Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Về Nghệ Thuật Cắm Hoa

? NO DEADLINE

[English Caption Below]

? GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC:

 • Nghệ nhân cắm hoa có mối quan hệ đặc biệt với những bông hoa cùng đặc điểm tự nhiên riêng biệt. Vài loài hoa có mối quan hệ gắn kết với nhau trong khi số khác thì không. Bạn có biết rằng một số loài hoa có thể nở hoa và phát triển khi được nghe nhạc? Một vài trong số chúng có những kiểu âm nhạc ưa thích. Cách tuyệt vời để bắt đầu học nghệ thuật cắm hoa là lựa chọn từng bông hoa theo mùa hoặc loài hoa bạn thích và để chúng dẫn đường cho bạn. Khoá học sẽ cung cấp cho bạn những mẹo và thủ tục hữu ích giúp bạn cẩn thận lựa chọn các vật phẩm như cây cối và hoa. Một khi bạn đã đưa ra sự lựa chọn, điều đó sẽ quan trọng để nhớ cách và nơi sản phẩm của bạn được trưng bày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Nhận biết các loại bình khác nhau cho cây.
 • Những cách khác nhau để trưng bày bình.
 • Những vật liệu cần thiết để sắp xếp bình hoa.
 • Những loại trái cây nên tránh khi sắp xếp lẵng quả.
 • Những công cụ cần thiết để tạo bó hoa cưới.

? THÔNG TIN KHOÁ HỌC: 

 • Thời lượng: 1.5 – 3 giờ.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng dẫn khoá học và nền tảng: Alison.

? LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

? THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÍ: Tại đây

__________________________________________________________

? COURSE INTRODUCTION:

 • Florists have a special relationship with flowers with their own unique natural characteristics. Some flowers have a cohesive relationship while others do not. Did you know that some flowers can bloom and grow when listening to music? Some of them have favorite music styles. A great way to start learning the art of flower arranging is to pick each seasonal flower or flower you like and let them guide you. The course will provide you with helpful tips and procedures that will help you carefully select items such as plants and flowers. Once you’ve made a choice, it’s important to remember how and where your products are displayed.

? COURSE CONTENT:

 • Identify different types of vases for plants.
 • Different ways to display vases.
 • Materials needed to arrange vases.
 • Fruits should be avoided when arranging fruit baskets.
 • Essential tools for creating wedding bouquets.

? COURSE INFORMATION:

 • Duration: 1.5  – 3 hours.
 • English language.
 • Course guide and background: Alison.

? NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

? DETAILS AND REGISTRATION: Here

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36066

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam