Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Đô Thị Thông Minh

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

🌇 Các thành phố lớn là nơi tiên phong đi đầu trong việc đổi mới, mang lại các cơ hội phát triển. Song, không ít những khó khăn, thách thức lớn xuất hiện như như đô thị hóa quá nhanh chóng dẫn đến biến đổi khí hậu và một số vấn đề xã hội như bất bình đẳng. Vậy làm sao mà các đô thị thông minh trong tương lai có thể giải quyết những thách thức ấy? Chúng ta, những người dân sẽ đóng vai trò gì trong việc thiết kế và quy hoạch các đô thị mới này?

🌇 Khóa học này dành cho bất kỳ ai quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ mới vào việc giải quyết các vấn đề của thành phố và đề ra các giải pháp mới cho đô thị thông minh. Bạn không cần phải có bất kỳ kiến thức nền tảng gì trong lĩnh vực này mà vẫn có thể tham gia và hoàn thành khóa học.

🌇 Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:
• Mô tả các cách khác nhau để thiết kế và phân phối đô thị thông minh qua việc sử dụng thông tin được cung cấp trong tài liệu nghiên cứu
• Đồng sáng tạo dự án thành phố thông minh trong cộng đồng bằng cách sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật tiên tiến
• Thảo luận các vấn đề chính trong sự phát triển của các đô thị thông minh và đưa ra quan điểm cá nhân về những vấn đề này

🌇 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Open University, Dangoor Education
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 24 tiếng

🌇 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/smart-cities
_________________________________

🌇 Cities are incubators of innovation and opportunities but they also face great challenges such as rapid urbanisation, climate change and inequality. How can smart cities address these challenges and become more resilient? And what role will people play in the design and planning of our smart cities?

🌇 This course is intended for anyone with an interest in the application of new technologies to city challenges and smart city solutions. It does not require any prior experience of studying the subject.

🌇 By taking this course, you will be able to:
• Describe different approaches to smart city design and delivery using information provided in the case study materials
• Co-create a smart cities project in a community using a range of tools and techniques
• Outline key issues with the development of smart cities and discuss personal views on these

🌇 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University, Dangoor Education
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Language: English
• Duration: 24 hours

🌇 ENROLL FOR FREE AT:
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/smart-cities

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com