Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh: Chủ Đề Thời Tiết

💥NO DEADLINE

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

Bạn có muốn học thêm từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh về chủ đề thời tiết không?

Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn ngữ pháp và từ vựng cần thiết để nói về Thời tiết. Bạn sẽ học từ vựng tiếng Anh, các cụm từ, thành ngữ liên quan đến thời tiết và các cách diễn đạt thường được sử dụng để mô tả các điều kiện thời tiết khác nhau. Bạn cũng sẽ nghiên cứu cách sử dụng đại từ chung, đại từ phản xạ và đại từ tương hỗ. Các bản ghi âm kèm theo sẽ nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn.

 ⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

1. Giải thích sự khác biệt giữa themselves và đại từ tương hỗ.
2. Tại sao không sử dụng reflexive pronoun với các động từ như wash, feel v.v.
3. Phân tích việc sử dụng they, them và their
4. Từ vựng được sử dụng để mô tả các điều kiện thời tiết khác nhau
5. Các thành ngữ liên quan đến thời tiết thích hợp nhất cho một ngữ cảnh nhất định.
6. Tóm tắt tính từ nào đi chung với danh từ nào trong các cụm từ liên quan đến thời tiết.
7. Nêu các cụm động từ liên quan đến thời tiết thích hợp nhất trong một ngữ cảnh nhất định.
8. Xem lại các đại từ dùng để chỉ người nói chung.

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ nâng cao

⚡️Thông tin khóa học:

  • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Hình thức: trực tuyến
  • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
  • Nền tảng: Alison

⚡️Đăng kí: tại đây

⚡️Introduction:

Do you want to learn vocabulary and grammar to talk about weather?

This free online English language course will teach you the grammar and vocabulary requited to talk about The Weather. You will learn English vocabulary, collocations, weather-related idioms, and expressions that are commonly used for describing the different types of weather. You will also study the use of generic pronouns, reflexive pronouns, and reciprocal pronouns. The included audio recordings will enhance your English listening skills.

⚡️What you will learn:

1. Explain the difference between themselves and each other in terms of reciprocal pronouns.
2. Justify why we don’t use reflexive pronouns with verbs such as wash, feel etc.
3. Analyse the use of they, them and their in terms of gender neutral pronouns.
4. Review the language used for describing different weather conditions.
5. Trace the most appropriate weather-related idioms for a given context.
6. Summarize which adjective collocates with which noun in weather-related collocations.
7. State the most appropriate weather-related phrasal verbs in a given context.
8. Review the pronouns used to refer to people in general.

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: advanced level

⚡️Course Information

  • Instructed by: Advance Learning
  • Language: English
  • Format: online
  • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
  • Platform: Alison

⚡️Apply in: here

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40607

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network