Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Nâng Cao Năng Suất Với Phần Mềm Todoist Và Google Calendar

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Khóa học giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản để quản lý thời gian nhằm giúp bạn tập trung tốt hơn và hoàn thành công việc dễ dàng hơn.

👥 Khóa học này dành cho ai?

 • Học sinh trung học, sinh viên đại học, nhân viên mới là đối tượng phù hợp.
 • Khóa học sẽ có lợi cho bất kỳ ai có kiến ​​thức cơ bản về quản lý thời gian của họ.

🌟 Yêu cầu: kỹ năng viết và kỹ năng thông hiểu cơ bản về các công cụ kỹ thuật số như Google Calendar và các ứng dụng di động.

🌟 Mô tả khóa học

Thành quả chính cho học viên sẽ là:

 • Học cách đặt mục tiêu cá nhân, ưu tiên và nhất quán hành động.
 • Các công cụ quản lý thời gian cơ bản, tập trung vào “Danh sách việc cần làm” (To-do list) và Lịch (Calendar).
 • Các phương pháp chính để sử dụng danh sách việc cần làm (To-do list) và Lịch (Calendar) của bạn một cách tốt nhất.

🌟 Bạn sẽ học được gì?

 • Những gì học viên có thể đạt được sau khóa học này: hành vi thay đổi, đạt được kỹ năng, kiến ​​thức, các dự án đã hoàn thành …
 • Tập trung vào những kết quả hữu hình, tức thời hơn là những kết quả lâu dài, không thể đảm bảo.

🌟 Thông tin khóa học

 • Người hướng dẫn: Khánh Long
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 51 phút
 • Học phí: Miễn phí
 • Đánh giá: 4.3/5
 • Nền tảng: Udemy

🔥 Link khóa học: https://bit.ly/3nDgNve

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

_______________________________________________________

An introductory course on basic principles to manage your time for better focus, more ease of getting work done.

👥 Who this course is for:

 • High school and university students, entry-level employees would be ideal to implement this information.
 • The course would be beneficial to anyone who does know the basics of managing their time.

🌟 Requirements: writing skills and basic literacy digital tools such as Google Calendar and mobile applications.

🌟 Description

Key outcomes for students would be:

 • Learn how to set personal goals, prioritize and take action consistently
 • Basic time management tools, with a focus on To-do List and Calendar
 • Key practices to best use your To-do List and Calendar

🌟 What you’ll learn

 • What students can achieve after this course: behavior changed, skills acquired, the knowledge gained, projects completed…
 • Focus on the immediate, tangible outcomes rather than long-term, unquantifiable outcomes.

🌟 Course information

 • Instructor: Khánh Long
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 51 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Ratings: 4.3/5
 • Platform: Udemy

🔥 Link: https://bit.ly/3nDgNve

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=39155

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network