Deadline: 01/09/2021

[Online] Khóa Học Về Khoa Học Dữ Liệu Kiến Thức Cơ Bản về R

💻 Deadline: 01/09/2021

[English caption below]

💻 Mô tả về khóa học

 • R là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phần mềm dành cho tính toán và đồ họa thống kê. Đây là một bản hiện thực ngôn ngữ lập trình S với ngữ nghĩa khối từ vựng lấy cảm hứng từ Scheme. R do Ross Ihaka và Robert Gentleman tạo ra tại Đại học Auckland, New Zealand, đến nay do R Development Core Team chịu trách nhiệm phát triển.
 • Ngôn ngữ R đã trở thành một tiêu chuẩn trên thực tế (de facto) giữa các nhà thống kê cho thấy sự phát triển của phần mềm thống kê và được sử dụng rộng rãi để phát triển phần mềm thống kê và phân tích dữ liệu.
 • Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về lập trình R. Khóa học sẽ đề cập đến các chức năng và kiểu dữ liệu của R, sau đó giải quyết cách hoạt động trên vectơ và khi nào sử dụng các chức năng nâng cao như sắp xếp. Bạn sẽ học cách áp dụng các tính năng lập trình chung như lệnh “if-else” và “for loop” cũng như cách xoay quanh, phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Nó giúp bạn phát triển bộ kỹ năng bao gồm lập trình R, xử lý dữ liệu bằng dplyr, trực quan hóa dữ liệu với ggplot2, tổ chức tệp với UNIX / Linux, kiểm soát phiên bản với git và GitHub và chuẩn bị tài liệu có thể tái tạo với RStudio.

 

💻 Chi tiết khóa học

 • Thời hạn: 8 tuần
 • Học phí: miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Trường liên kết: Harvard T.H. Chan School of Public Health
 • Người dạy: Rafael Irizarry
 • Nền tảng: Edx

💻 Thông tin chi tiết tại: https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-r-basics?delta=2

——————————————————————————

💻 Course description

 • R is a programming language and software environment for statistical computing and graphics. This is an implementation of the S programming language with Scheme-inspired block semantics. R was created by Ross Ihaka and Robert Gentleman at the University of Auckland, New Zealand, and is currently developed by the R Development Core Team.
 • The R language has become a de facto standard among statisticians for the development of statistical software and is widely used for statistical software development and data analysis.
 • This course will introduce you to the basics of R programming. The course will cover R functions and data types, then address how to operate on vectors and when to use functions. Advanced capabilities such as sorting. You will learn how to apply common programming features such as “if-else” and “for loop” commands and how to revolve, analyze, and visualize data. It helps you develop a skill set that includes R programming, data processing with dplyr, data visualization with ggplot2, file organization with UNIX/Linux, version control with git and GitHub, and document preparation reproducible with RStudio.

💻 Detail 

 • Duration: 8 week
 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Associated Schools: Harvard T.H. Chan School of Public Health
 • Instructors: Rafael Irizarry
 • Foundation: Edx

💻 For more information: https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-r-basics?de

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #khoahọcdữliệu, #basic, #R, #online


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com