hệ ổn định nhằm duy trì tầm ảnh hưởng và sức mạnh
 • Tuần 4: Bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng không mong muốn

Thông tin khóa học

 •  Cung cấp bởi: Đại học Michigan, Hoa Kỳ
 • Thời gian: 4 tuần
 • Hình thức: Online
 • Thu phí
 • Có giấy chứng nhận

Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bitly.com.vn/27p3rz

——————————————————————————

[Online course] Influencing People from University of Michigan, USA

Influence in the workplace is essential in making your voice heard and respected. It’s also a driving factor in helping you and your team collaborate effectively.

On this four-week course, you’ll build skills in influencing tactics to help with communication and gaining power in the workplace. Moreover, this course will enable you to understand the strategies you can use to become a more confident and influential leader, presenter, and decision-maker.

Syllabus:

 • Week 1: Building Your Base of Power
 • Week 2: Influencing People Without Relying on Formal Authority
 • Week 3: Developing High‐Quality Relationships to Enhance Influence and Power
 • Week 4: Protect Yourself from Unwanted Influence

Course Information:

 • Provided by: University of Michigan, USA
 • Duration: 4 weeks
 • Online
 • Paid course
 • Certificate included

For detailed information: https://bitly.com.vn/27p3rz

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7917

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam