Deadline: All year round

[Online] Minicourse: Sức Mạnh Ít Ai Biết Về Excel

NO DEADLINE

[English caption below]

Excel không còn là một công cụ xa lạ với hầu hết người làm việc tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Tuy nhiên, rất ít người có thể khai thác toàn bộ sức mạnh của Excel để tối ưu chất lượng công việc, cũng như nâng cao hiệu suất và thời gian hoàn thành các dự án. Trong khóa học này, bạn sẽ được tham khảo các Case Study thực tế từ các doanh nghiệp hay cá nhân đã áp dụng tốt các tính năng của Excel để tối ưu hóa công việc của họ.

🔥Bạn sẽ nhận được:

 • Hiểu được sức mạnh của các hàm trong Excel.
 • Nắm bắt các Case Study thực chiến trong tối ưu hoá tiến độ công việc bằng Excel.
 • Hiểu được cách các doanh nghiệp xử lý dữ liệu và đưa ra các quyết định khách quan như thế nào.
 • Nắm bắt kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu.

📍Nội dung học tập:

Sức mạnh ít ai biết về hàm Excel – Ví dụ thực tiễn từ case study của nhiều doanh nghiệp

 • Bài 1: Microsoft Excel là gì? Sức mạnh ít ai biết về các hàm trong Excel.
 • Bài 2: Giới thiệu 7 case study từ cơ bản đến nâng cao và cách tiếp cận đúng.
 • Bài 3: Case study giảng viên đại học: Báo cáo thành tích và đánh giá sinh viên cuối khóa.
 • Bài 4: Case study phỏng vấn vị trí chuyên viên kế hoạch.
 • Bài 5: Case study phòng nhân sự: Tách Họ, Tên từ Fullname.
 • Bài 6: Case study phòng kế toán: Tính thuế thu nhập cá nhân của Người lao động.
 • Bài 7: Case study phòng Marketing: Lọc toàn bộ Email từ chiến dịch Facebook ads.
 • Bài 8: Case study phòng tuyển sinh, đào tạo: Xác định ngày thi tốt nghiệp của học viên.
 • Bài 9: Case study C&B (HR): Linh hoạt trong việc sử dụng dữ liệu từ hệ thống ERP.

📍Thông tin khóa học:

 • Học online bất cứ lúc nào.
 • Cộng đồng hỗ trợ riêng.
 • Không giới hạn xem lại video.
 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Người hướng dẫn: Lã Văn Toàn.
 • Nhà cung cấp: KTcity.

✒️Đăng ký học tại: https://kt.city/course/case-study-excel

———————————————————————————–

In general, excel is no longer a strange tool for most people working in Vietnam and in the world. However, very few people can harness the full power of Excel to optimize your quality of work, as well as improve the productivity and reduce time spent on projects. In this course, you will be presented with real case studies from businesses or individuals that have well applied Excel features to optimize their work.

🔥You will get:

 • Understand the power of functions in Excel.
 • Capture real case studies while optimizing workflow with Excel.
 • Understand how businesses process data and make objective decisions.
 • Learn the basics of data analysis.

📍Course Content:

Power few people know about Excel function – Practical examples from case study of many businesses

 • Lesson 1: What is Microsoft Excel? Power little one knows about functions in Excel.
 • Lesson 2: Introducing 7 case studies from basic to advanced and correct approach.
 • Lesson 3: Case study of university lecturers: Report on achievement and evaluation of final students.
 • Lesson 4: Case study interview with the position of planner.
 • Lesson 5: Human resource case study: Separating Full Name, First Name from Fullname.
 • Lesson 6: Case study of accounting department: Calculating personal income tax of employees.
 • Lesson 7: Case study of Marketing Department: Filtering all Email from Facebook ads campaign.
 • Lesson 8: Case study enrollment room, training: Determining the graduation exam date of students.
 • Lesson 9: Case study C&B (HR): Flexibility in using data from ERP systems.

📍Course information:

 • Study online at any time.
 • Private support community.
 • Unlimited video playback.
 • 100% free.
 • Language: Vietnamese.
 • Instructor: La Van Toan.
 • Offered by: KTcity.

✒️Register here:  https://kt.city/course/case-study-excel

 

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...